MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 16 juni 2016

Får självrätta mig lite ...

Får självrätta mig lite om vad jag skrev om Kyrkostyrelsen i förrgår och närmare förklara läget. Att f d Högbyprästen Dag Sandahl raljerat lite om ärkebiskop Antje Jackelén på sin blogg stämmer, men Kyrkostyrelsen har ännu inte ropat på censur.  
Dock har det funnits ett förslag om att Kyrkostyrelsen skulle driva igenom en policy om hur Svenska kyrkans förtroendevalda ska få uttrycka sig i sociala medier - tydligen förorsakat av Sandahls blogg. Men det förslaget har fått bakläxa, bl a kanske på grund av mediachefen Thomas Grahls engemang för yttrandefriheten, och blivit återremitterat. Det vore ganska märkligt om ett förslag av det slaget skulle gå igenom vid Kyrkomötet i Uppsala i höst, där policyn isåfall slutligt skulle antagas.
Det vore ungefär som kommunfullmäktige i Borgholm skulle anta en policy om vad jag får - eller inte får - skriva på min blogg. Det skulle jag ALDRIG gå med på! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar