MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 15 juni 2017

Tummen ner för Trafikverkets planer i Rälla. Mitträcke och höjd fart på 136:an skulle lägga järnridå genom större delen av Rälla . Onödig "Rälla strandväg" hot mot miljön i Rällaskogen

Igår hade Trafikverket anordnat ett så kallat samrådsmöte kring planerna för väg 136 i Rälla. Klockaregården i Högsrum var absolut fullsatt till sista plats och lite mer när en jovialisk projektledare inledde med att på dalmål presentera en radda tjänstemän från trafikverket plus några tjänstemän från Borgholms kommun som skulle bistå honom under kvällen. Se filmsnutten här! 
Observera att den pratande dalmasen som vi ser i filmen inte är havande i nionde månaden! Det hade varit en biologisk sensation om han i ilfart hade fått lämna mötet för att åka direkt till BB för att föda! 
Trots den stora uppladdningen av tjänstemän, mackor och utlovade förfriskningar så var entusiasmen tämligen obefintlig bland de cirka hundrafemtio rällabor och andra närboende som tagit sig till Klockargården. Det mullrades ganska snart i bänkarna och utrop som "Mycket intelligent!"* och "Vilka djävla idioter!" hördes när en tjänsteman på en fråga från åhörarna försökte förklara omvägarna som ett planerat mitträcke skulle medföra för de som skulle köra norrifrån till Vipetorp/Mossberga eller som skulle åka därifrån mot Kalmar. 
Inte blev stämningen i lokaken muntrare när det framgick att det i ett senare skede skulle anläggas ett mitträcke på 136:an genom hela Rällasträckan med endast några få öppningar. Nästan som en järnridå genom hela samhället för att bilarna skulle kunna susa fram i 100 km i timmen. Flera av åhörarna uttryckte sin irritation över att intre från östra sidan fritt kunna ta sig över till västra sidan och Rällaskogen. Samt oro för olyckssituationer när folk ändå skulle försöka klättra över mitträcket. 
Att dessutom skapa en för öländska förhållanden alltför stor cirkulationsplats på väg 136 vid Rällaaffären bara för att kunna ansluta en idag närmast obefintlig "Rälla Kustväg"** verkar ju väldigt meningslöst med tanke på att det som behövs endast är en smidig anslutning av trafiken från Högsrumshållet ut på väg 136, vilket kunde göras på betydligt enklare sätt.
Här kan vi höra en av Trafikverkets tjänstemän beskriva det kanske allra minst tilltalande alternativet av en tilltänkt stor rondell i Rälla. Och här ett annat alternativ som inte heller föll i god jord.
Det visade sig ganska snart att det var Ekerums planerade tomtexploatering i Rällaskogen som spökade*** och att den var huvudanledningen till att projektet nu hade aktualiserats. Man kan förnimma en viss stank av korruption i sammanhanget. 
Även om det från Trafikverkets sida pratades om trafiksäkerhet och att rädda liv. 
Tror inte att man räddar liv genom att göra väg 136 genom Rälla till en sträcka där man ska kunna köra100 km i timmen. Rådjuren som är vana att hoppa över vägen avskräcks nog inte av ett mitträcke på 136:an. Så redan att köra 80 km i timmen på den sträcken kan vara ganska riskabelt. 
Vill Trafikverket rädda liv på väg 136 så är det nog klokare att istället satsa på att anlägga gång- och cykelbanor längs den trafikfarliga sträckan mellan Mellan Mellby vägskäl och Byxelkrok. 
Den ende kommunmedborgare som under mötet uttryckte sig positivt till Trafikverkets planerade satsningar genom Rälla var kommunalrådet Ilko Corkovic som i egenskap av kommunalråd har gått in med en högst tvivelaktig kommunalt utlägg för Ekerums räkning som närmast kan liknas vid en kommunal borgen. 
Ger inte så mycket för Ilkos argument att pendlare från Borgholm och norra Öland skulle komma lättare och snabbare till Kalmar om fick kära fortare genom Rälla. Han borde inse att isåfall fastnar trafiken isåfall istället i Glömminge så att pendlarna förlorar mosvarande tid där. I andra blir det istället mer trafikstockningar innan Borglanda och Kungsgårdsbacken. Här spelas det nog inte riktigt med öppna kort.
Ägaren till Rälla gård - Peter Tillman - ville värna om den kulturhistoriskt värdefulla fina naturmiljön kring infartsalle'n till Rälla gård och hade skissat på ett bättre alternativ till Trafikverkets rondell vid ICA-butiken. Detta kan vi se och höra här, liksom en del av den följande debatten.
Många Rällabor förstod egentligen inte varför det skulle vara så viktigt med så mycket åtgärder på en väg som fungerar utan problem utom vid några få toppar på året. 
*) Fotnot: Mycket tydlig ton av ironi. 
**) Fotnot: Idag är "Rälla kustväg" en smal grusväg som är stängd med låsta bommar som bara några fastighetsägare har nycklar till - och som det egentligen inte finns något större behov av att ansluta till 136:an - och där någon ytterligare biltrafik inte är önskvärt eftersom den löper genom Rällaskogen och används som gång- och cykelväg i ett rekreationsområde. 
***) Fotnot: Länsstyrelsen har stoppat Ekerums byggplaner för ett 50-tal fritidstomter med byggrätt för stora lyxvillor i Rällaskogen i avvaktan på att Ekerum har löst frågan om dessa tomters trafikanslutning till väg 136. Det är där som Ekerum vill ansluta Rälla kustväg tilll en trafikplats vid 136:an. Trafikverket vill isåfall ha betalt för det men godkänner inte Ekerum som motpart. Där kommer kommunen in i bilden som lägger upp pengarna, som Ekerum i nästa skede när allt är klart ska betala till kommunen. 
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar