MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 5 april 2017

Medborgarna har tröttnat!

Berättigad fråga som diskuterades igår i Folkets hus på den sista av dom tre återkopplingsträffarna (dit endast sex medborgare - förutom tre av oss från beredningsgruppen - hade infunnit sig): 
- Hur kan det komma sig att så få kommer till ett sånt här möte?
Kanske är våra medborgare innerligt trötta på allt vad politiken heter? Till träffen i Källa i förra veckan kom bara tre personer från allmänheten - och det som helst diskuterades där var vägbidragen - och i Långlöt kvällen innan kom det fjorton, men det är heller inte mycket med tanke på att det dock bor en hel del folk på östra sidan. Och dom som kom dit ville diskutera fiber och hastigheten på östra landsvägen genom Långlöt och helst allt annat än politik.
Jag tror att vi måste ge kommunmedborgarna mer inflytande mellan valen. Annars kan vi inte räkna med något större engagemang i dom allmänna kommunala frågorna i vår kommun! 
I övrigt tycker jag hela den här fullmäktigeberedningen har blivit en pinsamhet. Uruselt deltagande av partirepresentanterna i gruppens arbete. Bristande respekt mot medborgarna och - inte minst - bristande respekt mot det uppdrag som gruppen har fått när det gäller att försöka öka medborgarnas möjligheter till inflytande. Så som gruppen motverkar sitt syfte kan den lika gärna läggas ner!
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar