ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN  SOMMAR  -  MED  NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

torsdag 31 maj 2018

Medborgarpanel - något som kan ge ökat medborgarinflytande, delaktighet och respekt för politiken

Att politiker går runt och "knackar dörr" vart fjärde år innan det ska bli val och frågar medborgarna om vad de vill att politiken ska göra för dem under dom kommande åren - och sedan efter valdagen drabbas av total minnesförlust beträffande alla sina fina löften - det innebär knappast något medborgarinflytande. 
Medborgarna får knappast något större inflytande på sin vardag eller närmiljö oavsett vem som blir kommunalråd, eftersom majoriteten av kommunpolitikerna inte bryr sig ett skvatt om vad kommunmedborgarna tycker om deras beslut eller hur dom tycker att politikerna ska besluta. I gengäld förlorar kommunmedborgarna både tilltron till sina politiker och intresset för politiken som sådan.
Nu tänker jag på kommunpolitiken, för när det gäller rikspolitiken haussar media upp intresset med sina ständiga väljarbarometrar och exponering av politikerna som ett slags kändisar som ska bevakas i varje ögonblick och där det kan bli rubriker t o m om dom råkar släppa en fjärt. Men att landets medborgare verkligen skulle ha något som helst inflytande i övrigt på rikspolitiken mer än en gång vart fjärde år - det kan jag inte tänka mig att dom har. 
Fast när det gäller kommunpolitiken  så finns det ju faktiskt hopp om ändring till det bättre. Det finns nämligen något som heter medborgarpaneler som kan ge ökat medborgarinflytande även när det inte är valår, förutsatt att politikerna förstår att använda sig av den möjligheten och därmed vinna mer respekt. 
Om kommunmedborgarna får känna att det är just dom som är kommunen, så blir ju kommunens väl och ve betydligt intressantare för dem och kanske kan dom då till och med känna stolthet över sin kommun när sådan är befogad. 
Och kan kommunpolitikerna medge att det inte är dom själva som är kommunen utan att faktiskt är alla kommunmedborgarna tillsammans som är kommunen, så tror jag att kommunpolitikerna kan vinna en respekt som dom idag till stor del saknar.
Och vad ÄR då medborgarpaneler och HUR kan sådana leda till ökat medborgarinflytande, ökad delaktighetskänsla bland medborgarna och respekt för de politiskt valda företrädarna?
Enkelt sagt beskriver Wikipedia medborgarpanel  som 
"en form att involvera medborgare i frågor där politiker vill öka bredden i insamlingen av åsikter och ge fler möjlighet att påverka. Det ses ofta som ett komplement i den demokratiska processen för att öka engagemang och förankring utanför den rena politikerkretsen"
Flera kommuner har börjar införa medborgarpaneler där alla medborgare som så vill får vara med. De anmäler sig och blir registrerade och ingår därmed i panelen som kan växa och bli allt större i takt med att fler anmäler sig. Deltagarna i panelen får sedan svara på frågor när kommunledningen önskar få in synpunkter från medborgarna i någon specifik fråga. När det är dags för en frågeomgång får dom ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. Alla svar är anonyma. Dessutom kan man som medborgare bara svar en gång på varje fråga. Detta är grunden för det hela.  
Politikerna kan sedan avläsa hur många som svarade si eller så på en viss fråga och nästa steg är att dom tar hänsyn till hur medborgarna tycker när dom fattar sina beslut. Med svart på vitt går det inte lika lätt att göra egna tolkningar av folkviljan i kommunen. Medborgarinflytandet kommer öka per automatik när det finns svart på vitt vad medborgarna anser i vissa frågor. Med ökat medborgarinflytande följer ökad känsla för medborgarna av delaktighet i kommunen och därmed en ökad respekt för beslutsfattarna.
Tyvärr verkar inte politikerna i Borgholms kommun så intresserade av detta. För snart ett år sedan lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige där jag skrev: 
I en kommun som ska präglas av demokrati och medborgarinflytande är det viktigt att beslutsfattarna i kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder kan inbegripa medborgarnas mening även där det krävs snabba beslut. Detta är numera på ett enkelt sätt tekniskt möjligt i dagens IT-samhälle genom att kommunmedborgare bjuds in till breda medborgarpaneler, där de kan få ge sin syn på saken i olika frågor där medborgarnas synpunkt bör ingå i beslutsunderlaget. Antingen detta i vissa frågor gäller det gäller de mantalsskrivna medborgarna i ett geografisk begränsat område i kommunen eller det i andra frågor gäller samtliga kommunmedborgare i hela kommunen. Det vore lämpligt att till att en början inbjuda kommunens medborgare via kommunens hemsida att ingå i en medborgarpanel, som sedan kompletteras efter annonsering i lokalpressen.   
Förutom i ovan nämnda sammanhang kan tillgång till en medborgarpanel vara av värde vid utformande av både översiktsplaner och större detaljplaner samt i andra övergripande sammanhang. Tillgången till en medborgarpanel kan ge underlag för långsiktigt mer hållbara beslut och ge ett reellt medborgarinflytande.   
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdrar till kommunstyrelsen att skapa och inbjuda kommunens medborgarna till en medborgarpanel via kommunens hemsida samt pröva sig fram och skapa riktlinjer för hur medborgarpanelen kan användas.

Motionen - daterad den 11 juni 2017 - hamnade som sagt för avgörande på kommunfullmäktiges bord först i måndags för en vecka sedan. Med förslag från kommunstyrelsen att avslå den "då kommunfullmäktige redan genom godkännande av demokratiberedningens slutrapport har gett liknande uppdrag till kommunstyrelsen"!

Jaså - jag satt ju själv med i den havererade så kallade "demokratiberedningen" och kunde inte se ett spår av sådana tendenser i slutrapporten. Och om kommunstyrelsen har fattat saken annorlunda än jag, varför har den i så fall inte fullföljt uppdraget och skapat en rnedborgarpanel? Kan man ju undra.

Åtta minuter tog det för kommunfullmäktige att diskutera motionen och avslå den med röstsiffrorna 29 - 4, så snacka om ointresse för medborgarinflytande hos politikerna i Borgholms kommun! Det är bara att kolla och lyssna HÄR!

Jag lär nog återkomma till det här med medborgarpanel.
Utan intresse för medborgarinflytande förtjänar man inte medborgarnas respekt
Om politikerna vill ha respekt får dom nog tänka om och bete sig annorlunda mot kommunmedborgarna. Respekt är något som måste förtjänas.
Hälsningar 
Per Lublin
Foto: Per Lublin 
Kommentarer
Relaterade länkar: 
Nejsägarna i kommunfullmäktige - lördag 26 maj 2018 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar