Kommunens namn kommer sig av av att man alltsedan förra mandatperioden konsekvent endast utser gubbar som ordförande för samtliga kommunala styrelser och nämnder och kommunen därmed är unik i Sverige!
Kommunen hette tidigare Borgholms kommun.

torsdag 30 juli 2020

Vildblommor längs gatorna. Något för Borgholm?

Nyligen dök det upp några bilder på ”fejjan” från staden Rotherham i England som visar hur man där använt sig av vildblommor som ”trafikskiljare”. 
Något vi skulle kunna ta efter i Borgholm där vi idag har långa smala gräsmattor - som kräver gräsklippning - som avskiljare mellan biltrafiken och separata gångbanor längs t ex Badhusgatan och Kungsgatan. Det skulle bli både vackrare och i längden lönsamt - genom att man spar in på gräsklipparbränsle och en massa arbetstimmar för gräsklippning om man istället sår in dessa ytor med vildblommor.  
Därtill skulle det bli trafiksäkrare att istället för att bara ha en linje i gatubeläggningen ha en lagom bred sträng med vildblommor mellan körbana och cykelbanan längs Sandgatan (mellan Tullgatan och neråt Bäckmanska parken) - där det nu kan vara livsfarligt att cykla.   
Kan man i England borde man även kunna här. 
Här är det läge för mig att avvakta och ge någon annan chansen att komma först med förslaget till kommunfullmäktige. 
Gärna någon ledamot som tillhör något av de partierna som brukar få igenom allt dom vill i den mån som dom vill något. Lycka till!
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka R

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar