TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 19 april 2017

Referat från gårdagskvällens robotverkstad

Det var en väldresserad samling på ett trettitiotal robotar som igår kväll satt i Stadshuset och klubbade igenom en exakt kopia av den budget kommunfullmäktige antog i höstas och som tiden har sprungit ifrån. Här kan ni höra hela den pinsamma reprisen på en kvart. 
Efter kaffepausen var det redan dags för den första tilläggsbudgeteringen för att utöka vagnparken av elbilar. Hör här. Jag var nog lite ironisk, men det tror jag inte att ledamöterna fattade, ty fattningsförmågan är ju inte alltid den bästa där. 
Helt robotmässigt beviljades också samtliga nämnder ansvarsfrihet för allt vad dom gjort eller inte gjort under förra året. Valde att avstå från att deltaga i dom ärendena, eftersom det känns totalt meningslöst när politikerna alltid får ansvarsfrihet rent slentrianmässigt helt oavsett hur dom har skött sig, 
Dock kunde jag inte avhälla mig från att kräva att utbildningsnämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Med tanke på hur den burit sig åt under förra året när dom försvarade utbildningsförvaltningens polisanmälan mot föräldrarna och förnekade att det kränkta barnet hade blivit kränkt, så borde hela nämnden bytas ut. Det räcker inte med att förra ordföranden och utbildningschefen har fått avgå. Hela nämnden är ytterst ansvarig. 
Men tro inte annat än att kommunpolitikerna som vanligt höll varandra om ryggen. Av trettiotre andra ledamöter var det bara en som vågade rösta som jag. Alla andra var väl rädda att nästa gång kunde det vara deras tur ifall dom inte skyddade varandra. Här har ni hela "ansvarsfrihetsdebatten" om man nu kan kalla den för en debatt! Inklusive med presentationen av revisionsberättelsen en kvart!
Dock var det inledningsvis ett avgörande som inte togs helt robotmässigt utan bara halvt. Det var ett med anledning av ett medborgarförslag, ställt till kommunfullmäktige, som jag yrkade även skulle avgöras av dom folkvalda, d v s kommunfullmäktige, och inte av någon politikertillsatt nämnd som presidíet tyckte räckte och där det för det mesta brukar bli avslag på medborgarförslagen. När omröstningen var klar visade sig 16 stödja mitt yrkande medan 15 gick emot, 
- när resultatet var klart - ändrade sig plötsligt en av s-ledamöterna som hade stött yrkandet (som övriga s-ledamöter hade gått emot), så att det istället blev 16 - 1 åt andra hållet. Ynkligt tycker jag, ty normalt är det ju så att lagt kort ligger! Vill du se och höra detta och veta vad medborgarförslaget handlade om så kan du lyssna här. 
Annars kan jag ju avslöja att medborgarförslaget - som inte kommer tillbaka till kommunfullmäktige utan istället ska avgöras av vår mer eller mindre inkompetenta utbildningsnämnd - handlade om att förskolans pedagoger ska utbildas i att bidra till en giftfri vardag för barnen. Som t ex kan få betydelse för val av lekmaterial. Ett bra förslag till vilket kommunfullmäktige borde ha tillskjutit medel! 
En annan medborgare, en gång i tiden engagerad förtroendevald på norra Öland hade rest ända från Vedborm för att ta upp en för våra byar viktig fråga vid Allmänhetens frågestund - nämligen om dom kommunala vägbidragen till enskilda vägar - och påvisade den rådande idiotin att det ska krävas en dyrbar lantmäteriförättning för att en väg som inte är turistväg och som inte får statsbidrag ska kunna få kommunalt bidrag. Kommunalrådet sa att han skulle "titta på saken", något som är enkelt att säga utan att något blir gjort. Lyssna här! Tio intressanta minuter.
En annan flera gånger omdebatterad fråga som kom upp på bordet och som ni kan höra diskuteras här i tio minuter var om dom så kallade återströmningsskydden som kommunen genom BEAB har försökt tvinga på alla fastighetsägare att införskaffa och som i de allra flesta fall är helt onödigt. Nu blev det ytterligare dispens istället för att - som  sig borde - avskaffa det fåniga kravet på våra fastighetsägande medborgare och lämna ersättning till de medborgare som helt i onödan har anskaffat och monterat återströmningsskydd. 
I övrigt passade kommunalrådet Ilko Corkovic (S) på att köra Stora Skrytvalsen vid flera tillfällen under kvällen, medan gnölhanen (M)arcel van Luijn drog en annan grammofonskiva som lät ungefär så här: Höken, höken, ekbacka, Höken, höken, ekbacka, Höken, höken, ekbacka... Närmast i det oändliga. Och det var ingen hejd på hur dåligt det var ställt i Marcels kommun, samma kommun som i kommunalrådet(S) ögon var jättebra i alla avseenden sedan han själv kommit till kommunalrådsposten. För den som vill och orkar höra på allt skryt, gnäll och tjafs går det bra att klicka här och lyssna igenom sammanträdet från när årsredovisningen skulle börja och fram till kaffe- och smörgåspaus och därefter fortsätta med att klicka här där tjafset domineras av Höken. Totalt sammantaget 2 timmar och tjugo minuter. Bara så att ni vet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar