SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!
TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

lördag 26 maj 2018

Nejsägarna i kommunfullmäktige

Det här med demokrati och att ge medborgarna möjlighet att kunna få något som helst inflytande annat än vid valen, det är uppenbarligen något som politikerna har väldigt svårt för. I varje fall i vår kommun.
Hör bara HÄR från kommunfullmäktigemötet i måndags när min motion om medborgarpanel skulle behandlas. Om man nu kalla det "behandling" när sekreteraren (som ska sköta protokollet och inget annat) och ordföranden (som ska leda sammanträdet och inget annat) sitter och bjäbbar emot och försöker köra valser och otillbörligt påverka debatten.
Får tacka för stödet från Maria Lindmark (Mp) - vilket var mer än sekreteraren Marie-Louise Johansson kunde acceptera. Tyvärr blev förslaget nedröstat med 29 - 4. Det var bara Maria Lindmark, kristdemokraten Arne Sjögren, politiske vilden Hans Lundberg och jag som röstade för. Dom övriga i kommunfullmäktige tycks vara notoriska nej-sägare när det gäller demokrati och inflytande för kommunmedborgarna
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!
Mer från kommunfullmäktigemötet i måndags kommer vad det lider!

FEL köpare i Yttre hamnen blev FEL länkat

Har nu på morgonen upptäckt att länken till FEL köpare i Yttre hamnen - det mest lästa inlägget  hittills i maj i den rankning som numera finns överst här i bloggen - dessvärre istället har lett till ett helt annat inlägg. Trots detta har inlägget lyckats behålla ställningen. Nu är länken rättad men köparen är fortfarande fel! 
Dessutom har jag upptäckt länken till fullmäktigeinslaget i gårdagens blogginlägg Kors i markisväven inte heller funkat. Men även den länken är nu fixad för dom som vill se och höra vad som hände! Klicka HÄR så får du se!
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

Lika lätt som att lära en katt att sitta på toaletten - lättframkomlig gångväg spolad

Att försöka förklara för 32 motvilliga kommunfullmäktigeledamöter hur det är att till fots ta sig Hälsocentralen (som är det fina namnet på vår nya vårdcentral) är ju ungefär lika lätt som att lära en katt att använda sig av vattentoalett. Ingen av dem vill ta till sig. Varken katten eller kommunpolitikerna.
Savannah.jpg
På toaletten? Foto: Wikipedia
Politikerna i vår kommun är helt enkelt inte ett dugg intresserade och skiter väl högeligen hur det är att ta sig till vår sjukvårdsmottagningen med rullator. Själva åker dom ju bil överallt dit dom ska, eller möjligen cyklar om det är nära.
Och någon brist på parkeringsplatser är det ju inte vid Hälsocentralen - och var i vart fall inte i måndags när jag hade bjudit ledamöterna dit en halvtimme innan kommunfullmäktigemötet skulle börja. Att ingen kom dit och fick se  hur det såg ut gjorde det knappast lättare för mig att sedan förklara för dem de gåendes gåendes möjligheter att ta sig till och från Borgholms hälsocentral. 
I vart fall misslyckades jag totalt när min motion om att försöka skapa en framkomlig passage skulle behandlas. Ledamöterna förstod inte alls - eller ville inte förstå! Så dom förstod inte när jag försökte förklara 
  • att den gångväg som rekommenderats i tjänsteutlåtandet - och av kommunstyrelsen - går över privat mark (som ägs av en HSB-förening som inte vill någon allmän trafik där). 
  • att farofyllda situationer kan uppstå när folk med rullatorer ska passera förbi en räcka med garageportar, där det kan komma ut backande bilar 
  • att farliga situationer även kan uppstå när gående ska nyttja ett övergångsställe där skyltarna är bortplockade 
  • att det blir problem för gående med rullatorer när gångbana på andra sidan "övergångsstället" saknas och de istället möts av en hög kant med gräsbeklädd slänt på andra sidan - och "övergångsstället" dessutom är beläget i en farlig korsning
  • att gångbanan på den enda tillåtna vägen sista biten till Hälsocentralen - längs Tullgatan och Sandgatan runt HSB-centralen är ojämn och bucklig och riskfylld för personer som går illa eller med rullator 
  • att det är nödvändigt att skapa en acceptabel gångväg - med riktigt övergångsställe - för gående till och från vårdcentralen 
  • samt att man borde kontakta en av de andra HSB-föreningarna som äger en oanvänd gräsyta där en perfekt gångväg skulle kunna anläggas för att lösa problemet.
Otillåten väg som kommunstyrelsen rekommenderar. Foto: Per Lublin
HÄR kan ni själva se och höra hur det gick till när motionen "behandlades" i kommunfullmäktige och avslogs med röstsiffrorna 29 - 3. Ingen annan än jag sade så mycket som ett knäpp under ärendets behandling mer än att några av  satt och småpratade med varandra medan jag stod i talarstolen. Någon läste tidningen och satt och petade sig i näsan. Andra halvsov utan att lyssna på mina argument. 
De enda som sedan stödde mig i omröstningen var två centerpartister. Den ende kvarvarande sverigedemokraten efter diverse avhopp avstod från att rösta.
Och hade huvuddelen av politikerna tänkt med något annat än sina arslen hade dom insett att dom boende som flyttar in På Bovieran och Bosams också kommer att ha behov av den gångvägen som ännu inte finns när dom ska gå in till stan!
Morgonen efter - i tisdags - filmade jag det som jag hade tänkt visa för politikerna innan mötet - ifall dom hade kommit dit - och dom filmerna kan ni få se här:
Film 1:  Av kommunstyrelsen rekommenderad men otillåten och farlig väg 
Film 2: Tillåten och farlig omväg
Film 3: Önskad genare väg med bättre övergångsställe
                                           
       
Relaterade inlägg: 
Att med egna ögon se på plats innan mötet  - söndag 20 maj 2018  
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

fredag 25 maj 2018

Kors i markisväven!

Bättre gick det i nästa ärende vid kommunfullmäktigemötet i måndags, där det gällde den nya torgtaxa som kommunstyrelsen hade föreslagit och där glasskiosker och lotteribodar skulle kunna få hyra sin torgplats på tre år i taget medan den egentliga torghandeln endast skulle kunna få hyra sina platser med ettåriga avtal. Svårt att begripa eftersom det är den egentliga torghandeln som gör torget levande - från tidig vår till sen höst - och vi ska vara tacksamma för att vi har torghandlare som vill vara där. Och även torghandlare kan ju vilja ha trygga förhållanden för att våga satsa.
Egentlig torghandel från tidig vår till sen höst
Så jag föreslog ett tillägg att även permanenta torgstånd skulle kunna hyra sina platser på tre år i taget. Och fick igenom det!
Kors i taket! Eller i markisväven!
Men det var ju det enda rätta!
HÄR kan ni själva höra! Fem minuter när kommunfullmäktige fungerar som det ska.
Foto: Per Lublin
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!


Mer från kommunfullmäktigemötet i måndags blir det i morgon lördag     - som lite helgläsning!Jämn omröstning om bidrag till enskilda vägar gick fel tack vare (M)arcel och sossarnas utslagsröst

Man kan tycka att när kommunen äntligen återinför bidrag till våra mindre vägar, där enskilda vägföreningar är väghållare, så borde det ske i någon sorts rättvisa i förhållande till de vägar med vägsamfälligheter som får statliga bidrag med betydligt mera pengar. Även dom mindre vägarna behövs ju faktiskt - och behöver underhållas - för den kommunala servicen. T ex behöver ju hemtjänstbilar, sopbilar, skolskjutsar och närtrafik kunna komma fram dit folk bor.
Detta var det ingen som begrep när frågan var uppe i kommunstyrelsen häromsistens och det var långt lidet på dagen och ledamöterna bara tänkte på att få komma hem i den mån som dom alls tänkte. 
Men till kommunfullmäktigemötet i måndags hade snart 85-årige tidigare ledamoten Edgar Högström kommit nedresande från Vedborm och under Allmänhetens frågestund passade han på att förklara för dagens fullmäktigeledamöter hur det låg till samt hur mycket - eller snarare hur litet - som de berörda vägföreningarna skulle få. Ungefär samma belopp att dela på per år som för 18 år sedan utan tanke på att inflationen under den tiden gjort det beloppet betydligt mindre värt. Politikerna skulle ju knappast nöja sig om de skulle få samma arvode nu som för arton år sedan. 
Hör Edgar HÄR! 
HÄR kan ni sedan höra hur det aktuella ärendet med förslag till förenklad policy för bidrag till enskilda vägar lite senare - efter uppehållet med kaffe och Heliga smörgåsar - kom att behandlas. Då hade centerns Daniel Nilsson hunnit tänka till lite och kom med ett tilläggsförslag om att införa ett grundbidrag, vilket kunde ha löst problemet. Det var ett bra förslag som tilltalade många andra, däribland mig. 
Men prestige är prestige, så kommunalrådet Ilko Corkovic (S) satte sig till motvärn mot tillägget och fick hela sossesvansen med sig. Det slutade med en votering som blev väldigt jämn 16  - 16 med sossarna, Mp, V och Dåtid Öland  på ena sidan och centern, Ölandspartiet, KD, SD och moderaterna på den andra. Så när som på Marcel van Luijn (m) som lade ner sin röst och därmed kom att fälla tilläggsförslaget. 
Hade Marcel istället valt att - liksom sina "partikamrater" rösta för det, så hade omröstningen slutat 17 - 16 och då hade tilläggsförslaget vunnit. Nu fick istället dessvärre ordföranden(s) röst bli utslagsröst och därmed blev det som det blev. Marcel som lite pösigt brukar säga att han är "vald för att ta ansvar". Vilket ansvar tog han här genom att lägga ner sin röst?
Även jag hade ett tilläggsförslag, nämligen att kommunala bidrag bara skulle utgå till de vägar där det finns någon permanentboende, men det förslaget blev grundligt nedröstat, eftersom det ju kom fel håll. 
Hade det istället varit Ilko som varit så klok att han kommit med det tillägget, så hade det naturligtvis gått igenom och då hade det blivit mer pengar kvar i potten att dela mellan dom vägföreningar i vilka det ingår personer som är mantalsskrivna i kommunen. Ock kanske skulle det då också locka några delårsboende att skriva sig här, vilkas kommunalskatt då skulle tillfalla Borgholms kommun.
Så kontentan av kommunfullmäktiges beslut är att även om det nya systemet är enklare och åter medger kommunalt bidrag till mindre vägar som inte är lantmäteriförrättade, så ger det fasen så fjuttigt bidrag per löpmeter till de mindre vägarna - vilket gör det orättvist! 
Sen kan man ju tycka att det är orättvist att ordförandens - i detta fallet Eva-Lena Israelsson(s) röst ska vara mer värd än oss andra ledamöters. Det är ju heller inte rättvist, men så är nu systemet. 
Kanske vore det justare med lottning vid lika röstetal?
Plats för kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

torsdag 24 maj 2018

Nej tack till vattvälling åt våra äldre!

Vid kommunfullmäktiges möte i måndags hölls den sista Allmänpolitiska debatten före valet. 
Dom stora partierna socialdemokraterna, centern och moderaterna tillsammans med Dåtid Öland och kristdemokraterna har kommit överens om att hålla borta äldreomsorgsfrågorna i vår kommun borta från debatten före valet genom att vara så fräcka att dom låtsas att dom håller på att fixa att vi får Sveriges bästa äldreomsorg (!) bara dom får tid på sig till efter valet att förklara hur detta ska ske. 
Därför bestämde jag mig att ägna hela mitt tilldelade inledningsanförande på sju minuter åt just äldreomsorgen och såg också till att vara snabbast med att begära ordet så att jag fick tala först. Och passade naturligtvis också på att avkräva besked från partierna i fullmäktigeberedningen som försöker sopa äldreomsorgsfrågorna under mattan.
Men jag blev på det stora hela bemött med tystnad så frågorna finns kvar och kommer så att göra ända fram till valdagen om så behövs. Och vi är alltfler kommunmedborgare som börjar fråga om detta. 
Jag har ju av lättbegripliga skäl inte fått vara med i den där fullmäktigeberedningen som ska "skapa Sveriges bästa äldreomsorg" i vår kommun och vet egentligen inget av vad dom pysslat med vid sina interna möten, men en som borde vara bättre insatt är Carl Malgerud (M) som sitter som ersättare i beredningen och dessutom är ordförande i BEAB (som har hand om maten till äldreboendena) och honom klack ur att "vi ska behålla omsorgen på den nivå vi har och "helst (min understrykning) utveckla den ännu mer". Hör här! Dessutom avslöjade han lite senare att "pågår väldigt mycket besparingar i omsorgen och att han hör från Ekbacka att "brukarna får välja på mjölk och vatten och skinka och ost och så där". Vad, är det sant!? Ska dom bara få ha ett slags pålägg på sina smörgåsar!? Vad blir nästa? Vattvälling som huvudmål? Nej tack!!! 
Samtidigt kan vi se hur Kommunfullmäktige Heliga Smörgåsar (KHS) i kaffepausen ser ut. Som t ex nu i måndags:

Till höger ostmörgåsar med dubbelt lager ost, gurka och paprika i två färger
Bara att ta för sig ...
... av båda sorterna KHS
Och så kakor förstås
Inte bara ost eller skinka där inte! Och inte vatten eller mjölk.
I övrigt ägnade kommunalrådet Ilko Corkovic (S) och hans antagonist Marcel van Luijn (M) som vanligt sin mesta tid åt att framhålla hur bra respektive dåligt allt förhållit sig under denna mandatperiod och hur mycket värre det varit under den förre respektive hur mycket bra som var moderaternas förtjänst. Samma dj-kla trista käbbel som herrarna Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) ägnar sig i TV-debatterna och som gör att en del stänger av TV;n och säger att det är lika bra att ge f-n i att rösta.
Utöver äldreomsorgen försökte jag ta upp den framtida Åkerboskolan under den allmänna debatten och fick åter bekräftat från Marcel att han inte tycker att kommunmedborgarna på norra Öland har med den saken att göra. Ilko lämnade inte heller besked om något allmänt öppet möte i Löttorp om skolan, så det kan nog bli tufft på nästa kommunstyrelsemöte när frågan kommer upp igen.
Hela den allmänpolitiska debatten kan du höra HÄR - från inledning till sista ordet - som även det blev mitt! 
Foto: Per Lublin
Relaterade inlägg: 
"Sveriges värsta politikerbluff" istället för "Sveriges  bästa äldreomsorg"! Ett klart svek mot väljarna som får vänta på besked till EFTER valet, så förb-nnat dåligt! - tisdag 17 april 2018 
Fiasko för "Sveriges bästa äldreomsorg i Borgholms kommun - lät ju också för att kunna vara sant! - torsdag 5 april 2018 
Riktigt roligt på kommunalt möte i Runsten - lördag 3 mars 
Möte i Rälla om att få Sveriges bästa äldreomsorg. Betydligt bättre än mötet i Borgholm -  torsdag 1 mars 2018 
Dialog i plast - och en annan sorts dialog som kunde göras bättre! - torsdag 22 februari 
Julklappar under trettonhelgen - söndag 7 januari 2018 
                      
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 
                              

onsdag 23 maj 2018

Ber om ursäkt för fadäsen! Men nu kan ni vart fall följa bordspladdret i efterhand ...

Upptäckte idag när jag skulle kolla om det hänt något av intresse på den öppna delen av samhällsbyggnadsnämndens möte i förmiddags att jag hade glömt att aktivera länken dit i bloggens vänsterspalt. Pinsamt ifall några hade tänkt att följa mötet i direktsändning och det inte funkade! Jag får i så fall be så mycket om ursäkt för fadäsen! 
Dom 27 minutrar som mötet pågick innan ordföranden Lennart Bohlin (Dåtid Öland) behagade stänga resten av mötet för allmän insyn och stängde av webbsändaren - och som jag har kunnat se och höra i efterhand via kommunens hemsida - innehöll dock mest allmänt pladder runt bordet, småformalia och tjänstemannaraporter och inga egentliga beslut, så jag hoppas och tror att ni inte har missat något av större vikt. 
Men HÄR kan ni i vart fall klicka om även ni vill se vad som hände under dom där 27 minutrarna. 
Sen kan man tycka att det borde vara lite mer öppenhet även hos samhällsbyggnadsnämnden. Kommunmedborgarna borde ha rätt att veta hur partiernas företrädare resonerar i samband med olika pla- och bygglovsärenden.  
Eller kanske dom inte resonerar alls utan bara låter klubban gå för olika beslut som någon tjänsteman har skrivit ihop i förväg? Det tycker jag i så fall också att väljarna borde ha rätt att få veta!
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

Passiv mobbning? Eller aktiv?

I helgen skickade jag iväg ett antal likalydande mejl till de 31 av vår kommuns övriga 34 kommunfullmäktigeledamöter som har egen e-postadress. Jag hade skrivit så här:
 Till alla ni ledamöter i kommunfullmäktige samt eventuella ersättare! 
Ni inbjudes att samlas måndag den 21/5 kl 17.30 utanför ingången till Hälsocentralen i Borgholm för att innan kommunfullmäktigemötet börjar med egna ögon se hur det ser ut för den som ska gå till fots - med eller utan rullator - till och från Hälsocentralen. Kortaste vägen mot staden. Detta med anledning av en motion som ska behandlas vid kommunfullmäktigemötet och där tjänsteutlåtandet inte ger en rättvisande bild av verkligheten. 
Ni som inte själva ska gå på mötet ombedes vidarebefordra denna inbjudan till er ersättare! Tack på förhand! 
Mvh
Per Lublin
Och hur många kommunfullmäktigeledamöter och eventuella ersättare tror ni dök upp? Just det ingen
Och hur många av de trettioen som fått mejlet tror ni över huvud taget hade besvärat sig med att svara? Samma sak där, ingen!
Man kan ju tycka att det faktiskt går att svara att man inte tänker komma ifall man inte tänker göra det. Det hör liksom till god ton. Det kostar ju inget och tar ju bara ett kort ögonblick att plita ner några ord på tangentbordet och klicka iväg till avsändaren.
Nu fick jag istället stå där och vänta utanför Hälsocentralen utan att någon kom. Alldeles i onödan. Totalt nonchalerad av dom politiker som samma kväll skulle ta ett "ansvarsfullt" beslut om möjligheterna för gående att på ett tryggt sätt ta sig till Hälsocentralen. Och som jag särskilt bjudit in för att dom skulle få se hur det såg ut på plats.
Att totalt och medvetet nonchalera en annan människa -  det är form av mobbning. Kalla den passiv mobbning, men likväl är det mobbning. 
Eller har man aktivt kommit överens om att inte besvara mejl från mig? Man kan ju faktiskt undra.
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

tisdag 22 maj 2018

En tretimmarsrepris

Missade ni kommunfullmäktige i Borgholm igår. Det fanns väl inget som var intressantare på TV, men ute var det ju en vacker kväll förstås. 
Isåfall är det bara att klicka HÄR så får ni en repris och tisdagskvällen är räddad. Det bjuds på en blandning av allmän debatt, torgtaxor, bidrag till enskilda vägar (med en dj-kligt jämn omröstning), medborgarpaneler (som väl inte kommunfullmäktige riktigt begrep vad det var - eller så begrep dom det och var inte intresserade av vad medborgarna tycker), att vara "fairtrade"-kommun, att hitta till fots till Hälsocentralen, interpellationssvar samt val av ännu en sossegubbe till en ordförandepost i Gubbholms kommun. 
En repris på sissådär tre och en halv timma! Brygg en TV-kanna kaffe - eller två - och slå er ner i soffan och få en bra bild av det politiska livet i Borgholms kommun!
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

söndag 20 maj 2018

Att med egna ögon se på plats innan mötet

Norrmännen har inte bara Syttende mai, dom har även Annandag pingst som helgdag. Så medan man i hela Sverige går eller åker till jobbet imorgon så kan norrmännen "kose seg" och göra vad dom vill under morgondagen. Och även politiskt är det vardag här imorgon - trots att det skulle vara Annnandag pingst då.
I Borgholm har vi kommunfullmäktigemöte i morgonkväll. Med en timmes allmänpolitisk debatt och sen ska det beslutas om nya regler för kommunala bidrag till enskilda vägar. Med mera.
Och så en sån där praktisk fråga som väl egentligen borde vara självklar att lösa. Nämligen ett vettigt sätt för gående - inte minst för de med rullator - att kunna ta sig till och från Hälsocentralen i Borgholm. Det finns en utmärkt gångväg genom Norra parken från Storgatan ända bort till HSB-husen. Men sen är det stopp. 
Ett övergångsställe värt namnet saknas där. Gångbanorna är lite som berg- och dalbanor och kan vara minst sagt vådliga att gå på och Den passage som kommunstyrelsen rekommenderat går inne bland HSB-husen på privat mark och har inte fått tillstånd att användas av allmänheten. Och går man omvägen runt HSB-kvarteret så är gångbanorna lite av en berg-och-dalbana och vådliga att gå på för den som är lite ostadig. Därutöver saknas ett övergångsställe värt namnet när man kommer fram mot Hälsocentralen.
Kommunstyrelsens rekommenderade gångväg förbi förbudsskyltar mellan HSB-husen...

... över privat mark ...

...via HSB:s parkering ...

... förbi garageportar där bilar kan komma utbackande ...

... fram till ett avskyltat "övergångsställe" utan någon som helst gångbana på andra sidan

Alternativet - en lång omväg på guppig berg-och-dal-baneliknade gångbana ... 

... runt hela HSB-kvarteret till samma trafikfarliga "övergångsställe"

Kommunen har ett ansvar för att en lösning kommer till stånd och eftersom frågan kommer upp på kommunfullmäktiges bord imorgon kväll i samband med en motion från mig,  så har jag inbjudit kommunfullmäktige att en halvtimme innan mötet samlas utanför Hälsocentralen för att med egna ögon se på plats hur det ligger till och vad som lämpligen skulle kunna göras.
När man byggde Hälsocentralen glömde man att ambulansen borde ha fått följa med dit från det nedlagda lasarettet. Men glömde också att ordna så att gående lätt skulle kunna komma dit, vilket nu måste lösas.
Även om förslaget skulle råka komma från "fel" håll. 
Foto: Per Lublin
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

Uffe fixade folkfest

Stadens ambitiöse fixare Ulf Olsson är fenomenal på att få saker att hända och dra folk till staden. Tio välavlönade turistchefer tillsammans lyckas väl inte få hälften så många besökare till Öland på en och samma dag som Uffe kan. När det inte ens är badsäsong! 
Igår lyckades han få den bortglömda pingstaftonen till att bli något av en folkfest genom anordnandet av Ölands Motordag i Borgholm. Veteranfordon längs hela gågatan, över större delen av torget, i parken kring numera "gråa paviljongen" och dessutom i Societetsparken - där man bl a kunde beskåda brandbilen från Runstens gamla brandstation som varit ute och släckt många bränder på Öland och som genom en storartad insats från eldsjälen Anne Wilks* och stöd från Henrik BertilssonÖlands Lantbruks- och Motormuseum - som det numera heter" - i Störlinge nu har räddats till framtida beskådande på det spännande museet. Inte så underligt att brandbilen senare på dagen kom att tilldelas ett pris från stora scenen på torget inför en enorm publik. Och när det inte pratades bilar från högtalarna så vr det femtiotalsmusik med gung från ett svängigt band. 
Husbilens föregångare -"folkabussen" - väckte nyfikenhet

Vad är fram och vad är bak?

Runstens uttjänta brandbil
Ulf Olssons intervjuar Henrik Bertilsson som fick företräda prisvinnande brandbil
På kvällen blev det sedan "krosing" i några timmar med huvudsakligen amerikanska slagskepp till bilar med passagerare både ovanpå och inne i bilarna, ölburkar i nävar, glada tillrop och hög volym på bilstereoapparaterna. Och med spiknyktra förare.

Slagskepp i kö...

... och med passagerare ovanpå
Roligt verkade alla att ha och de flesta kommer säkert tillbaka. Uffe kan verkligen fixa till det. Till och med vädret, för det vr perfekt!
Foto: Per Lublin
*) Fotnot: ELDSJÄL RÄDDADE BRANDBIL kunde ju ha varit en rolig rubrik!
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

Skämt åsido - förlåt om jag var aningen övermaga!

Skämt åsido så är detta att få vara med och viga människor något som man verkligen kan känna ödmjukhet inför. Att få vara med vid det kanske allra viktigaste ögonblicket i två människors liv. 
Så förlåt om jag var aningen övermaga i mitt föregående inlägg! 
Är verkligen tacksam för de tillfällen som jag får den uppgiften och det blir en stor stund även för mig. 
Kommentarer
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

"Avpingstat"

Sedan svenska staten beslutade att plocka bort Annandag pingst från Almanackan så har det inte blivit mycket bevänt med pingsthelgerna. Pingsten har blivit något av den bortglömda helgen och pingstdagen ungefär som vilken söndag som helst. För att inte tala om pingstaftonen som man knappt märker att den finns utan känns som en lördag som alla andra. Borta är alla pingstbröllopena som förr var så populära. 
Ja om det inte vore för att en brittisk prins gifte sig med en ung amerikanska igår, vilket visades på TV i direktsändning från London. Dessvärre blev jag dock aldrig tillfrågad att vara vigselförrättare där, dels beroende på att brudparet tydligen ville ha kyrklig vigsel och jag endast har befogenhet att förrätta borgerlig vigsel, och dels på grund av att jag varken behärskar engelska eller amerikanska. 
Jag förstår dem till fullo eftersom jag få medge att Stadshuset i Borgholm - där jag senaste förrättade en vigsel - inte riktigt är detsamma som domkyrkan i London. Och språkförbistring i samband med vigsel är ju inte heller bra, med risk att ja blir nej och tvärtom.
Så nu känns det tyvärr väldigt "avpingstat" på hemmaplan.
*) Fotnot: Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så gott som jag kan  :-)
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

Norge - ett land med välmående små kommuner - som har mycket att fira!

I veckan har nu fem miljoner norrmän firat Syttende mai och när det gäller att fira nationaldag, så är norrmännen ett folk som verkligen kan fira! Till skillnad mot svenskarna med deras bleka och tafatta 6 juni. Inte ens den svenska midsommaren går på något vis upp emot Syttende mai - som firas under flera dagar i sträck!
Och nog har norrmännen som sagt något att fira. 
Efter att Norge alltsedan mitten på medeltiden varit förtryckt av Danmark som en del av det danska väldet, så förlorade danskarna - som stått på Napoleons sida i Napoleonkrigen - Norge till Sverige när detta  krig var över 1814. Norrmännen ville dock inte ha svenskarna som nya herrar över sig utan samlade sig istället hastigt vid Eidsvoll och antog en egen grundlag och förklarade sig som ett eget rike, visserligen under den svenske kungen men INTE som en del av Sverige. Efter vissa  dramatiska förvecklingar tvingades Sverige acceptera. 
Dagen då norrmännen samlades vid Eidsvoll och antog sin egen grundlag var den 17 maj 1814 och därför har Syttende mai så småningom kommit att firas som landets nationaldag.
Eftersom Norge och Sverige skulle ha den svenske kungen som gemensamt statsöverhuvud men i övrigt vara två jämbördiga stater fick dom ha var sina flaggor - men med den övre vänstra rutan med likadant innehåll. Den rutan kom dock att se så rörig ut att den lite elakt i folkmun kom att kallas för "sillsallaten". Många norrmän var dock inte särskilt förtjusta i att vara i så kallad personalunion med Sverige och ville hellre ha en egen kung och ha den egna flaggan utan "sillsallaten" uppe i hörnet. Här en avbildning av ett syttendemai-tåg 1893 där flaggan i täten faktiskt inte har den förhatliga unionssymbolen:
Måleri av Christian Krohg (1852 - 1925)
Det dröjde dock ända till 1905 innan norrmännen lyckades göra sig helt fria från Sverige och kunde välja sig en egen kung. 
Under första hälften av 1940-talet - när Norge var ockuperat av tyskarna - så blev firandet av Syttende mai förbjudet. Men desto mer kom den dagen senare att firas efter att den tyska ockupationsmakten hade fördrivits. 
Norrmännen kan numera också fira att man står starka ute i världen trots att man inte gått med i Europeiska unionen. 
Och ska vi sedan prata om kommuner, så kan norrmännen fira att det i Norge finns åtskilliga välmående små kommuner med endast ett par tusen invånare, där man inte ens skulle kunna komma på tanken att anlita någon aldrig så avdankad landshövding till att försöka slå ihop dem. 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

torsdag 17 maj 2018

Syttende Mai

I Norge har dom verkligen något att fira. Jag behöver väl inte säga mer. Just nu.
Plats för kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

Per Ekström på biblioteket

Borgholm har ett väldigt fint bibliotek med ett fantastiskt rikt kulturutbud. Intressanta föreläsningar och författarbesök avlöser varandra. Och alltihop är gratis för allmänheten! Verkligen värt att uppmärksamma! 

Igår kväll var det historikern Peter Danielsson från Länsmuseet - bosatt i Rönnerum - som berättade om vår öländske "solmålare" Per Ekström, hans bakgrund och hans långa liv (1844 - 1935). Mycket intressant och roligt berättat!
Peter Danielsson på besök i kommunhuvudstaden
Och ni vet väl att solmålaren från Segerstad med familj  under ett antal år på 1910-talet var bosatt på Villagatan i Borgholm, där han hade sin ateljé i en särskild byggnad ihopbyggd med sin villa. Vill man veta mer finns det en hel hel litteratur om honom på biblioteket att låna.
Foto: Per Lublin (överst) och Borgholms bibliotek (nederst)
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!  

onsdag 16 maj 2018

Kommunmedborgarna har rätt till ett respektfullt bemötande!

Det kom ett mejl till boxen där en kommunmedborgare skrev så här: 
Hej! 
Idag försökte jag att ringa kommunen och fråga om det finns någon seniorservice som kunde hjälpa mig med trädgårdsservice t ex ogräsrensning . Har nyligen haft influensan och har svårt att böja mig. Jag har tidigare fått hjälp ett par gånger med snöröjning och fått hjälp av ett gäng snälla och hjälpsamma karlar. Döm om min förvåning när jag efter att ha ringt kommunens växel blev slussad runt flera gånger och hänvisad än till den ene än till den andre och sedan bollad emellan dem igen. Till slut blev jag kopplad till någon som uppgav att hon var psykolog och som bara flabbade hela tiden och jag förstod att de hade haft kontakt sinsemellan. Till slut blev jag tvungen att lägga på luren p g a ren utmattning. Är det så här man bemöter folk i kommunen? Din fråga om man vågar bli gammal i den här kommunen, skulle nog besvaras av många med nej. 
Med vänlig hälsning 

Namnet under utelämnar jag.
 
Svarade att det är ett uruselt bemötande om det ska få gå till på det viset och frågade samtidigt om jag  fick lägga ut mejltexten på bloggen. Det fick jag tillåtelse till om kommunmedborgaren fick vara anonym, vilket är en självklarhet att få vara för den som så vill. 
Lika självklart är att kommunmedborgarna har rätt till ett respektfullt bemötande från kommunens tjänstemän och andra anställda.
Samtliga kommunanställda borde veta vilka dom är till för och vilka det är som betalar deras lön. Dom som inte begriper det behöver vi inte ha kvar i kommunens tjänst! 
Per Lublin 
Kommentera gärna här!
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

måndag 14 maj 2018

Storstad?

Och vad är nu detta. En storstad ute i världen? Nej vår egen stad Borgholm en tidig morgon i början av maj. 
Bilden dök upp på nätet nu i veckan som gick och är tagen med drönare ovanför hamninloppet. 
Medge att ny teknik kan vara fantastisk! 
Foto: Göran Uvner
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

söndag 13 maj 2018

Närapå Edens lustgård

Pricken över i på årets Öland Spirar blev nog dagens besök på Edins lustgård mellan Djurstad och Södra Greda i Föra socken, där makarna Lena (keramiker och glaskonstnär) och Per Edin (konstnärlig snickare) har skapat sig ett paradis på jorden, öppet för besökare. Se deras hemsida!
Blommande träd i Edins lustgård

Blomsteräng i  lustgården

Tulpaner i
Ölands färger
Edinska stenmurar


Närapå som Edens lustgård och en plats som man gärna återkommer till.

Foto: Per Lublin 
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!