SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!
TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

tisdag 12 september 2017

Välkommen till Borgholm, Jens!

Så har Jens Odevall tillträtt på sitt jobb som högsta förvaltningschef i Borgholms kommun. För det är det som han har utsetts till, chef över den kommunala förvaltningen. Ingenting annat. Han har således inte blivit chef över kommunen! 
Ty kommunen det är alla vi medborgare tillsammans och vi ska inte i egenskap av kommunmedborgare ha någon chef över oss. Det är istället vi medborgare i Borgholms kommun som är chef över Jens. Det innebär att han ska serva alla oss kommunmedborgare - vi som betalar hans lön - på bästa möjliga sätt, se till att vi blir väl bemötta av förvaltningspersonalen, snabbt får ta del av offentliga handlingar när vi så begär och att förvaltningen fungerar som den ska och arbetar i enlighet med de av kommunfullmäktige uppsatta målen - välkomnande - samtidigt som den ska präglas av öppenhet!
Det är alla vi medborgare i Borgholms kommun - och inte bara kommunstyrelsen - som nu är din chef, Jens! Ett gott råd till dig är att göra som kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic - när någon söker honom per telefon och han missat samtalet eller inte kunnat svara - ring tillbaka så fort det går samma dag! Det var han dålig på som tidigare var tillförordnad som kommunens högste förvaltningschef. 
Och så hoppas vi att du omgående låter folkbokföra dig i vår kommun - om du inte redan har gjort det! Vi vill naturligtvis att våra högavlönade tjänstemän - som vi betalar lönen till - ska betala sin kommunalskatt till just Borgholms kommun och inte till någon annan kommun, (som t ex Karlshamn där du nu kommer ifrån)!
I övrigt ska du veta att du har kommit till Sveriges öppnaste kommun - och det förpliktar. Särskilt för den högste förvaltningschefen!
Så nu vet du lite av vad som gäller. 
Välkommen till Borgholms kommun, Jens! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar