torsdag 31 maj 2018

Upprustningen av Åkerboskolan kan äntligen komma igång!

Vi kan väl säga så här, att tisdagens beslut om Åkerboskolan - som togs av kommunstyrelsen - innebär
  • att den sedan länge både önskade och utlovade upprustningen av Åkerboskolan nu äntligen kan komma igång och projekteringen kan börja omgående 
  • att själva renoveringsarbetet kan inledas redan nästa år
  • att arbetet kan ske etappvis och i största utsträckning koncentreras till sommarloven, så att eleverna så lite som möjligt behöver uppleva sin skola som en byggarbetsplats
  • att lokala entreprenörer kan vara med, vilket ger arbetstillfällen åt befolkningen på norra Öland och skatteinkomster till vår kommun
  • att fungerande byggnaderoch kök kan tas tillvara och vi slipper det resursslöseri som rivning alltid innebär, samt
  • att vi kan slippa ytterligare förhalning och risken att överhuvudtaget ingenting sker med Åkerboskolan på grund av kommunens ansträngda ekonomi. Hade istället centerns och sossarnas linje vunnit i tisdags hade denna risk varit påtaglig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar