onsdag 16 januari 2019

Året som gått - ett 2018 som kom att präglas av sommartorka och politikersvek mot väljarna


Början på en årsresumé ... med lite mer fortsättning!


Januari            

Året inleddes med numera sedvanligt nyårsdagsfirande i Stadshuset i Borgholm utan så mycket som ett ord politik. Årets nyårstalare: Ellinor Jonsson, ordförande i Ölands Hembygdsförbund. Kolla HÄR!

Den 15 januari Borgholms kommun blev första - i modern tid -  och enda kommun i landet där samtliga ordförandeposter i kommunala styrelser och nämnder kom att innehas av män när avgående ordföranden i socialnämnden Gunilla Johansson (S) genom ett fyllnadsval i januari ersattes med en gubbe, Magnus Ståhl (S). När ytterligare ett fyllnadsval gjordes p g a avhopp i maj var det åter en gubbe som valdes till ordförande. Kommunen kunde därmed göra sig förtjänt av namnet Gubbholms kommun. 
Dagen innan hade den kommunala valcirkusen inletts med att Marcel van Luijn (M) petades från förstaplaceringen på moderaternas valsedlar till förmån för partikollegan Carl Malgerud.
I övrigt bestämde sig det politiska etablissemanget för att att anställa en projektledare - betald av de öländska skattebetalarna - för genomdriva att ölandskommunerna slås samman till en enda storkommun, detta trots att ölänningarna vid en gemensam folkomröstning bara åtta år tidigare hade sagt nej till detta! Projektledaren kom att bli den avsatte landshövdingen Stefan "Porrsurfarn" Carlsson, som redan som landshövding hade förespråkat en sammanslagning. Se HÄR!
I januari togs också beslut i Ölandsbankens styrelse om att lägga ner bankkontoren i Löttorp och Mörbylånga och hänvisa sina kunder till Borgholm och Färjestaden där  bankens kontor tills vidare blir kvar på båda platserna.
Vad gjorde kommunpolitikerna? Ingenting!

Februari            

Under denna månad drog en stort uppreklamerad turné genom kommunen med en "beredningsgrupp" av politiker som låtsades att dom skulle skapa Sveriges bästa äldreomsorg i Borgholms kommun. Möten hölls på olika platser för att dom väl förberedda skulle samla in synpunkter för att senast i juni leverera ett färdigt förslag till kommunfullmäktige för hur vi skulle få Sveriges bästa äldreomsorg. Hette det.
 
I samma månad drog kommunalrådet Ilko Corkovic (S) även fram ett redan välanvänt gammalt valfläsk: En ny stor sport- och mässhall i Borgholm!!! Kolla HÄR!
Eftersom han sedan kom att vinna valet i september och har lyckats behålla makten och kommunalrådsstolen så är det väl nu bara att "leverera". Eller?
 
I slutet av månaden kom vintern på allvar. Kolla HÄR!
  

Mars                   

I början av mars fick vi statsministerbesök i Borgholm och Ilko fick en bild på sig själv i fint sällskap. Kolla HÄR! 
En av stadens verkliga profiler Bengt "Borgholms-Elvis" Eriksson gick ur tiden. Se HÄR!
Ett medborgarförslag om att återföra sjätteklassarna från Slottsskolan till mellanstadieskolorna kom till slut upp på kommunfullmäktiges bord för avgörande - efter att ha blivit liggande två och ett halvt år i den kommunala långbänken sedan det väcktes. Efter lång debatt och en ohelig allians mellan S och M blev det dessvärre nedröstat. Hör HÄR! 
Ett annat förslag som blev nedröstat vid samma kommunfullmäktigemöte var min motion om att avskaffa den nyligen påhittade och arvoderade sysslan som "oppositionsråd" - och som under denna första period innehafts av ständigt gnällande Marcel van Luijn. Kolla HÄR!
             

April         

Efter inte mer än ett år på posten som ölandskommunernas gemensamt anställde turistchef sade i april det senaste "fyndet" Staffan Smedfors upp sig - eller om han möjligen fick sparken. Som en i en lång rad misslyckade turistchefer med bland andra Gustaf Öholm (som körde Ölands Turist AB i konkurs) och Håkan Waxegård inte att förglömma.
Kanske ett tydlig vink om att man inte behöver lyckas bättre med rekryteringar genom att slå ihop ölandskommunerna. Kolla HÄR!
Vid ett möte i Klockargården i Högsrum, dit folk i Rälla med omnejd hade kommit man ur huse för att säga sitt - presenterades Trafikverkets planer på att göra 136:an mellan Borgholm och brofästet till en 2:1-väg. Togs definitivt inte väl emot utom möjligen av Ilko, som tämligen ensam bland kommunmedborgarna på plats var positiv till projektet. Rällaborna ville inte att deras samhälle skulle komma att delas mitt itu av ett mitträcke. Se HÄR och HÄR!
Vid ett liknande möte i Glömminge senare på året hördes enbart motstånd mot 2:1-vägen.
Kanske borde myndigheterna lyssna på ölänningarna lite bättre!
Årets antiklimax var väl ändå när Beredningen för att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i Borgholm i april sökte anstånd med att få presentera sitt förslag till i september - efter valet - och fick detta beviljat av kommunfullmäktige!
I själva verket "bidde" det ingenting, för att låna lite från berättelsen om Tödde och Mödde. Läs HÄR
Snacka om att väljarna skulle få känna sig lurade!


Maj                    

Alldeles i början av månaden blev det känt att hårdexploatören Gert-Ove Petersson köpt den övergivna Beijers-tomten i Yttre hamnen i Borgholm. I tidningen var han fånigt applåderad av Ilko. Snacka om fel köpare! Åtminstone om man vill att det ska bli något bra i Yttre hamnen som kan bli till glädje för borgholmsbor med normal plånbok. Läs HÄR! 
Sommaren - som skulle komma att bli den varmaste och torraste i mannaminne - anlände till oss redan i början av maj. Kolla HÄR! 
Då det saknats både övergångsställen vid den nya fina Hälsocentralen i Borgholm och fungerande gångväg dit hade jag väckt en motion om saken som skulle behandlas vid kommunfullmäktiges majmöte och inbjöd ledamöterna att strax före mötet komma och titta hur det såg ut på plats och vad som kunde förbättras. Ingen kom men däremot blev min motion grundligt nedröstad. Kolla HÄR och HÄR!
Fortsättning följde sedan under sommaren, se under juli.
En annan motion som avslogs vid kommunfullmäktigemötet i maj var mitt förslag om att skapa en medborgarpanel där alla medborgare som vill vara med ska kunna påverka de kommunala besluten. Därmed visade politikerna i kommunfullmäktige sitt förakt för medborgarinflytande. Kolla HÄR!
Vid detta kommunfullmäktigemöte hölls också den sista Allmänpolitiska debatten före valet. Vid den försökte jag få fokus på äldreomsorgen, men det var ingen annan av ledamöterna som ville tala om äldreomsorgsfrågor. Och var de nu t ex inte så intresserade av vad de äldre fick sig till livs på kommunens äldreboenden, så var de desto mer intresserade av KHS (Kommunfullmäktiges Heliga Smörgåsar) i pausen. Kolla HÄR!

Ilko hade under våren försökt att via tjänstemän och med förespeglingar om ett kommande fantastiskt nybygge försöka kringgå ett tidigare kommunfullmäktigebeslut sedan början av mandatperioden att Åkerboskolan skulle rustas upp och att kommunstyrelsen skulle se till att det blev verkställt. Maj månad slutade nu med att kommunstyrelsen med röstsiffrorna 6 - 5 beslutade att nu skulle upprustningen - som länge utlovats - likväl ske och projekteringen sättas igång omgående. Kolla HÄR och HÄR!


Juni                

I början av juni lämnade vänsterpartisten Lars Erik "Leo" Larsson - lurad av Ilko - in en motion till kommunfullmäktige i syfte att riva upp det ovannämnda färska kommunstyrelsebeslutet om att äntligen verkställa kommunfullmäktiges tidigare beslut att renovera och rusta upp Åkerboskolan. Synnerligen diskutabelt!

Det visade sig att Stefan "Porrsurfarn" Carlssons kampanjmöten för kommunsammanslagning som dragit runt över hela Öland under våren inte hade blivit så välbesökta som det var tänkt och att intresset från allmänhetens sida inte var så stort som politikerna hade hoppats. Kolla HÄR! 
Så vad skulle "Porrsurfarn" hitta på härnäst. Jo i juni begärde han extra pengar - 125 000 kronor - för en "vykortskampanj", där alla hushåll på hela Öland skulle få vykort där dom uppmanades att delta i en opinionsundersökning om den här frågan på nätet. Att man i princip kunde rösta hur många gånger som helst - som det sedan kom att visa det sig - gjorde att utfallet av "undersökningen" egentligen inte sade så mycket.


Nästa steg i "Porrsurfarns" plan var att samla alla kommunpolitiker på Öland till en diskussionseftermiddag på Ekerum, vilket skedde i oktober när valet var över. De flesta politiker som yttrade sig där var positiva till kommunsammanslagning. Som avslutning skulle alla få deltaga i omröstning via mobiler, där det skulle vara anonymt hur var och en röstat. Läs mer HÄR! 
Då visade det sig att det blev jämnt skägg mellan de politiker som ville ha kommunsammanslagning och de politiker som inte ville ha någon kommunsammanslagning utan hellre med mera samarbete mellan två självständiga ölandskommuner. Streck i räkningen för "Porrsurfarn" och dom tongivande politikerna i båda kommunerna som varit så kaxiga! Kolla HÄR!
 
I juni kom det också fram att det skulle bli helt andra turer för skolskjutsarna när Bergkvarabuss skulle över från och med höstterminens början och samköra med övrig KLT-trafik. Med annorlunda sträckningar och färre hållplatser  för skolbarnen. Det blev rena upprorsstämningen och stor manifestation med föräldrar och barn vid Stadshuset när kommunfullmäktige skulle ha sitt junimöte. Därvid blev också en hel del debatt under Allmänhetens frågestund.
Kolla
HÄR!
 
Trots detta har kommunstyrelsen inte velat befatta sig med saken och vid höstterminens början blev det mer eller mindre kaos med barn som blev stående vid vägen utan att någon skolskjuts kom o s v. 
Vid detta möte skulle förslag till en ny översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik slutbehandlas, vilken innebar omfattande exploateringsmöjligheter vid Borgehage - som de boende där har protesterat emot - samt framtida fritidsbebyggelse på den bästa åkermarken mellan Kolstad och Karlshöjd som har mötts av stora protester från lokalbefolkningen, inklusive jordbrukarna i området. Både Miljöpartiet och vi i Ölandspartiet ville plocka undan dessa bitar från översiktsplanen men blev grundligt nedröstade. Trots att Ilko inte fick vara med när det skulle röstas, så har han drivit på hårt för exploteringen av den aktuella kolstadåkerjorden. Kanske p g a sin personliga relation till exploatörerna, en husföretag i Vetlandatrakten som köpt upp denna mark på ren spekulation. Det blev viss kalabik i kommunfullmäktige när jag fick Ilko ut ur salen på grund av jäv.
Kolla
HÄR och HÄR!
 
Och så blev det MIDSOMMAR med allmänt firande här och var. Men hur gick det till vid kommunens äldreboenden? Läs HÄR! Juli                

I början av juli kom beskedet att Socialnämnden hade beslutat att stänga insynen till sina sammanträden i sin helhet. Se HÄR, HÄR och HÄR!
Och under hösten följde utbildningsnämnden efter. Så de vackra orden att Borgholms kommun ska präglas av öppenhet, medborgarinflytande och demokrati - jo pyttsan!
 
Sommarens snackis kom att handla om en lantbrukare - som samtidigt var ett toppnamn i kommunpolitiken. Visade sig att han var mångårig förtroendeman hos moderaterna - som länge känt till hans problematiska situation men inte brytt sig om att försöka hjälpa honom och som istället - när det började bli tidningsrubriker - snabbt vände honom ryggen och lät trycka nya valsedlar utan hans namn. Läs HÄR och HÄR!

Mer fortsättning följer senare idag eller imorgon!

  

tisdag 15 januari 2019

Den som väntar på något gott...

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det ju. Men då ska det förstås vara alldeles speciellt gott. 
Fast - gott eller inte - så har jag inte riktigt fått till det än, så det blir tyvärr för mina läsare att vänta lite till. Det är precis som med regeringsbildandet uppe i Riksdagshuset i Stockholm. 
Får således be om överseende och hoppas att det går bättre om ni tar en titt här imorgon kväll! 
Hälsningar
Per L 

måndag 14 januari 2019

Välkomna tillbaka!

Nu är bloggens jullov slut och jag har börjat skriva på en årskrönika. Den tänker jag publicera här imorgon om det vill sig väl. Har haft lite problem med internet som har satt käppar i hjulet för mig men hoppas det ska vara löst någon gång under morgondagen. Välkomna tillbaka då! 
Hälsningar från Per Lublin

torsdag 20 december 2018

En riktigt God Jul och ett ännu bättre Gott Nytt År!

Och så ska jag nu äntligen själv ta jullov och koppla av från bloggskrivandet ända fram till dagen efter Tjugondedag Knut då julen är slut. 
Ifall inget alldeles särskilt inträffar förstås! 
Och med det så önskar jag er alla mina kära läsare 
EN RIKTIGT GOD JUL och ETT ÄNNU BÄTTRE GOTT NYTT ÅR 2019 !!! 

onsdag 19 december 2018

Tänk vad "stadsvandringar i nutid" kan leda till ...

Och så ska jag berätta om en liten ljuspunkt under denna gråa mörka höst. 
Ni minns kanske mina "stadvandringar i nutid" som väckte sådant rabalder i somras - eller kanske t o m var med på någon av dem. 
Jag blev ju mitt under ett pågående kommunfullmäktigemöte i somras utskälld av kommunalrådet för att ha under mina vandringar ha visat på förekommande avigsidor i vår stad, t ex svårigheter att komma fram till Hälsocentralen för gående med rullator, brist på markerade övergångsställen etc.
Jag fick inte uttrycka mig negativt över rådande förhållanden utan uppmanades av kommunalrådet att sluta med dessa stadsvandringar! 
Naturligtvis fortsatte jag med stadsvandringarna. Men jag vände lite på steken och framställde det istället som positivt med alla brister. Påpekade hur framsynt det var av våra kloka makthavare med hänvisningsskyltar som pekade åt fel håll så att gående fick lite extra motion p g a lite extra omvägar, hur spännande det blev att gå över gator utan övergångsställen etc.
Så det är nog inte överdrivet att påstå att jag fick skrattarna på min sida. 
Med hot om att fortsätta mina vandringar tills rättelser skett, så började det under hösten faktiskt hända saker från ansvarigas sida. 
Övergångsställen målades upp och fick "gågubbeskyltar". Och - kors i taket eller himlen - den för rullstolsburna svåröverstigliga kanten och grässlänten i hörnan framför Hälsocentralen bröts igenom med en nyanlagd asfalterad rullstolsvänlig gångväg!!! 

Kors i taket!

Så såg det ut innan ...
  
Och nu - fixat övergångsställe ...

... och nyanlagd rullstolsvänlig gångväg!

Återstår en del på HSB-sidan av övergånsstället!
Tänk vad små enkla stadsvandringar kan leda till! Nu återstår dock en fungerande gångväg förbi HSB samt avfasad kantsten på HSB-sidan av nyfixade övergångsstället. Samt en busshållplats för KLT-trafiken vid Hälsocentralen! 
Foto: Per Lublin
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

Jullov på riksdagis

Riksdagis har föreståndaren idag skickat hem alla barnen för jullov. Nu får dom inte komma tillbaka förrän efter tjugondedag Knut och då får dom inte börja kivas igen om vem som ska leka med vem och vem som inte ska få vara med, för isåfall har han hotat med att stänga dagis. 
Allvarsord med andra ord. 
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

Välförtjänt kvarsittning på lekis

Ordnade slutligen en en liten välförtjänt kvarsittning på kommunlekis i Borgholm igår för samtliga partier - utom Ölandspartiet - med några lämpligt valda ord, hör HÄR! 
:-)  
                         
Fast egentligen kom våra självutnämnda överförmyndare på lekisnivå alldeles för lindrigt undan! Dom skulle ha fått sitta kvar där än! 
Kommentarer
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Beklagar gårdagen

Beklagar att LÄNKEN i gårdagens inlägg - till det extra kommunfullmäktigemötet i Borgholm - inte fungerade förrän mötet nästan var slut. Den som missade mötet igår och gärna vill se eländet i efterhand kan emellertid klicka HÄR! 
Beklagar dock ännu mer att beslutet som föranledde detta möte blev som väntat - att en i förhand manipulerad folkomröstning om kommunsammanslagning ska genomföras i maj. Trots att ölänningarna vid en folkomröstning så sent som för nio år sedan redan har sagt nej till en kommunsammanslagning. 
En därigenom onödig folkomröstning som kostar Ölands invånare en massa pengar som hade kunnat användas bättre. Måtte folkets svar bli ett rungande nej till politikernas idé att slå ihop kommunerna. 
Må vara att de flesta kommunpolitiker gärna hellre har en politisk position i en kommun med 25 000 invånare än i en kommun med 10 000 invånare och därmed lite högre status och kanske högre arvode. Men vad f-n ... 
Som sagt var, beklagar gårdagen. 
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

tisdag 18 december 2018

EXTRA kommunfullmäktigemöte i eftermiddag om folkomröstning - en manipulation, iscensatt av vem?

Och i eftermiddag kl 16 ska det bli ett extra kommunfullmäktigemöte. Manipulerat* för  att besluta om att hålla en manipulerad*folkomröstning. 
Kan vi inte ha en folkomröstning om att avskaffa kommunfullmäktige och ersätta det med en med en förskoleklass? 
Eller i vart fall en folkomröstning om att vi ska ha nyval och få ersätta dagens beslutsfattare i Borgholms kommun med vettigare människor? 
Extramötet ska gå att följa direktsändning HÄR direkt efter att det har börjat kl 16.00 idag. 
*) Fotnot 1: Frågan om en eventuell folkomröstning skulle egentligen upp på kommunfullmäktiges bord vid förra fullmäktigesammanträdet men fick i sista stund ett eget extra sammanträde för att framstå som mer viktig - vilket får ses som ett sätt att manipulera osäkra ledamöter - och detta anpassat till när samma fråga skulle behandlas i Mörbylångas kommunfullmäktige. En manipulation iscensatt av vem?
**) Fotnot 2: En folkomröstning där man först under mer än ett halvårs tid av intensivt propagerande från specialanställde f d sparkade landshövdingen Stefan "Porrsurfarn" Carlsson poängterat att det handlar om tre alternativ och sedan plockar bort ett av dessa tre när detta visar sig vara populärt - nämligen alternativet med mer samarbete mellan kommunerna men ingen sammanslagning - får väl därigenom anses vara grovt manipulerad redan från början. 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

måndag 17 december 2018

Åter till i måndags: Medborgarförslagen avskaffas!Kan inte riktigt släppa det bedrövliga kommunfullmäktigesammanträdet i måndags förra veckan. Det var ju inte bara Åkerboskolan som det sket sig med.
För jag måste ju också berätta om det skamliga beslutet mot våra medborgare som politikerna genomförde genom att avskaffa deras ovillkorliga rätt att väcka medborgarförslag - som fungerat i så många år. Men just så beslutades det tråkigt nog genom en ändring av reglementet. Medborgare som vill väcka förslag ska efter årsskiftet vara hänvisade till datorerna och de så kallade "e-förslagen" behöver få ett visst antal "gilla-klick" för att de alls ska tas upp till behandling. Dumheter! Och ett stort steg bakåt när det gäller medborgarnas möjligheter till inflytande!
Och sen tyckte jag nog att man gott kunde låta våra kommunmedborgarna i fortsättningen få komma in på Borgholms slott för halva entréavgiften nu när den höjdes till en hundring. Men så blev det inte.
Jag - och många kommunmedborgare med mig som redan varit på slottet ett antal gånget och sett de flesta av dess skrymslen och vrår - och dragit med oss dit åtskilliga gäster som varit hos oss på besök - lär nog inte bege oss dit fler gånger. 
Och sen återigen alla dessa "val" som kommunfullmäktige gjorde i måndags och valde in företrädare för samtliga partier - alltifrån halvnassar till de f d kommunisterna - i nämnder, kommunala bolagsstyrelser och fan vet vad! Och där absolut inga från Ölandspartiet fick komma med i något endaste sammanhang. Varigenom man grovt omyndigförklarade våra väljare! 
Så nog har jag att skriva om till förvaltningsrätten alltid! 
Hälsningar från en knappast sysslolös Per Lublin 
PS. Kan ju tillägga att samtliga som valdes till ordförandeposter naturligtvis var gubbar. Vad annat att vänta i Gubbholms kommun?
Relaterade inlägg:
Ilkos verkliga ansikte. Upprustningen av Åkerboskolan stoppad och tillbaka till ruta ett. Ilko som SD-kramare m m - fredag 14 december 2018  
Viktigt att behålla våra medborgares rätt att väcka medborgarförslag! - lördag 8 december 20118
Fredagsmys vid skrivmaskinen - lördag 15 december 2018 
Ytterligare fyra år med Gubbholms kommun??? - fredag 23 november 2018
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

lördag 15 december 2018

Veckans lördagsgodis: Också en dagisfröken!

Med tillåtelse från en av mina nära vänner får denna veckas lördagsgodis bli en liten SMS-konversation mellan oss. 
Fick följande messat till mig igår förmiddags: 
 Vi är på väg mot extraval! Kanon!  
Svarade:
 Synd att det bara blir till riksdags ☺ 

Insåg att det blivit något fel när jag skrev och rättade snabbt till det: 
 Riksdagis menade jag 
Fick till svar: 
 Fast Ilko är väl lite dagisfröken han också. 

Plats för kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!
        

Att våga sig på lite ironi ...

Men vad har det tagit åt Per Lublin? Kanske många undrar som har läst min insändare i dagens utgåva av Ölandsbladet. Har han blivit skvatt galen? Hur kan han tacka de politiker i Borgholm som trampar på demokratin och har stängt dörrarna för Ölandspartiet, trots att detta parti var ett av de få som gick framåt i valet!? Och hur kan han kalla dem för "kloka" och "schyssta"? 
Jo det kallas för ironi - något som man bör vara rätt försiktig med eftersom det så lätt kan missförstås. Men jag har i alla fall vågat mig på ett försök. Så om  ni inte redan har sett den - så här har jag skrivit i insändaren:
                 
TILL VÅRA KLOKA OCH SCHYSSTA POLITIKER! 
Nu när  samtliga övriga sju partier i Borgholms kommunfullmäktige i full samstämmighet och i all sin visdom stor befriat oss i Ölandspartiet från varje form av medverkan för kommunens bästa i såväl kommunstyrelse, nämnder, beredningar och allt vad det vara månde, så vill jag skänka er politiker i dessa sju partier en tacksamhetens tanke för er stora schyssthet och omtänksamhet gentemot oss som på detta vis får tid över för så mycket annat.

Det är verkligen schysst av er att få oss att inse att rösterna på oss inte är lika mycket värda som rösterna på er eftersom ni ju är så mycket klokare än vi.

FÖR EGEN DEL - som jag inte längre behöver sitta med i kommunstyrelsen och förbereda mig inför alla dessa sammanträden och komma med förslag som på grund av min okunskap och dumhet vanligtvis blir nedröstade - så får jag nu istället obegränsat med tid över för att nogrannt studera era intressanta protokoll och vara er behjälpliga med att se till att allt har gått till som det ska genom att låta alla era beslut - med enstaka undantag - laglighetsprövas av mångkunniga rättsliga instanser. Det bjuder jag på i min oändliga tacksamhet för er omtanke mot oss i Ölandspartiet och er stora respekt för demokratin och våra väljare.

Kan ni sedan i all er klokskap högt över huvudena på oss vanliga simpla medborgare sedan slå ihop våra båda ölandskommuner till en enda stor toppstyrd ölandskommun där vi alla blir kommunmedlemmar i samma kommun, så skall jag med stor glädje se till att samtliga kommunala beslut på hela Öland får förmånen att blir noggrannt prövade i alla instanser så att allt blir så bra och rätt som tänkas kan. Med det förstånd och den kompetens som ni politiker visar så lär jag inte få några sysselsättningsproblem som pensionär. 
Med största tacksamhet för all er klokskap och.ert stora tillmötesgående.

I all ödmjukhet

Per Lublin 
                                           
Att våga sig på lite ironi är väl att på ett vänligt sätt uttrycka befogad skarp kritik. Här blev det en hel insändare full av ironi - så extra vänligt och extra befogat med andra ord! 
Ha en trevlig helg! 
Önskar 
Per Lublin
Kommentarer 

Relaterat inlägg:  
Fredagsmys vid skrivmaskinen - lördag 15 december 2018
  Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Fredagsmys vid skrivmaskinen

Fredagsmys igår?
Nja, dammade iväg åtta skrivelser till förvaltningsrätten under gårdagen. 
Först en där jag begärde laglighetsprövning av Kalmarsunds gymnasieförbunds idiotiska beslut att nedgradera Ölands gymnasium till "Ölands utbildningscenter". Och begärde att beslutet omgående stoppas innan onödiga pengar (200 000 kronor) hunnit läggas på ny logotyp, nya skyltar och uppdatering av tryckt material. 
Sedan överklagande av besluten vid två kommunfullmäktigemöten och ett kommunstyrelsesammanträde. Därefter besluten vid ett socialnämndssammanträde och ett sammanträde med utbildningsnämnden eftersom dessa båda mötet hållits helt bakom stängda dörrar, trots att Borgholms kommun - enligt fullmäktigebeslut - skall präglas av öppenhet. 
Och slutligen protokollen från två sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Man får ju lite tid över när man inte längre får sitta med i kommunstyrelsen och behöver ta politiskt ansvar för kommunens utveckling och skötsel. 
Nu kan man istället helhjärtat fajjtas i opposition! Kommunledningen behöver få på pälsen och jagas med blåslampa!
Relaterat inlägg:  
Namnbytet ett klart svek mot vår kommuns framtid! Ska överklagas I TID! - söndag 9 december 2018
  Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

fredag 14 december 2018

Ilkos verkliga ansikte. Upprustningen av Åkerboskolan stoppad och tillbaka till ruta ett. Ilko som SD-kramare m m

Och i måndags kunde vi faktiskt se det - kommunalrådet Ilko Corkovic (S) avslöjade sitt verkliga ansikte! 
Vi som varit vana att se Ilko som en ständigt leende, ryggdunkande och skämtande linslus på otaliga "selfiebilder" fick se en bister man med neddragna mungipor, mest påminnande om en gammal öststatsledare och med stenkoll på övriga ledamöter i kommunfullmäktige (utom på oss i Ölandspartiet)
Ilko med neddragna mungipor och sin " kronprins" Magnus (S)tåhl vid sin sida. 
Foto: Per Lublin
Lierad med ett underdånigt CP, KD och ytterlighetspartierna V och SD kunde Ilko efter en intensiv debatt - som inte kunde undvikas bli hetsig - få kommunfullmäktige att stoppa den beslutade upprustningen av Åkerboskolan och föra hela ärendet om skolans framtid baklänges tillbaka till ruta ett. 
Det är bara att lyssna HÄR och beklaga att nu är risken stor att det inte blir någonting alls gjort med Åkerboskolan och att eleverna på norra Öland i årskurs 6 och uppåt får gå på Slottsskolan i Borgholm istället. Ett stort svek mot norra Öland som jag bara inte begriper varför?
-------------------------------------------------- 
Sedan följde i förväg uppgjorda val av nämnder, beredningar, kommunala bolagsstyrelser m m där såväl skendemokraterna (SD) som inte minst vänsterpartiet (V) blev överdrivet gynnade. Medan Ölandspartiet skulle hållas helt utanför. 
Övriga partier hade kunnat snuva SD på både ordinarieplats och ersättarplats i den nya miljö- och byggnadsnämnden ifall man varit överens om det och istället lämpligen släppa in miljöpartiet där. Tror att Mp:s Maria Lindmark och Claes Horn af Rantzien med sina kompetenser hade kunnat göra betydligt större nytta där än SD-tomtarna. 
Men Ilko bestämde sig redan innan för att stoppa den möjligheten.*
Däremot har övriga partier ju inte haft det minsta problem med att ställa Ölandspartiet helt utanför både kommunstyrelse och samtliga nämnder!
Tänk att självaste Ilko som inför valet 2014 stod på torget tillsammans med andra politiker och vände ryggarna åt Jimmie Åkesson (SD) när denne skulle tala i Borgholm nu har föredragit SD framför MP att få vara med i miljö- och byggnadsnämnden!!! Att Ilko har kunnat bli en sådan SD-kramare hade man väl aldrig kunnat tro. Men allt för makten tydligen!
 --------------------------------------------------
Med nickar och små diskreta gester styrde Ilko i princip hela församlingen och hördes öppet diktera för fullmäktigeordföranden Eva-Lena Israelsson hur hon skulle lägga orden i sitt ordförandeskap. 
Och med många huvudskakningar och blånekanden markerade han sitt ogillande när han fick höra ett och annat sanningsord om sitt beteende. Som jag bara inte kunde hålla inne med. Och som jag blev tillrättavisad för av fullmäktigeordföranden.
 --------------------------------------------------
Fullmäktigeordförande Eva-Lena hade hoppats att allt skulle vara snabbt avklarat så att ledamöterna skulle hinna hem till Nobelfesten på TV - så uttryckte hon sig i alla fall - men roligt skulle dom inte få det. Hade dom förklarat krig mot oss, så nog skulle dom få krig. 
Genomgående slutna voteringar var väl det minsta motståndet man kunde svara med - så kvällen blev i vart fall lång för dem** och mer ska dom få!
 --------------------------------------------------
Den nye centerledaren Staffan Larsson belönades för sitt kryperi inför Ilko med ordförandeskapet i kommunala bolagen Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Samtidigt har han redan förlängts en ledande post i kommunstyrelsens arbetsutskott som bl a har till uppgift att se till att dom kommunala bolagen sköter sig. Det innebär något så märkligt som att Staffan Larsson ska granska sig själv.
Staffan Larsson  verkar vara som en daggmask som kan granska sig själv i arslet. 
Kanske ingen snäll jämförelse, för dom stackars daggmaskarna kan ju inte rå för att Staffan Larsson är ett kryp.
Sen kan ju undra varför det bara är just jag som får tillsägelser och utskällning från kommunfullmäktiges ordförande under mötena. När jag nu i måndags blev utsatt för grova personpåhopp från såväl Ilko, som (M)arcel van Luijn och SD-tomten Erik Arvidsson (ni vet han med piska och damutstyrsel framför videokameran), så reagerade hon inte på minsta sätt mot dem! 
Man borde väl egentligen ha en opartisk ordförande. 
Tycker 
Per Lublin 

*) Fotnot 1: Ilko har försökt skylla på att eftersom Miljöpartiet åkte ut ur kommunfullmäktige vid valet i september så skulle dom inte kunna sitta med i någon nämnd, men det där är rent skitsnack - och det vet Ilko. Det inte finns något som helst krav på att vara med i kommunfullmäktige för att få plats i någon nämnd. Vem som helst som har fyllt 18 år- oavsett om man är med i något parti eller ej - kan väljas in i vilken nämnd som helst, bara man är bosatt i kommunen!
**) Fotnot 2: Hela föreställningen - en nickedocketeater utdragen till sex timmar - går att höra HÄR!

Plats för kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

torsdag 13 december 2018

Tack Richard Teern för luciaglädjen!

Idag har vi firat Lucia över hela landet. En stämningsfull tradition som jag hoppas kan få överleva. Ljuset som kommer med ljusbärerskan i den mörka midvinternatten. Lucior dyker upp lite här och var. På dagis, i kyrkor och på äldreboenden. Samt i TV-rutan, i år från domkyrkan i Göteborg. 
Men vad har det blivit med Ölands lucia? Det är nu flera år sedan någon korades. Och när ska vi få en Borgholms lucia? 
De olika luciatåg som ordnas verkar nu sprida ut sig över nästan hela månaden utom just själva luciadagen. Hade det inte varit för Richard Teern ICA Supermarket i Borgholm så tror jag att vi hade fått vara helt utan luciatåg på luciadagen i hela vår kommun. Han har blåst liv i traditionen i sin butik och det blev riktigt fint idag när takbelysningen släcktes ned och det stora luciaföljet kom intågande i butiken och bjöd församlade borgholmsbor och andra ölänningar på ett välkomponerat sångprogram. Richard själv var en av stjärngossarna - iförd strutmössa och ett vitt lakan. 
Lucia i täten av följet ...
... med bl a stjärngossar
Richard iförd strutmössa och vitt lakan

Tack Richard Teern för vad du gör för Borgholm! 
Det är mer än vad de kommunalt ansvariga gör. Eller spreds det möjligen någon luciaglädje på något av kommunens äldreboenden i morse? 
Foto: Per Lublin 
Relaterat inlägg:  
Grattis Mathilda, Ölands Lucia 2013! - torsdag 12 december 2013
  Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!