Kommunens namn kommer sig av av att man alltsedan förra mandatperioden konsekvent endast utser gubbar som ordförande för samtliga kommunala styrelser och nämnder och kommunen därmed är unik i Sverige!
Kommunen hette tidigare Borgholms kommun.

söndag 30 juni 2019

Helt oacceptabel inträdesavgift till torget i Borgholm!

I veckan som lyckligen - eller olyckligen - nu är till ända har Borgholms torg, delar av Västra och Östra Kyrkogatorna samt parkeringen bakom kyrkan varit avspärrade med kravallstaket. Borgholmborna har under tre dagar tvingats att betala inträdesavgift till ett privat företag för att få beträda sitt eget torg! 
Något sådant har aldrig hänt tidigare. Frågorna hopar sig. Vem har givit ifrågavarande företag tillåtelse att spärra av och avgiftsbelägga tillträde till torget för allmänheten? Ska kommunens medborgare behöva betala inträde till sitt eget torg och för att komma fram till Stadshuset, kyrkan och en del butiker m m vid torget? 
Att folk ska behöva betala pengar för att vistas på sitt eget torg är naturligtvis helt oacceptabelt! Det inträffade måste vara enda och sista gången! 
Helt oacceptabelt
Dessutom har det framkommit att räddningstjänsten inte har blivit underrättad om avspärrningarna, vilket hade kunnat få katastrofala följder vid ett olyckstillbud inom - eller på andra sidan av - det avspärrade området. Vilket / vilka stolpskott bör ställas till svars för att räddningstjänsten vare sig tillfrågats eller underrättats? Allmänfarlig vårdslöshet finns det något som heter och som faller under allmänt åtal.
Kommentarer
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka R

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar