ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN  SOMMAR  -  MED  NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

onsdag 9 juli 2014

Klarläggande kring hyresavtal m m

Den som möjligen trodde att om ingen överklagade så skulle förskolan Gläntan  stå klar i nya lokaler i Södviksskolan till utsatt inflyttningsdatum den 1 oktober - när den måste ha flyttat ut från Filadelfiavillan - kan ju få sig en liten funderare genom att titta närmare i det hyresavtal som fanns med handlingarna till kommunstyrelsemötet i juni, där avtalet godkändes med röstsiffrorna 7 - 3.
Där står finns i paragraf 28 följande mening under rubriken Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. 
Ett avtal som Lisbeth Lennartsson och Eddie Forsman föreslog att kommunstyrelsen skulle godkänna! Tala om stolpskott! 
Det var ju inte ens något finstilt! 
Storstilat
Vilken annan hyresgäst än Borgholms kommun skulle acceptera att behöva betala full hyra för något som inte är fullt färdigt vid tillträdesdagen???! I vart fall ingen som jag kan tänka mig!
Avtalstexten finns även i en modifierad form som dock inte verkar ha vunnit kommunstyrelsens godkännande.
Tydligt är hur som helst att Borgholms kommun riskerat att ha stått med lång näsa den 1 oktober om inget överklagande hade skett! Och idag var sista dagen att mejla över en begäran om laglighetsprövning till Förvaltningsrätten och det är nu gjort. 
Dessutom ska Ilko Corkovic (s) ha heder för att han i kommunledningen, d v s kommunstyrelsens arbetsutskott inte ville gå med på uppgörelsepaket med P-O Persson utan reserverade sig. 
Även i kommunstyrelsen gick han emot det hela och röstade nej till uppgörelsen tillsammans med de båda andra sossarna som var där, Inger Sundbom och Siv Axelsson. I sin reservation skriver dom: 
Vi Socialdemokrater har hela tiden haft för avsikt att ta fram en långsiktig lösning på förskolelokaler i Södvik, för att boende i området ska ha tillgång till en förskola på hemmaplan. 
Från allra första början har ärendet behandlats på ett mindre ansvarsfullt sätt av majoriteten och då tänker vi på uppsägningen av nuvarande lokaler, kommunikation med föräldrarna och personalen, framtagande av olika alternativ, tidsmässiga fördröjningar av olika slag m.m. 
Majoritetens obeslutsamhet i hantering av frågan har försatt oss i en mycket dålig förhandlingssits när det gäller lokalerna för förskolan i Södvik.  
Utifrån det föreslagna hyresavtalet anser vi att det mest gynnsamma alternativet på lång sikt för kommunen, barnen och personalen är att Kommunen själva äger förskolelokalerna (Södviksskolan) och bekostar renoveringen. 
I den här saken är jag fullständigt överens med sossarna och ser fram emot att vi efter valet om två månader har majoritet för att riva upp avtalet med P-O Persson innan det ens har kunnat träda i kraft och istället lägger på ett kol så att förskolebarnen kan flytta över direkt från nuvarande lokaler till Södviksskolan. Det bör nog gå att få ihop ett gäng med snickare, målare och elektriker i vår kommun som kan göra en blixtinsats! Om inte nuvarande kommunstyrelse har insett verkligheten och behagat ändra sig redan innan valet! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Så till något helt annat. Upptäckte under morgonen att den stolta fjällskivningssäsongen har börjat och det blev en läcker lunch efter hemkomsten från morgonutflykten. 
Stolta i sjömarkerna

Stolta på köksbänken
Foto: Per Lublin 
Vill Du kommentera, klicka här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar