MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

fredag 30 december 2016

En trotjänare har tackat för sig

Strax före jul hade "trotjänaren" Ronny Harrysson sin sista arbetsdag för Borgholms kommun efter fyrtioett år som Stadshusets allt i allo.
När han kom till stadshuset som vaktmästarbiträde1975 rymdes åtskilliga förvaltningar i byggnaden. Förutom kommunkansli och byggnadsnämnd fanns där hela socialförvaltningen och fritidskontoret. Dessutom fanns domsagan och hela det öländska rättsväsendet där i samma hus - som då både var tingshus och stadshus på samma gång.
I Ronnys sysslor kom att ingå både att ha hand om hela den kommunala postgången, såväl internt och externt, sköta kopiatorn, göra diverse ärenden, fixa när det var något som inte fungerade i husets utrustning och samt att vara tingshusvaktmästare. Därtill kom han att få sitta i telefonväxel, stämpla inkommande handlingar och när kommunen började införskaffa så kallade "kommunbilar", så blev det Ronny som fick komma någon timme tidigare innan dagens arbete för tvätta dom återlämnade bilarna och göra rent i dem innan nästa skulle ha dem, detta i en hela tiden ökande bilpark!
Därtill har han biträtt som hjälpreda vid ett otal kommunfullmäktigemöten, både i Stadshuset och ute i bygderna (dit det tidigare var vanligt att fullmäktiges möten förlades).
Ronny har under alla år inte bara varit lojal mot sina överordnade i Stadshuset, han har också varit lojal mot sina egentliga uppdragsgivare - kommunmedborgarna (eller kommuninnevånarna som man tidigare sade) - som han mig veterligt aldrig har svikit. 
En gång minns jag att Ronny vägrade att utföra en order. Den gången hade kommunfullmäktiges militäriske ordförande Alden Karlsson (C) vid ett kommunfullmäktigemöte som hölls i Albökegården beordrat Ronny att avvisa min partivän kommunfullmäktigeledamoten Gustaf Pettersson (KB) från lokalen.
Gustaf hade nämligen enligt Alden "förbrutit sig" genom att använda en "svordom" i debatten. Han hade sagt när det var tal om vad man skulle göra med den kommunägda bygdegården i Böda (som befolkningen i Böda med gemensamma ansträngningar byggt upp men som i kommunal regi hade fått förfalla): 
"- Folk blir förbannade om ni river den".
Det var ordet "förbannade" som ordföranden klassificerade som en svordom och fick honom att tända till på alla fyra och uppmana Gustaf att lämna lokalen, vilket dock Gustaf på goda grunder som ledamot vägrade att göra. 
Ordföranden kontrade då från podiet med: 
"- Vi har en vaktmästare här. Vaktmästare, se till att Gustaf Pettersson lämnar lokalen!" 
Nu föll allas blickar på Ronny - själv liksom Gustaf bödabo och vars far - fiskaren Harry Johansson - var gammal vän med Gustaf.
Ronny vägrade att ingripa. Strongt av honom! 
Det hela slutade med att mötet ajournerades, polis tillkallades från Kalmar som efter en dryg timme hittade fram till Albökegården och tog Gustaf med sig därifrån, varpå mötet fortsatte, men det är en helt annan historia. 
Hur ska Borgholms stadshus klara sig utan Ronny?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar