tisdag 16 oktober 2018

Nya kommunfullmäktige uppdelat i ett "vi" (Sjupartialliansen) och ett "dom" (Ölandspartiet)

Prästen Lars Graafs fina ord inför kvarvarande och tillträdande kommunfullmäktigeledamöter i Borgholms kyrka att vi inte skulle dela upp oss i "vi och dom" utan arbeta tillsammans hjälpte föga, då sju partier i kommunfullmäktige inte mer än en timme därefter hade delat upp kommunfullmäktige i - just det - ett vi och dom! Ett "vi" där alla dessa sju partier skulle få plats i valberedningen och sedan få plats i kommunstyrelsen och nämnder och ett "dom" - d v s Ölandspartiet - som skulle ställas helt utanför! 
Så här såg det förslag till ny kommunstyrelse ut som "Sjupartialliansens" ledare Ilko Corkovic i all hast lät trycka upp igår innan kommunstyrelsen skulle utses av kommunfullmäktige:

Där föreslogs från samma håll att alla dessa sex  partier (S, C, V, M, FÖL och SD) skulle få ordinarie platser i kommunstyrelsen. Därtill skulle KD få en ersättarplats. Medan Ölandspartiet - en av vinnarna i valet i september - skulle inte alls få vara med!
Och så beslutade kommunfullmäktige med samstämmig enighet hos Sjupartialliansen, vilket dessvärre innebär 
  • en ren krigsförklaring mot Ölandspartiet och ett omyndigförklarande av alla de väljare som röstat på Ölandspartiet i kommunalvalet   
  • en spark i ansiktet på dessa väljare, samt
  • ett slag mot demokratin  
Så skapar man verkligen inte en bra kommun eller ett bra samarbetsklimat! 
Foto: Per Lublin 
Kommentarer

 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar