November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 29 december 2016

Ingen vit jul men Urd så blåsigt

Någon vit jul har det inte blivit i år heller. Däremot har det blivit både ölsnapsar, gin & tonic och alkoholhaltig glögg. Och ingen snö på marken - i varje fall inte hittills. 
En fridfull hemmajul som bara stördes av stormen Urd*, som kom på besök i Borgholm vid tretiden på Annandagen och kastade sig piskande över staden. 
*) Fotnot: Urd, Verdandi och Skuld var i den gamla asamytologin  namnen på de tre nornorna som satt under asken Ygdrasil och spann världens öden. Verdandi finns redan i Borgholm som namnet på det kvarter där "Restis-huset" står. Skuld har också länge funnits här i Borgholm, som något som beslutsfattande politiker sett till att kommuninnevånarna fått att dela på. Och nu fick vi så småningom även Urd hit.
Kommentera gärna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar