tisdag 16 oktober 2018

Cementa tänker avveckla sin fabrik i Degerhamn. Vad blir nästa?

Hörde nyss på radion den alldeles färska nyheten att Cementa AB tänker avveckla sin fabrik i Degerhamn. Sjuttiofem anställda berörs. Naturligtvis ett hårt slag för södra Öland och Mörbylånga kommun men särskilt för de sydölänningar som nu kommer bli av med sina jobb samt för deras familjer. Många tvingas kanske flytta från Öland. Man kan gott säga att hela Öland berörs. Som när sockerbruket i Mörbylånga lades ner. Eller mejeriet i Borgholm. 
Blir det Guldfågeln nästa? 
För i Borgholms kommun finns väl inte mycket kvar att lägga ner. Jo kanske högstadiet i Löttorp förstås, så att eleverna där får bussas till Slottsskolan i Borgholm. 
Vi vet inte var vi hamnar så länge som politikerna i Borgholms kommun fortsätter med sin lekstuga, där kiv och prestige har fått vara viktigare än samarbete och bra resultat. 
Kommentarer

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Att själva höra från början till slut ,,,

Vill ni själva höra vad som hände på kommunfullmäktigemötet i Stadshuset igår så har ni hela föreställningen HÄR. Från början till slutet.
Plats för kommentarer

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Nya kommunfullmäktige uppdelat i ett "vi" (Sjupartialliansen) och ett "dom" (Ölandspartiet)

Prästen Lars Graafs fina ord inför kvarvarande och tillträdande kommunfullmäktigeledamöter i Borgholms kyrka att vi inte skulle dela upp oss i "vi och dom" utan arbeta tillsammans hjälpte föga, då sju partier i kommunfullmäktige inte mer än en timme därefter hade delat upp kommunfullmäktige i - just det - ett vi och dom! Ett "vi" där alla dessa sju partier skulle få plats i valberedningen och sedan få plats i kommunstyrelsen och nämnder och ett "dom" - d v s Ölandspartiet - som skulle ställas helt utanför! 
Så här såg det förslag till ny kommunstyrelse ut som "Sjupartialliansens" ledare Ilko Corkovic i all hast lät trycka upp igår innan kommunstyrelsen skulle utses av kommunfullmäktige:
Därtill föreslogs från samma håll att alla dessa sex  partier (S, C, V, M, FÖL och SD) plus KD skulle få ersättarplatser i kommunstyrelsen. Men Ölandspartiet - en av vinnarna i valet i september - skulle inte alls få vara med!
Och så beslutade kommunfullmäktige med samstämmig enighet hos Sjupartialliansen, vilket dessvärre innebär 
  • en ren krigsförklaring mot Ölandspartiet och ett omyndigförklarande av alla de väljare som röstat på Ölandspartiet i kommunalvalet   
  • en spark i ansiktet på dessa väljare, samt
  • ett slag mot demokratin  
Så skapar man verkligen inte en bra kommun eller ett bra samarbetsklimat! 
Foto: Per Lublin 
Kommentarer

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

måndag 15 oktober 2018

Nyvalda kommunfullmäktiges högtidliga öppnande

Idag måndag äger nyvalda Kommunfullmäktiges högtidliga öppnande rum i Borgholm. Det börjar med en högstidsceremoni i Borgholms Storkyrka under ledning av stadens Pastor Primarius. Som börjar kl. 18.00.
Därefter vandrar ledamöterna i samlad procession över torget till Stadshuset, där högtidligheterna torde inledas cirka kl 18.30 när ålderspresidenten efter ett kort invigningstal, stöter med sin åldermannastav i golvet och förklarar det nyvalda kommunfullmäktige för öppnat.
Vi får antaga att såväl Hans majestät Konungen som Hennes majestät Drottningen följer evenemanget i Stadshuset i direktsändning via kommunens hemsida eller samtidigt HÄR på bloggen. 
De som minns när Karl XII:s drabanter brukade komma klampande i sina stövlar vid Riksdagens högtidliga öppnande på sin tid för länge sedan får hålla till godo med att fyra så kallade sverigedemokrater kommer inklampande uppför trappan och in i stora salen i Borgholms stadshus. 
Sedan får vi hoppas att talmansvalet i Borgholms kommunfullmäktige blir något enklare avklarat än när dom skulle välja talmän i Sveriges riksdag nyligen - vilket ju tog flera dagar. Och att vi kunde slippa motsvarande cirkus i övrigt som dom fortfarande håller på med däruppe.
Själv tänker jag i mitt invigningstal - för det är faktiskt jag som nu har blivit ålderspresident - erinra om den betydelse som kommunfullmäktige faktiskt har, som dom enda som är valda av kommunens medborgare. Ty vare sig kommunstyrelse, kommunalråd eller nämnder är ju valda av folket utan endast av politiker som i dessa sammanhang tycks ha väldigt svårt att respektera hur folket har valt. 
Kommentarer
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

lördag 13 oktober 2018

Aktuellt lördagsgodis: Tödde och Mödde

Som lördagsgodis ska det idag bjudas på lite bilder från den kommunala verkligheten i Borgholms kommun. Och man kan undra om det finns någon som just nu kan illustrera denna bättre än Tödde och Mödde? Idag aktuellare än någonsin!

I KOMMUNHUSET:     

- Goddag Tödde!  
Goddag Mödde!  
Vad är det ni håller på med Tödde?  
Vi har startat en beredning Mödde!  
En beredning!? Vad ska beredningen göra Tödde?  
Den ska skapa Sveriges bästa äldreomsorg Mödde!  
Var ska ni skapa Sveriges bästa äldreomsorg Tödde?  
Här i vår kommun ska vi skapa Sveriges bästa äldreomsorg Mödde!  
När ska beredningen vara klar Tödde?  
Snart Mödde, i god tid före valet!  
Tack så mycket, adjö Tödde!Adjö Mödde!
   
     

TVÅ ÅR SENARE, strax före valet:  

Goddag Tödde!  
Goddag Mödde!  
Har beredningen blivit färdig Tödde?  
Nej den bidde inte färdig ännu Mödde!  
Varför bidde den inte färdig ännu Tödde?  
För att Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun ska bli riktigt extra bra Mödde!  
Tack Tödde! Och när blir beredningen färdig?  
Alldeles efter valet. Mödde!  
Tack så mycket, adjö Tödde!  
Adjö Mödde!
   
     

EN MÅNAD EFTER VALET:  

Goddag Tödde!  
Goddag Mödde!  
Har beredningen för att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun blivit färdig Tödde?  
Nej det bidde ingen Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun, Mödde!  
Bidde det ingen Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun!? 
Vad bidde det då Tödde?  
Det bidde en ambition, Mödde!  
När är ambitionen färdig, Tödde? 
På lördag Mödde! 
Tack så mycket, adjö Tödde! 
Adjö Mödde!
  
    

NÄSTA LÖRDAG: 

Goddag Tödde! 
Goddag Mödde! 
Har ambitionen om att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun blivit färdig Tödde? 
Nej det bidde ingen ambition om att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun, Mödde!  
Bidde det ingen ambition om att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i vår kommun!? Vad bidde det då Tödde? 
Det bidde ingenting, Mödde! 
Bidde det ingenting Tödde! 
Det bidde ingenting, det bidde besparingar istället, Mödde! 
Dra åt helvete, Tödde! 
Dra åt helvete själv och känn dig blåst, Mödde!
                         
Ja, nog kan vi känna oss blåsta alltid, alla vi medborgare som en gång trodde att nu skulle äldreomsorgen äntligen prioriteras i Borgholms kommun - som är den kommun i Sverige som har störst andel invånare över 65 år - och där äldreomsorgen således borde stå i fokus! 

Relaterat inlägg: 
  
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!fredag 12 oktober 2018

Återträff med prat om allt möjligt - men väldigt lite om Sveriges Bästa Äldreomsorg

Den här veckan har det varit "återträffar" på Öland. Inte av gamla klasskamrater från första klass i folkskolan eller konfirmander från något visst år utan av dom som tidigt i våras var inbjudna för att på fyra olika ställen i kommunen ge tips och råd för hur vi skulle kunna få något så förnämligt som Sveriges Bästa Äldreomsorg i just Borgholms kommun. 
Inbjudare var den självvalda beredningsgrupp från kommunfullmäktige som tagit på sig denna gigantiska uppgift och som nu äntligen skulle visa hur det hela skulle gå till. Meningen hade ursprungligen varit - åtminstone hade det sagts så - att detta skulle presenteras före valet (allra senast i juni) men det ändrades i våras till att det istället skulle presenteras först i september - för att bli "extra" bra. Nu blev det istället först i oktober som beredningen radade upp sig för att tala om vad man kommit fram till. Detta vid så kallade "återträffar" på två av dom fyra ursprungliga mötesplatserna. Så i måndags var det "återträff"  i Runsten och i tisdags samma sak i Löttorp.
Och vad som hände i Rungården i måndags - förutom sedvanlig uppradning av beredningsgruppen med presentation av vederbörandes namn, titlar och partitillhörigheter och förutom inledande kaffedrickande - blev väl att den närvarande allmänheten (15 personer inklusive undertecknad, de flesta äldre runstensbor) fick sig en samtalskväll, där beredningsgruppens ordförande kommunalrådet Ilko Corkovic (S) pratade mycket om alla utmaningar som man egentligen inte kommit fram till några lösningar på. Och där det inte längre pratades så mycket Sveriges Bästa Äldreomsorg. Istället hade det funnits en "ambition att spänna bågen högt" eller hur det nu var som Ilko uttryckte sig. Den som mot all förmodan hade förväntat sig något slags förslag från beredningen om hur vi skulle få Sveriges Bästa Äldreomsorg i Borgholms kommun måste ha blivit djupt besviken. 
Uppradad beredningsgrupp framför ordförande med knäppta händer
Däremot fick dom närvarande ortsborna tillfälle att ta upp lite av varje som kändes angeläget, som t ex behovet av träffpunkter på landsbygden, möjligheter att ta sig dit för dom som inte kör bil samt möjligheten - inte minst - att själv få välja om och när man vill flytta till ett äldreboende. 
Summa summarum: Prat om allt möjligt - men väldigt lite (eller nästan inget) om hur vi ska få Sveriges Bästa Äldreomsorg i Borgholms kommun!
Någonstans skymtade det på något sätt fram att beredningsgruppen egentligen haft svårt att enas och att motsättningar om vilka som skulle vara utförare av äldreomsorgen - d v s om den skulle bedrivas i kommunens egen regi eller av privata entreprenörer - hade satt käppar i hjulen för konkret resultat. Således fanns inga papper framme med förslag till åtgärder från beredningens sida. Trots att Ilko lovat att jag skulle få ett papper efter mötet har jag ännu inte fått något och är tveksam till om det alls finns något med konkret innehåll. 
Det verkar som om äldreomsorgen inte får kosta mer pengar. I varje fall inte enligt kommunalrådet. Men kommunen har pengar - pengar som tillhör alla oss kommunmedborgare - då är det bara en fråga om vad vi vill prioritera!
I tisdags var jag upptagen - och kunde därför inte besöka "återträffen" i Löttorp. Inte för att jag var så intresserad av att höra Ilko prata samma bortförklaringar en gång till. Men det kunde ha varit intressant att höra vad Löttorpsborna ansåg om det hela. Den som var där och hörde får gärna berätta för mig. 
Foto: Per Lublin
Kommentarer

Relaterat inlägg: 
Riktigt roligt på kommunalt möte i Runsten - lördag 3 mars 2018

torsdag 11 oktober 2018

Brittsommaren tillbaka

Brittsommarvärmen som vi kunde njuta av i lördags var ju som bortblåst dagen efter, då det var gråkallt och regnväder från tidig morgon - på självaste Birgittadagen! Burr!  
Men så har brittsommaren kommit tillbaka igen. Igår var det tjugo grader varmt på eftermiddagen, bara i skuggan. Samt vindstilla. Satt då och njöt i solskenet vid Mormors Stenugnsbageri vid Stora Rör, där dom har Ölands förmodligen godaste kanelbullar. Stenugnsbakade.
Brittsommar vid Stora Rör med stenugnbakad kanelbulle (som jag redan hunnit ta en tugga av, mums!)
  
Och i år tänker man ha öppet där alla dagar (utom måndagar) fram till Andra advent. Något som ni bara inte bör missa! 
Foto: Per Lublin 

Relaterat inlägg:
Brittsommarvärme - lördag 6 oktober 2018


 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

lördag 6 oktober 2018

Politikerna har lekstuga även här i Borgholms kommun. Hur väljarna röstat sk-ter dom i!


Slanten från väljarna
Det verkar som om den politiska lekstugan uppe i den svenska huvudstaden har spritt sig hit till Borgholm. Inte heller här vill politikerna tala med vilka som helst och man visar inte heller här någon som helst respekt mot de väljare som man anser har "röstat fel" - oavsett hur många dessa väljare faktiskt är. 
Trots att det endast var fyra(!) politiker i kommunvalet i Borgholms kommun som fick fler personröster (kryss) än jag, så är det ännu inga som har hört av sig för att erbjuda mig en plats i kommunstyrelsen! 
Hellre erbjuder man platser till sådana som kommer långt ner på krysslistan och bara fått tiondelen så många personröster som jag har fått.
Är man rädd för kompetens i kommunstyrelsen eller varför nonchalerar man dom väljare som trots allt har röstat på mig? 
Måleri: August Malmström (1829 - 1901)
Kommentarer
Relaterat inlägg:
En enkel med solklar VALANALYS - måndag 1 oktober 2018

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Brittsommarvärme

Det har varit en skön eftermiddag - nästan helt vindstilla - med brittsommarvärme och fika på balkongen och fortfarande är det hela nitton grader utomhus i skuggan. 
Det är bara att njuta! 

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Veckans fråga

Veckans fråga av den högre graden är väl den som helt nyligen har ställts av Anders Hult i Enskededalen utanför Stockholm. Den lyder så här: 
- Hörde på radion att det denna vecka pågår en insamling för värdens barn. Min fru och jag är bortbjudna på middag till ett par vilka har två söner (24 respektive 26 år). 
   Jag undrar hur stort belopp jag behöver ge till grabbarna? Kvällens värd har säkert en insamlingsbössa hemma ... Alternativt Swish. 
Frågan hade ställts till tidningen Dagens Nyheter (DN.). 
I avsaknad av allas vår numera dessvärre avlidna Magdalena Ribbing - expert på dylika frågor alltifrån klädkoder när man är bortbjuden i olika sammanhang till vad man säger till sin bordsgranne om man råkar befinna sig på Nobelmiddagen och plötsligt behöver uppsöka toaletten - så publicerade tidningen frågan utan svar. 
Magdalena Ribbing hade säkert kunnat ge ett bra svar. 

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

"Flaggregler"

Det är viktigt att man flaggar rätt när man flaggar - om man ska flagga. Annars är det många som retar upp sig. Vet inte HUR många synpunkter som jag har fått på flaggningen på torget framför Stadshuset - för att inte tala om flaggningen på stången över Stadshusets balkong! Vi har våra "flaggregler" och dom bör ju också gälla för Stadshuset. 
Själv hade jag nyligen här i vänsterspalten flaggat för Ölands Skördefest "resten av veckan" men glömde att ta bort "flaggan" när veckan var slut så den satt kvar till i onsdags då jag blev uppmärksammad på att skördefesten faktiskt slutade redan i söndags. 
Får nog skärpa mig lite och kolla spalten varje morgon och plocka bort dom flaggor som är inaktuella! 

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

måndag 1 oktober 2018

En enkel men solklar VALANALYS

Uppdaterad efter att ett fel upptäckts och rättats till beträffande elfteplaceringen!                                                        
Att den stor segraren i kommunvalet i Borgholms kommun heter Ilko Corkovic råder det väl ingen som helst tvekan om. Han är bara till att gratulera till den personliga framgången! 
Med sina 797 kryss* har Ilko till och med fått fler personliga röster än vad alla dom tio följande har fått tillsammans (nämligen 795)!


Flest personröster  (topplistan) 
   

  1.     Ilko Corkovic           797 kryss

  2.     Carl Malgerud          192 kryss

  3.     Marcel van Luijn      103 kryss

4.     Anne Oscarsson     99 kryss

 5.     Per Lublin                87 kryss

 6.     Staffan Larsson       82 kryss

 7.     Sofie Loirendal        53 kryss

  8.     Tomas Lind             50 kryss

 9.     Tomas Zander        48 kryss

10.     Sara Kånåhols         46 kryss
 
 11.    Torbjörn Johansson 43 kryss 


Vill du se en sammanställning av hur samtliga kryss har hamnat (och även kunna gå vidare och se hur hur det kryssats i vart och ett av kommunens nio olika valdistrikt), klicka HÄR!

Ilkos parti (S) har också gått tydligt framåt kommunalt hos oss. Medan det var 23,7 % av de röstande i Borgholms kommun som röstade på socialdemokraterna i riksdagsvalet så var det hela 34 % som valde detta parti i kommunvalet. Eftersom ingen av de övriga socialdemokratiska kandidaterna fick mer än som allra mest 18 kryss*och de allra flesta max 2 kryss, så kan man väl konstatera att den socialdemokratiska framgången i kommunvalet hos oss helt och hållet handlade om att så många röstade på Ilko och egentligen inte på sossarna. 
Ilkos många klappar över axlarna på väljare före valet och "selfies-bilder"  - där han låtit sig fotograferas tillsammans med dem (så att dom ska känna sig viktiga före valet) - har givit sitt resultat!
Hos moderaterna i Borgholms kommun har det varit en hel del stridigheter under senare år som bl a kommit att handla om vem som ska vara partiets främste företrädare. Medan Carl Malgerud vann knappt över partihövdingen Marcel van Luijn i en intern omröstning i vintras och kom att hamna överst på moderaternas valsedlar, så har Malgerud nu med sina 192 personliga röster mot Marcels 102 definitivt slagit ut den senare från den moderata ledartronen. 
Nummer fyra i den kommunala krysstoppen är Anne Oscarsson, som samtidigt blivit invald för sverigedemokraterna (SD) i riksdagen. Därmed har Öland sedan ett uppehåll på tolv år åter fått en företrädare i Sveriges riksdag. Åretstår att se vad hon där kan komma att uträtta för Ölands del. 
Senast någon öländsk riksdagsman uträttade något bestående för Öland var väl när salig Fritz Börjesson (C) från Isgärde såg till att Ölandsbron blev verklighet. Så nu vet Anne Oscarsson vad som kan förväntas av henne. 
Att SD:s framgångar på riksplanet smittat av sig till vår kommunala nivå är uppenbart. På så sätt att SD dubblar sina platser i Borgholms kommunfullmäktige från 2 till 4 och det kan inte bero på de insatser som uträttats av partiets kommunala representanter under de gångna fyra åren. I riksdagsvalet var det hela 21,4 %*** av kommunens medborgare som valde att rösta på Jimmie Åkessons parti, men mer än hälften av dessa röstade på något annat parti kommunalt. 
Det gläder mig att även Ölandspartiet har rönt framgång i valet. Här avstår jag på grund av viss blygsamhet och bristande opartiskhet från att försöka mig på att analysera allt för mycket men kan kort och gott konstatera att vi fick 4,5 % av kommuninvånarnas röster, vilket ger oss två platser i nya kommunfullmäktige istället för den enda som vi haft de senaste fyra åren. 
Men jag tror att det gick hem att vi lade vårt krut på att tala om vad vi själva ville göra istället för att ägna oss så mycket åt vad dom andra gjorde och inte gjorde.   
Sedan är det bara att konstatera att centerpartiet i vår kommun har gjort sitt sämsta val någonsin sedan Borgholms kommun bildades. Från att länge ha varit det självskrivet största och mäktigaste partiet har det nu ramlat ner på tredje plats. Partiets nye stjärnskott Staffan Larsson fick inte mer än 82 kryss, vilket kan jämföras med att senaste centerpartistiska kommunalrådet Lisbeth Lennartsson när hon låg på topp 2006 höstade in kanske 1500 kryss (har inte tillgång till den exakta siffran just nu, men mycket var det)! Där ligger i vart fall Ilko i lä. Centerns kräftgång i Borgholms kommun kan nog förklaras både med att lantbrukarna har blivit så mycket färre samt avsaknaden av någon lokal färgstark ledare för partiet.
Så har vi partiet från norra Öland som slog hela politikeretablissemanget med häpnad vid förra valet och som kallade sig Framtid Öland. Där är det bara att konstatera att den allmänt tippade tillbakagången inte alls blev så stor som jag hade trott att den skulle bli och dom förlorade endast en av sina fem platser i kommunfullmäktige.  Partiet förblev största parti på norra Öland, så att kalla det "Dåtid Öland" känns faktiskt inte längre på sin plats. Deras nye förstanamn Torbjörn Johansson fick med sina 43 kryss dock inte riktigt samma gensvar som den tidigare fixstjärnan Sofie Loirendal (som fick 53 kryss denn gång) tätt följd av partigrundaren Tomas Lind (med 50 kryss). 
Vänsterpartiet gick - sett till antalet röster - back från att vara det näst minsta partiet till att bli det allra minsta. Fick troligen behålla sin enda plats i kommunfullmäktige tack vare den nya unga och trevliga partiledaren Sara Kånåhols som bjudit på egenhändigt hembakade pepparkakor under valrörelsen. Samt partiets annonskampanj för att kryssa in Sara i kommunfullmäktige.
Kristdemokraterna (KD) gjorde ett bra val och från att vara det allra minsta partiet i kommunfullmäktige, sett till antalet röster, och nätt och jämnt kom in i kommunfullmäktige efter förra valet, så var det nu nära att dom nu fick en ytterligare plats i kommunfullmäktige. Om ökningen berodde på Ebba Busch Thors effekt eller på den nye lokale partiledaren Marwin Johansson - som med sina 37 kryss seglade in på en tolfteplacering i den kommunala kryssligan -  må vara osagt, men vi kan väl säga att medan hela 8,3 % av kommunens väljare röstade på KD i riksdagsvalet så var det bara 4,1 % av väljarna i vår kommun som gjorde det i kommunvalet, så "Ebba-effekten" var nog inte hela förklaringen.
                                                                     
Nu återstår närmast för nyvalda kommunfullmäktige att tillsätta kommunstyrelse och kommunstyrelsens ordförande (som bär titeln kommunalråd). 
Och om då kommunfullmäktige avser att respektera väljarnas val så är det solklart att det borde bli dom elva uppräknade som fått flest röster som ska få utgöra den nya kommunstyrelsen**** och att Ilko per automatik ska bli den nye ordföranden och därmed få fortsätta som kommunalråd fyra år till. 
Related image 
Sen kan man tycka att det vore bäst för kommunen om vi fick en samlingsregering där vart och ett av kommunfullmäktiges åtta partier fick var sin ordinarie ledamot i kommunstyrelsen!
                                             
 *)    Fotnot 1:  Vid kommunvalet för fyra år fick dock Ilko hela  955 kryss. Han kan fundera över varför han faktiskt - trots årets segerglans - faktiskt fick ett hundratal färre i år.
**)  Fotnot 2:  Det var Joel Schäfer i Tjusby som med 18 kryss nu kom nummer 2 bland sossarna.
***) Fotnot 3: Med sina 21,4 % av våra kommuninvånares röster nosade SD faktiskt sossarna i bakhasorna på att störst hos oss i riksdagsvalet. Socialdemokraterna fick 23,7 % av våra kommuninvånares röster i riksdagsvalet och blev därmed störst även där.
****) Fotnot 4: Kommunstyrelsen ska enligt kommunens reglemente bestå av 11 ledamöter (varav en är ordförande) och lika många ersättareVill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Skördefestat i dagarna tre

Gårdstomtarna som sägs vaka över hus och gårdar på Öland har väl haft det jobbigt när vår ö invaderats av nyfikna från alla möjliga håll som hört talas om Ölands Skördefest och velat uppleva den med egna sinnen.
Själv har jag kunnat uppfatta att Konstnatten har förvandlats till en slags loppisnatt som är ganska så avdankad framåt småtimmarna. De nattliga bilköerna på sydöstra Öland är sedan många år tillbaka helt försvunna och givna pärlor som Mitt i Bjärby och Editgården i Sättra är minnen blott. Och borta är också de spännande nattvandringarna bland keramikfigurerna genom Sonjas trädgård i Södra Sandby.
Men Eriksöre finns kvar och förmodligen har det även i år funnits en löktavla att beskåda i Ventlinge för dom som orkat bege sig så långt söderut. Och kanske också en majslabyrint att förirra sig i långt därnere i söder.
Vacker smyckad stenmur vid bygatan i Eriksöre
Eriksöre bygata är avstängd för biltrafik under  Skördefestdagarna, men likväl står där en gammal Citroën av modell B11 från början av femtiotalet
Vännen Erling Fredriksson håller fortfarande ställningarna med sin varierande och finurliga konst och föranledde ett obligatoriskt besök i Slagerstad sent på fredagskvällen. Där bjöd han som vanligt på varm löksoppa i anslutning till sin ateljé i föräldrarnas sedan länge nedlagda lanthandel.
Tänkvärd konst i Erlings trädgård...
... där man också finner "Blåsten"
På mellersta Öland fanns det mycket roligt utmed vägarna och särskilt glädjande att se att bensinmacken i svängen vid lanthandeln i Norra Gärdslösa åter kommit på plats. 
Här välkomnas det till en loppis i Övra Bägby, en av åtskilliga under Skördefesten!
Här kan man bromsa in ...
... köra åt sidan ...
... svänga runt och stanna. 

Bensinpriset á 3:63 per liter får väl sägas var rätt så okej!

Väl värt ett besök på mellersta Öland är också Stellema Möbler i Sättra med träskulturer och rustika möbler och konsthantverk. Dit kan man egentligen kan komma dit när som helst under året och se deras utställning.

Från Stellemas utställning
På norra Öland var Södvik som vanligt en given punkt. Sedan bar det av till getfarmen och getmjölksmejeriet i Hagelstad där dom nya ägarna verkligen har storsatsat för att få till en mönsteranläggning och ett besöksmål av rang i det Källa som nu blir Årets Ölandssocken. Getglassen fanns i varierande smaker och den med "rom russin" var smaskigt god!

Kalvhagen i Södvik ...
... med stenkross ...
... traktorförarare samt Morris Minor från 1957, snarlik en från 1959 som jag själv har haft!

Nytt besöksmål av rang på norra Öland
Makalöst bra framfört och välgjort var skådespelet "Mars Makalös sista resa" som hade haft urpremiär i Böda hamn vid skördefestinvigningen i onsdags och som hade repriser på lördagen. Handlade bl a om den svenske amiralen Jakob Bagge som förde det makalöst väldiga krigsskeppet Mars´ stora besättning i döden i strid med danska flottan strax utanför Ölands norra udde år 1564, och som själv gav sig tillfånga åt danskarna och därmed överlevde och släpptes fri sju år senare. Typiskt för höga herremän! Krigsherrarna har väl i det avseendet inte förändrat sig mycket än idag. Eller hur?
Makalöst spel i Böda hamn
Vem bor här vid Böda hamn?
I Borgholm ståtade en stor halmgubbe med "skördefestmössa" på torget. Saknar dock fortfarande den fina öppna båten med allt sitt konstfullt ordnade innehåll som under skördefester förr om åren har fått pryda torget, men där skaparna till slut tröttnade på att aldrig få den minsta ersättning utan bara kostnader för sitt årligt återkommande intensiva arbete med verket.
Stor gubbe med skördefestmössa 
Dockparaden genom staden blev ett nytt och maffigt inslag i Borgholm på lördagskvällen och hade hämtats från Mörbylånga.
Dockparaden - ett maffigt ...
... inslag i Borgholm på lördagskvällen
I övrigt var skyddet för gågatan mot eventuella terrordåd med tungt fordon synnerligen klent utformat vid årets skördefest. Hur tänker dom gågate- och säkerhetsansvariga i Borgholm egentligen?
Synnerligen klent som skydd
Förutom folkvimmel så fanns det ju även en hel del konst att titta på i Borgholm under Skördefesten.
I trädgården vid Galleri 13 spelade och sjöng  En Hill och ett par till svängig musik och serverades det mat och dryck ...
... och runt omkring på väggarna hängde emaljkonst av borgholmskonstnären Michel Djanajeff
   
I fastigheten intill hade dom unga konstnärerna Elin Woksepp Åleheim och Marlene Lindmark hyrt in sig med en utställning ...
... där Marlene - bland allt annat -visade upp ett par återskapade exemplar av Ölandskon, en inhemsk lågvuxen nötboskapsras som dog ut i början av 1900-talet
                                         
I Stenhallen hade Lennart Sjögren från Haget i Böda en egen hörna ...

... och strax intill hängde detta schimpansportätt målat av åkerbokonstnären Jürgen Ewel ...

... med denna lilla text vid sidan
Och den nattliga ljusallén med marschaller genom Köpingsvik - som för ett antal år sedan bidrog till att samhället då blev Årets Ölandsby och sedan dess tänds upp varje natt när det är skördefest - hade i år sina efterföljare i såväl Löttorp, Föra och längs med vägen från f d Frejdfors´ Varuhus i Mellböda ner till Böda hamn. 
Bränner skepp på stranden gör köpingsvikingarna visst fortfarande som avslutning på Skördefesten. 
Nu är Skördefesten slut slut slut
Tomtarna kan titta ut ut ut
Men när våren kommer sen
gömmer dom sig snabbt igen
Då ska Öland Spira!
Foto: Per Lublin
Kommentarer

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!