November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 10 december 2016

Tror på en positiv utveckling med mer medborgarinflytande

Den som inte känner mig måste ju av mina inlägg igår få den uppfattningen att jag är motståndare till varje form av utveckling, men så är lycktligtvis inte fallet. Jag vill gärna ha en välplanerad långsiktigt hållbar utveckling i samklang med medborgarnas önskemål. 
Men jag är emot en utveckling som helt och hållet styrs av privata kortsiktiga vinstintressen, där värdefulla natur- och kulturintressen vanligtvis offras på Mammons altare. Sånt som är negativ utveckling och ger tråkiga konsekvenser. 
Allt är inte guld som glimmar. Även om många politiska makthavare har lätt för att låta sig bländas och vill vara med där det glänser. 
Jag tror och hoppas  hur som helst att vi kommunmedborgare är kapabla att tillsammans utveckla vår kommun och vår ö på ett positivt sätt! Mer medborgarinflytande är modellen! 
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar