Kommunens namn kommer sig av av att man alltsedan förra mandatperioden konsekvent endast utser gubbar som ordförande för samtliga kommunala styrelser och nämnder och kommunen därmed är unik i Sverige!
Kommunen hette tidigare Borgholms kommun.

fredag 31 juli 2020

Hjälp till dom som redan har sitt på det torra. Stjälp till dem som vekligen behöver hjälp. Vad säger Ilko?

Undrar fortfarande hur man från kommunledningens sida tänkt att man skulle stötta konstnärerna i kommunen under coronaperioden genom att köpa in konst från dem.   
När det verkar som om det bara varit bättre bemedlade konstnärer - sådana som ändå klarat sig hyggligt utan hjälp - som verkligen kunde få stöd på det viset.  
Medan mindre bemedlade konstnärer i behov av kommunalt försörjningsstöd snarare kunde bli stjälpta av om kommunen skulle köpa en tavla av dem.   
Hur tänkte ni - om ni alls tänkte - bäste kommunalråd Ilko Corkovic? 
Förklaring tack!!!  
Ska kommunens ena hand inte veta vad den andra gör??? Ta från de fattiga och ge till dom rika - vad är det för politik?
Kommentarer
Relaterade inlägg: 
”Stötta konstlivet” - hjälp eller stjälp? - lördag 18 juli 2020 
Väntar på Ilkos svar - tisdag 21 juli 2020

Vill du se mina senaste inlägg, klicka R

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar