lördag 30 augusti 2014

Tystnadens "berlinmur" över torg och valdebatt i Borgholm

Vi börjar med en bakgrund till denna tragikomiska historia: 
I söndags för nästan en vecka sedan skickade jag ett mejl med en utmaning till de högsta toppkandidaterna i årets val för de tre stora partier som under alla tider styrt Borgholms kommun i den högsta ledningen (kommunstyrelsens arbetsutskott), nämligen Stig Bertilsson (c), Ilko Corkovic (s) och Marcel van Luijn (m). 
Utmaningen bestod i att på torget (gärna på torgscenen) möta mig på "debatt om vår kommuns framtid och utveckling" antingen den påföljande tisdagen eller påföljande lördag.
Svar kom strax från Marcel som var förhindrad på tisdagen men annars kunde tänka sig att ställa upp om samtliga partier var inbjudna "- eller minst C, S FÖ ". Sofie Loirendal (FÖ) inbjöds att vara med på utmanarsidan och hon tackade ja. 
Tidpunkten bestämdes till lördagen den 30 augusti kl. 13.00. 
Stig Bertilsson skickade ett SMS: "Jag kan ej ge besked just nu är upptagen med mitt jobb. Stig". Därefter var det tystnad från alla tre herrarna, i vart fall gentemot mig. Däremot lär det ha varit en intensiv mailtrafik mellan dom andra partierna och sådana som inte blivit inbjudna. 
I samband med att vi träffades inför debatten i Löttorp i onsdags ville jag ha svar från Ilko och Stig. Den ene (Ilko) muttrade något om att alla partier var inte bjudna och vi skulle ju senare ändå ha en debatt på Ölands Gymnasium. Den andre (Stig) muttrade något om att det fanns en överenskommelse mellan honom och hans partivän  Lisbeth Lennartsson (c) att Lisbeth skulle ställa upp i debatterna i Borgholm och han skulle ta debatterna på norra Öland, så därför borde jag "bjuda in Lisbeth istället". 
Sen kom ett mail från Ilko att han ville bjuda in till en innebandymatch före valet mellan ett rödgrönt lag och ett "allianslag", där vi lokala partier kunde få ynnesten att "dela upp oss" mellan de båda lagen!!! 
Jag svarade omgående: 
Tack Ilko för erbjudandet!
Förstår att du på alla sätt vill vidmakthålla blocktänkandet! Men valet den 14 september handlar inte om huruvida ett "rödgrönt" block eller ett "blågrönt" block (den så kallade Alliansen) ska få "makten" i Borgholms kommun.
 
För oss i Borgholms kommun handlar det om att kunna byta ut blockpolitiken mot ett mera öppet sätt att föra politik och där står huvudskillnaden mellan å ena sidan er rikspolitiskt uppknutna blockpartier och å andra sidan oss oberoende lokala partier som inte har några sådana ideologiska bindningar.

Och därmed finns det ingen anledning att vi ska delta i ert spel så vi får tacka nej till den matchen.

Däremot ser jag fram emot att du Ilko samt Marcel och Stig - i egenskap av förstanamn för vart och ett av dom tre stora partierna - ställer upp i den öppna debatten på torget nu på lördag kl 13.00, där ni får möta såväl mig i egenskap av förstanamn för nya Ölandspartiet och Sofie Loirendal i egenskap av förstanamn för Framtid Öland. Under ledning av oberoende moderator.
  
Det blir en debatt med korta snabba inlägg mellan företrädare för dom tre stora partier som styrt kommunen under alla dessa år genom kommunstyrelsens arbetsutskott och som vill fortsätta och styra på liknade sätt, och dom två lokala obundna partierna på utmanarsidan i vår kommun.
Eftersom ni har haft snart en vecka på er så ni bör vara väl förberedda.

Eller är det någon som fegar ut?

Med vänlig hälsning
Per Lublin
Svaret skickade jag dessutom till Stig, Marcel och övriga politiker som fått Ilkos inbjudan till Ilkos "blockindelningsmatch".  
Då  fortsatt tystnad rådde från de tre herrarna som toppar de tre stora partiernas valsedlar om att anta min utmaning om debatt med mig på torget om vår kommuns framtid och utveckling, så var det inte längre meningsfullt att ta på sig kostnaden för moderators medverkan.
"Berlinmur" över torget
Och eftersom norra sidan av torget var så blockerad av en "berlinmur" av övriga partiers valplakat att det skulle bli ganska besvärligt för folk att förflytta sig till torgscenen, så blev det enklast att inbjuda till debatten på nya Ölandspartiets plats på torget med vår ena mikrofon för utmanarsidan och vår andra mikrofon åt dom tre utmanade herrarna att dela på. 
Så kom nu den stora dagen när herrar kommunalrådskandidater förhoppningsvis inför allt folk på torget skulle få förklara hur dom hade tänkt sig kommunens framtid. Mycket folk fanns kring torget för det var loppis på stan och inte bara dom vanliga politikerna som häckade kring sina inhyrda kiosker och propagandafyllda bord på torget.
På den utsatta tid kom dom tre herrarna motvilligt - efter att dom manats fram med högtalare -  fram i samlad tropp, tog på sig myndiga ansiktsuttryck, varpå den mest myndige av dem, Marcel van Luijn, grep mikrofonen och förkunnade: 
- Vi har beslutat oss för att.. 
Att se dessa tre herrar så sammansvetsade i denna deras svåra stund och höra deras svepskäl för att slippa delta i en öppen debatt inför åhörare på torget gav ett närmast komiskt  intryck. Dessa tre herrar kandiderar för att bli kommunalråd eller åtminstone oppositionsråd och vågar inte ställa upp på en öppen debatt om kommunens framtid. Istället skyllde de nu på 
1) att dom hade fått inbjudan alltför sent
  • Min kommentar: Om sex dagar i förväg ska anses sent saknar väl ändå betydelse när herrarna ändå befann sig på torget hela dagen 
2) att inte alla partier var inbjudna
  • Min kommentar: Det här var tänkt som en utmaning där företrädare för tre tre styrande partierna som sitter med ansvaret (och inte hela hopen av "svanspartier") skulle få svara för sig och förklara hur dom tänker gå vidare om dom får fortsätta. Då håller det inte med tio partier som vart och ett sitter och tjafsar om sitt som det vanligen brukar bli vid dom få kommunpolitiska valdebatter som anordnas. Detta var avsiktligt tänkt som en utmaning mot dom dom tre stora styrande partierna!
3) att det skulle bli en debatt på Ölands Gymnasium den 11 september
  • Min kommentar: Det är ju just den typen av debatter där det varken blir hackat eller malet eftersom tiden inte räcker till när alla ska prata och debattledare ofta har "bytt ämne" när det kommer till ens tur. Förstår inte varför debatten på Ölands Gymnasium den 11 september skulle vara ett hinder för att debattera på torget här och nu!
Varpå dom - efter att Marcel och Ilko hastigt läst upp sina bortförklaringar (medan Stig valde att helt och hållet tiga) avtågade med raska steg i samlad tropp utan att lyssna på mina kommentarer. 
Många som var där på torget förvånades nog över hur barnsligt tre ledande politiker - som alla ställer upp till val för att bli kommunalråd - kan bete sig. Är det sådana kommunalråd vi vill ha? 
Hade varit frestande att ta en bild på dem där dom stod samlade med myndiga uppsyner och förkunnade att dom drog sig ur debatten - eller ännu hellre ha spelat in det på film - men så blev det nu inte. Allt gick så snabbt.
Tog istället några bilder på dem efteråt, vilket inte var något problem eftersom dom tre herrarna fortsatte att uppehålla sig på torget hela dagen - fast på betryggande avstånd från nya Ölandspartiets plats på torget.

(M)ed (M)yndig (M)in
Stig tiger


Vänder ryggen till
  
Att vända ryggen till möjligheten att svara för sin kommunala politik, att svara med grötmyndiga uttalanden eller med att bara tiga är något som inte förtjänar så många röster.

Vill Du kommentera, klicka här!

1 kommentar:

  1. Håkan Peterson, Sättra31 augusti 2014 19:23

    Ja detta var ett "uppvaknade" för många - hoppas jag. Att den (troligen) kommande kommunledningen blir så knäsvaga att de kan alliera sig med sina politiska trätobröder visar vilka företrädare vi har för de 3 stora partierna. Stora I bemärkelsen - många röster I förra valet.
    Det blev klarare att Nya Ölandspartiet vågar stå upp för sitt valprogram och räds inte de röd-grön-blåa - och deras tämligen grumliga budskap och förehavanden de senaste 4 åren.

    SvaraRadera