onsdag 30 maj 2018

Sunda förnuftet segrade om Åkerboskolan med röstsiffrorna 6 - 5. Igår vanns slaget!

Sunda förnuftet segrade igår om Åkerboskolan, när kommunstyrelsen med röstsiffrorna 6 - 5 beslutade att inriktningen ska vara en stegvis renovering där själva arbetet börjar nästa år. Äntligen. 
Ungefär som jag efterlyste i en insändare nyligen i Ölandsbladet där jag skrev:
Vid senaste kommunstyrelsemötet presenterade en tjänsteman fyra alternativ för den framtida Åkerboskolan, av vilka ett handlade om renovering och tre om rivning av nuvarande skola samt nybyggnation. Detta med bristfällig kostnadsredovisning av de olika alternativen samt innebärande en avsevärd minskning av nuvarande lokalyta för skolan. Det handlade också om långvariga provisorier i baracker inklusive viss bussning till Slottsskolan under ombyggnadstiden. 
Vad man annars hade kunnat efterfråga är en stegvis genomförd renovering där momenten är uppdelade så att även lokala entreprenörer kan komma ifråga vid upphandlingen och därmed skapa arbete på orten. Och så att undervisningen kan fortgå under tiden utan alltför många dyrbara inhyrda lösningar. 
Tänk att man inte kommit längre under alla dessa många år som det utlovats en renovering av Åkerboskolans lokaler! Och att Ilko Corkovic (S) nu på ett kuppartat sätt ville att kommunstyrelsen vid sittande bord skulle besluta om att kommunen skulle inrikta sig på ett av av dessa fyra alternativ - och ingenting annat! Ilko fick dock endast centern med sig på detta, så med röstsiffrorna 6 - 4 beslutades om bordläggning till nästa sammanträde. 
Men motiven för att vänta med beslut till nästa sammanträde var något varierande. För Marcel van Luijn (M) handlade det om att han skulle få möjlighet att diskutera igenom saken med sin partigrupp. Han tyckte i övrigt inte att det berörde andra än oss i kommunstyrelsen. För mig handlade det om att jag ansåg att kommunen i mellantiden borde utlysa ett informationsmöte för allmänheten i Löttorp, där kommunmedborgarna kunde ge syn på saken. Åkerboskolans framtid är trots allt en framtidsfråga av avgörande betydelse för befolkningen på hela norra Öland och är sannerligen inte en ensak för ett tiotal personer i en oenig kommunstyrelse att avgöra efter inbördes slumpartad röstning. Nu förväntar jag mig att ett sådant möte anordnas under kommande vecka innan kommunstyrelsen åter får upp saken på sitt bord. 
Annars är det inte mycket värt med medborgarinflytandet i Borgholms kommun. "
Nu blev det inget sådant möte - vilket säger det mesta om hur mycket (eller rättare sagt litet) politikerna egentligen bryr sig om kommunmedborgarna - men Sofie Loirendal och hennes partigäng ska ha "kredd" för att dom under mellantiden jobbat fram och lobbat för ett förslag av ungefär det slag som jag efterlyste i min insändare och som kan skapa arbete för lokala entreprenörer. Och nu gällde det förstås om detta förslag skulle kunna gå igenom på kommunstyrelsen igår eftersom det var i denna instans som frågan skulle avgöras. Det var egentligen inte min tur att sitta i kommunstyrelsen igår men jag kände att det var viktigt att jag var med när detta ärende skulle avgöras, så jag såg till att jag kunde sitta med just då när Åkerboskolan kom upp på bordet.
Och utgången av ärendet kom faktiskt att hänga på min röst. Känns bra när man kan göra skillnad!
Det började med att dom av vårt kommunalråd Ilko Corkovic (S) specialinkallade ingenjörerna Mikael Gustafsson och Åke Knutsson från ingenjörsfirman M. Gustafsson AB (som gjort den tidigare beställda undersökning av Åkerboskolan) visade en massa bilder på brister som man lyckats hitta -  men inte en enda bild på något som var bra! Det var uppenbart att dom på alla sätt stödde Ilkos linje att inte renovera utan riva och bygga nytt - när det nu kan ske (min anmärkning) - och det var också därför som dom nu hade kallats dit. Dom hade ju inte blivit ditkallade till förra kommunstyrelsemötet, då Ilko hade varit säker på att få gehör för att driva igenom sin linje.
Dom båda ingenjörerna fick nu hålla på "så länge dom ville" och detta blev en hel timme varefter, vi fick en kafferast för att smälta och ta till oss av hela deras samlade argumentation. 
Hela den presentationen kan ni lyssna på HÄR!
Efter kafferasten var det meningen att vi skulle gå till beslut men först efter diskussion förstås. Den diskussionen blev synnerligen lång. På ena sidan centern och socialdemokaterna, som ville riva och bygga nytt och som stödde sig på dom inkallade "experterna". Tillsammans var S och C dock bara fem mot oss övriga sex som ställde oss bakom det loirendalska förslaget. När Ilko insåg vartåt det lutade försökte han sig på en "rövare" och föreslog att vi skulle hänskjuta frågan till kommunfullmäktige (där S + C har gemensam majoritet med 18 ledamöter av dom 35). Den "gubben" gick dock inte hem, så efter en lång debatt med alla möjliga konstiga argument - inklusive ett storgräl mellan Ilko och Marcel van Luijn (m) om något ganska ovidkommande - och en inpass av en tjänsteman med en massa fånigt myndighetssnack som ytterligare förlängde debatten - så kunde Ilko till slut inte längre förhindra att vi gick till beslut. Och därmed är inriktningen klar och även en tidsplan att följa för att komma igång.
Hela debatten på en timme och en kvart kan ni höra HÄR!
Relaterade inlägg:
Slaget om Åkerboskolan idag kl 10 - tisdag 29 maj 2018
Respektlöst hanterat kommunstyrelsemöte med misslyckat kuppförsök kring Åkerboskolan - torsdag 26 april 2018
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar