November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 19 juni 2016

Kan vara nöjda med regnet. En vink från himlen?

Som vanligt var det norska YR som träffade bäst och det blev mest uppehållsväder i går. Och alltså inte fortsatt regn i 23 timmar som SMHI hade utlovat.
Men vi kan ändå vara nöjda med det regn som kom i torsdags och i fredags. Som en granne uttryckte det:
- Nu när det börjat regna så behöver vi inget nytt vattenverk! 
Bild tagen dagen efter regnet från Per Lindströms väg vid kvarteret Resedan med Återvinningscentralen t v
Nu är dock det inte riktigt så enkelt. Enstaka regndagar löser definitivt inte vattenfrågan på Öland, som snarast beror på att man under mycket lång tid med utdikningar och kanalrensningar har tömt Öland på vatten så gott man har kunnat och låtit vårt vatten forsa rätt ut i Östersjön. Men om vi sätter stopp för avvattningen och bättre tar tillvara vara på det vatten som faktiskt finns på ön - och det är verkligen på tiden att göra - så är jag fullt beredd att hålla med om att vi inte behöver något avsaltningsverk för användande av havsvatten. 
Undrar om vi inte nu har fått en liten vink från himlen efter det oöverlagda fullmäktigebeslutet i måndags? Man borde inte utan vidare låta bygga ett avsaltningsverk i Sandvik för långt över hundra miljoner kronor som kommunen ensam ska borga för! Vattenfrågan rätt hanterad. så borde det egentligen inte behövas något avsaltningsverk alls!
Foto: Per Lublin
Plats för kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar