lördag 14 april 2018

Ilko är svaret skyldig!

- Borde inte äldre prioriteras bättre i Borgholms kommun? Den frågan ställde Erik och hans frus mormor i en insändare i Ölandsbladet lördag den 7 april till vårt kommunalråd Ilko Corkovic (S), efter att mormodern - som är 90 år och bor uppe i Böda, har långt till busshållplatsen, har allt svårare att gå och har ramlat ett par gånger - har fått avslag på ansökan om färdtjänst.  
Något svar från Ilko har ännu inte synts till, så jag kan ju hjälpa till med svaret, som kort och gott borde vara: - Jo verkligen!    
Men hellre satsar man våra kommunskattepengar på t ex byggande av avsaltningsverk för ett sjusiffrigt belopp - istället för att ta till vara på vårt eget vatten som nu närmast helt fritt forsar ut i Östersjön. Och istället för att prioritera de gamla som slitit och bidragit till samhället under ett helt liv.    
I julas lade jag in en motion (förslag) till kommunfullmäktige att samtliga kommunmedborgare från och med det år de fyller åttio ska ha rätt till färdtjänst utan någon särskilt behovsprövning. Det skulle spara både från fallolyckor, onödigt lidande och onödig kostsam byråkrati. Kommunstyrelsen med Ilko (S), Marcel van Luijn (M) och Sofie Loirendal (Dåtid Öland) i spetsen - ja ja även centern - föreslår nu att motionen ska avslås. 
Hur det går med saken ska avgöras i kommunfullmäktige nu på måndag. Då kan vi se och höra hur mycket Ilko & kompani prioriterar de äldre! 
Det kommer under fullmäktigemötet att finnas länk till sändningen här i vänsterspalten! 
Ilko är fortfarande svaret skyldig! 
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar