måndag 30 april 2018

Varför ingen info i KommunNytt om att KLT:s seniorkort även gäller för Närtrafiken?

Minns ni kanske att jag i början av mars hade detta inlägg: 

Viktig information till alla som fyllt 65 år. KLT:s seniorkort gäller även inom närtrafiken! 

Där berättade jag att KLT:s seniorkort - ni vet det där för 100:- med vilket man i 30 dagar fritt utan avgift kan tåg och buss i hela Kalmar län vissa tider på dagen och kvällen alla dagar. 
Men det som KLT varit dåliga på att informera om - och som jag ville sprida vidare - var att kortet även gäller för närtrafiken, något som inte ens alla KLT:s utförare av närtrafiken hade information om. Det hade då nämligen hänt chauförrerna gladeligen tagit betalt av närtrafikresenärer som redan hade gällande seniorkort.
Så till kommunfullmäktigemötet i mars hade jag därför lämnat in en interpellation som jag hoppades skulle få vårt kommunalråd Ilko Corkovic att reagera:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
   
Sedan mitten av januari har en tredjedel av vår kommuns medborgare

– d v s alla vi som har hunnit fylla 65 – haft möjlighet att för en månadskostnad på 100 kronor åka taxi gratis närapå från dörr till. Även innefattande gratis buss- och tågresor. Under förutsättning att vi påbörjar mellan kl 9.00 - 15.00 eller mellan kl 18.00 – 24.00. Suveränt!

 

Särskilt att detta även gäller närtrafiken har man från KLT:s informerat väldigt dåligt om. Inte ens alla busschaufförerna känner till det.  

 

Att seniorkortet – det som kostar 100:- och gäller för allt detta ”gratisåkande” i 30 kronor tror jag bara att det funnits info om på LUBBES BLOGG www.kommun.just.nu och ingen annanstans.
 
Kommunen lär ha anställt en kommunikatör. Varför har isåfall inte den personen haft förstånd – eller fått instruktioner om - att sprida information om detta till kommunens medborgare. Det handlar trots allt bara i Borggholms kommun om tre tusen personer som kunde haft nytta om den informationen men ingenting fått veta. Vad har du och/eller kommunstyrelsens arbetsutskott gjort under dom två månader gått sedan den denna fantastiska möjlighet infördes för alla 65-plussare?
    
Borgholm i mitten av mars
 
Per Lublin
Medborgare, företrädare för Ölandspartiet och en massa 65-plussare samt ansvarig utgivare för LUBBES BLOGG

             
Ilko fick tid på sig till nästa kommunfullmäktigemöte nu i april att svara och i mellantiden borde han ju ha kunnat agera och se till att informationen till alla våra 65-plussare och deras anhöriga kom ut så snart som möjligt. Eller hur?
               
Och vid aprilmötet läste han upp ur sitt svar: 
Borgholms kommun välkomnar satsningen på seniorkort och våra pensionärer. Vi ser många fördelar med denna satsning. Det är inte en dag för tidigt. KLT är huvudman för frågor gällande kollektivtrafik i länet vilket innebär att det i första hand är deras ansvar att informera och marknadsföra satsningen. Vi har inte fått några förfrågningar från KLT om att hjälpa till att sprida och marknadsföra införandet av seniorkortet. Vi kommer att göra en notis vid nästa utskick av Kommunnytt vilket är en bra kanal som når alla hushåll i kommunen.
Borgholm, 2018-04-04
Ilko Corkovic (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
Så bra, KommunNytt når ju alla hushåll i kommunen som pappersbroschyr - till skillnad mot min blogg som kräver dator eller "smart" telefon för att kunna läsas. Därmed får ju i stort sätt alla chans att få veta och man fick väl hoppas att det blev en tydlig notis eftersom var tredje kommunmedborgare (alla 65-plussare) berörs.
                   
Så nu i veckan kom KommunNytt äntligen ut. Men vadå? Den innehöll en ruta på nästan en tredjedels sida om att "Pensionärer reser för 100 kronor i månaden". Obegränsat antal resor under lågtrafik "med buss och tåg inom länet". Och så vidare. Men inte ett enda ord om att kortet även gäller på närtrafiken - som ofta utförs med taxibil.
                     
Ridå för "informatören".
               
Eller hade Ilko glömt att säga till? Fast det lät ju helt annorlunda i hans interpellationssvar. Tror att han har något att förklara.
                                                           

Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar