tisdag 5 juni 2018

Mobbare som inte vill ha "mobbning och elakheter". Vilket hyckleri!

I ett tio dagar gammalt nummer av Ölandsbladet ser jag en annons från Dåtid Öland - partiet som förra året bedrev en lång kampanj för att utesluta mig som representant för Ölandspartiet från att vara med i fullmäktigeberedningar (där tanken annars är att alla partier som finns med i kommunfullmäktige ska få vara med - så även Ölandspartiet), där rubriktexten i annonsen lyder:
Vi står upp mot mobbing och elakheter!
Vi förespråkar ett bättre arbetsklimat även för politiker
Vidare skriver dom i annonsen att dom "har föreslagit en likabehandlingsplan (Min understrykning!) för politiker samt att utbildning inför kommande mandatperiod ska tas fram" och "att en överenskommelse undertecknas av samtliga politiskt aktiva".
Jojo, vackert sagt av ett parti som sannerligen inte är beredda att behandla alla lika och som varit hårt engagerade i utmobbningsverksamhet.  Annonsen och förslaget är rena hyckleriet!
Bara en liten enkel fråga: Varför kom ingen av det partiets representanter till Hälsocentralen till den lilla enkla visning av situationen för gående dit som jag inbjudit till inför senaste kommunfullmäktigemötet?
Kommentarer
Relaterade inlägg: 
Passiv mobbning? Eller aktiv? - onsdag 23 maj 2018 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar