TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 5 december 2016

Förlåt "svordomarna i kyrkan", men SÅ HÄR BORDE våra kommunala chefstillsättningar gå till!

Svära i kyrkan får man inte göra, I vart fall anses sådant mycket olämpligt. Sammalunda tycks det vara vad beträffar att i kommunfullmäktige kritisera någon kommunal tjänsteman eller att ha synpunkter på kommunala tjänstemannatillsättningar. F-n vet om det inte rent av är värre än att svära i kyrkan. Det är väl det mest tabubelagda som en folkvald medborgarrepresentant kan ge sig på. 
Det blev jag påmind om vid det senaste kommunfullmäktigemötet när jag i talarstolen hade synpunkter på vissa sopprötter som tillsatts till nyckeluppgifter och ledande befattningar av tidigare kommunledning och hur dessa tillsättningar hade gått till. 
Än värre blev det när jag föreslog hur kommunala chefstillsättningar fortsättningsvis borde gå till. Då blev jag beskylld för att i det närmaste förespråka massavrättningar av sökande. Hör här vilket dj-kla liv det blev!
Men jag vidhåller att en bra modell vore att vid kommunala chefstillsättningar hålla en hearing i lämplig lokal - t ex Folkets hus - dit allmänheten får komma och där de som söker tjänsten får presentera sig och bli utfrågade och sedan ska dom närvarande kommunmedborgarna i rådgivande syfte få rösta på den kandidat som dom ser som bäst lämpad för jobbet.
Med tanke på dom många misslyckade tillsättningar som vi har haft i kommunen bara under den senaste tioårsperioden och allt vad dessa har kostat - där kostnaden för att bli av med vederbörande ändå är den minsta - så tror jag inte det kan bli sämre hur man än gör. 
Det känns inte mer än rätt att kommunmedborgarna som ska betala dom kommunala chefernas löner och som får stå för kostnaderna för eventuella missgrepp också ska få ett ord med i laget när en ny chef ska tillsättas. Tror att resultatet blir bättre om medborgarna får komma till tals innan men anställer en ny chef. Då hade man inte behövt ge Lars Bylund sparken för han hade aldrig blivit anställd. Och inte Håkan Waxegård heller för den delen. Bara för att nämna några av dom stolpskott som kommunen råkat ut för. Fler exempel finns förvisso.
Nu är det tydligen på G att anställa fyra eller fem kommunala chefer inom den närmaste tiden. Först en så kallad kommunchef, sen en ny utbildningschef efter den som fått sparken med en hel årslön som plåster på sina självförvållade sår, sen en ny socialchef efter en som haft förstånd att säga upp sig själv, sen ska ytterligare chefstjänst - en nyinrättad sådan - på socialförvaltningen tillsättas och till sist kanske också en ny ekonomichef. 
Sett i perspektivet att var och en av dessa chefer kommer att kosta i runda tal en miljon kronor per styck i lönekostnad och sociala avgifter etc, förutom vad det kan kosta att eventuellt behöva bli av med dem, så är det en synnerligen billig kostnad att under rekryteringsförfarandet hyra biosalongen på Folkets hus för en kväll! Till och med fem kvällar!
Därutöver tycker jag att alla anställningar av kommunala chefer och nyckelpersoner ska vara provanställningar under det första året. Så fungerar det ju på många andra arbetsplatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar