November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

fredag 28 april 2017

Bra symbol för staden - men hur skulle kommunstyrelsen ha gjort om dom fått båda namnen serverade på ett fat?

Själv tycker jag att båda namnen - Tuppen Borge och Påskar - var bra och att tuppen nu har fått en annan status genom att ha fått ett namn! 
Redan förra året var påsktuppen på torget Ölands mest fotograferade motiv och lär vara det även i år. På det här viset har staden fått en egen symbol som kanske är lite roligare än ett nedbrunnet slott utanför stadsgränsen. I synnerhet om man tänker på hur plågsamt ölänningarna med tvångsarbete har fått slita på byggandet av detta slott i olika omgångar. 
Borgen på ruinens brant påminner om det dystra förgångna. Tuppen kan väcka oss till en glad och bra framtid!
Det är tveksamt hur kommunstyrelsen skulle ha gjort ifall dom fått båda namnen serverade på ett fat att välja emellan. Förmodligen skulle dom ha tillsatt en tjänstemannautredning för att komma med ett förslag som sedan skulle gå på remiss till de politiska partierna för att sedan återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Men att göra något så enkelt som att fråga medborgarna - ack nej! 
Ha en trevlig fortsättning på fredagskvällen!  
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar