. . . . .

R kan ni se DENNA veckas jubilarer!

- - - - - - -

Grattis till dagens namnsdagsbarn!
Mörka morgnar så in i bara den, så nu är det paus med ”Godmorgon Öland”!

SMHI:s väderprognos för Öland - uppdateras flera gånger per dag - klicka R!

onsdag 18 november 2020

Författat ett litet brev

Satt i tidig morgonstund och författade ett litet brev som jag sedan har mejlat iväg till Förvaltningsrätten:   

 

Till Förvaltningsrätten i Växjö

   

Härmed begär jag laglighetsprövning av kommunfullmäktiges i Borgholm samtliga beslut av den 19 oktober 2020. Besluten har ej tillkommit i laga ordning, då flera ledamöter - däribland undertecknad - förhindrats att deltaga.

  

Folkhälsomyndigheten och regeringen har med anledning av pågående corononapandemi under året infört restriktioner avseende personer som fyllt sjuttio år eller i övrigt tillhör riskgrupper. Dessa restriktioner berör såväl mig som andra ledamöter i kommunfullmäktige. Vi har då tillhållits att ej fysiskt deltaga i sociala och andra sammanhang tillsammans med andra människor, i synnerhet inte inomhus. Ett kommunfullmäktigemöte inomhus i en biografsalong med trång ingång - som det här varit fråga om - får anses vara ett sådant sammanhang som vi sjuttioplussare avråtts från att deltaga i.

  

Kommunfullmäktige införde tidigt i våras genom ändring i gällande reglementen möjligheten att deltaga i kommunfullmäktigesammanträden och andra kommunala sammanträden på distans. Samtidigt som erforderlig teknik för detta ordnades. Jag har därefter deltagit i ett flertal (samtliga) sammanträden på distans fram till ovannämnda med här överklagade beslut, då denna möjlighet förvägrades mig av ordföranden.

  

Ordföranden har mot bättre vetande - med tanke på coronasituationen - och som en tänkt bestraffningsåtgärd (som av diskriminerande och obegriplig anledning riktats mot mig) valt en lokal för sammanträdet där det skulle saknas möjligheter att deltaga på distans och där jag och andra ledamöter med tanke på vår hälsa, smittrisken och gällande restriktioner ej kunde närvaro. Detta har ordföranden gjort i fullt medvetande om att åtgärden som var diskriminerande och riktad mot mig även skulle drabba andra.

  

Detta kränker vår rätt som ledamöter enligt både kommunallagen och våra grundlagsskyddade rättigheter i övrigt att på kunna utföra våra uppdrag till vilket vi är valda samt vår rätt att kunna utföra detta på ett tryggt, säkert och likställt sätt. Ingen av oss ska behöva riskera liv och hälsa för att kunna fullgöra våra uppdrag som kommunfullmäktigeledamöter på det sätt för vilket vi har blivit valda av våra väljare.

  

Yrkar att samtliga ovannämnda beslut undanröjs.

  

Borgholm den 18/11 2020 

Per Lublin

Ålderspresident och ledamot i nämnda fullmäktigeförsamling

 

Det finns gränser för vad som går att acceptera! Omstädigheterna vid kommunfullmäktiges oktobermöte går helt utanför den gränsen.
Kommentarer

Vill du se mina senaste inlägg, ”klicka"  R!

2 kommentarer:

 1. Håller med. Nu var jag inlagd i sjukhuset 19 okt, men annars hade jag velat delta på distans. Jag tror Folkets Hus behövde intäkterna och inget annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ekonomin för Folkets hus kan ha varit en bidragande orsak. Visste inte att du drabbats av sjukdom men önskar dig all bätttring.

   Kommer ligga på att fortsättningsvis ska distansnärvaro vara möjlig för alla -
   oavsett hälsotillstånd och risk för smitta. Det borde väl vara något positivt att ha med sig efter coronan att man ska kunna ha möten på distans vilket också är bra för klimatet.

   Radera