TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 20 juni 2016

"Kunglig toalett" i Borgholm - kryssningsfartyget"Deutschlands" besök igår

Nu har vi fått en alldeles egen version av Lars Molins dråpliga komedi"Kunglig toalett" här i Borgholm - ni vet den med den där maximala floppen där bygdens företag lyckades få ett kungligt besök inplanerat i samband med kungens eriksgata genom länet. Och där man i sista stund kom på att bygga en majestätet värdig toalett, ifall kungen skulle råka bli nödig just då. Men där hela besöket på företaget blev inställt p g a en punktering på den kungliga bilen 100 meter före ankomstpunkten, därav påtvingat hjulbyte och därigenom spräckt tidsschema. Man glömmer inte företagsledningens miner när hela eriksgatesällskapet sedan fortsatte sin färd utan att stanna till vid företaget som verkligt satsat stort inför detta besök.
Igår kl 14.00 skulle det stora kryssningsfartyget "Deutschland" anlända till Borgholms hamn. Trehundra köpstarka tyska kryssningspassagerare skulle gå iland och under några timmar sätta sprätt på sina pengar i stadens affärer.
Stadens mottagningskommitté stod på plats i yttre hamnen beredda att hälsa välkommen och hade under en vecka övat in på att säga "härrtslich villkommen". På kajen stod också kommunens näringslivsvärvare, redo att om någon av de besökande drev något företag i Tyskland försöka förmå vederbörande att flytta verksmheten till Borgholm eller åtminstone öppna en filial i den öländska huvudstaden. 
Tyska flaggor vajade bland de nordiska på kajens flaggstänger och de annars så tomma blompottorna prunkade med nyplanterade blomstergrupper. Lilleputt-tåget var framkört för att köra de anlända kryssningsgästarna upp till stadens äreport för att på värdigt sätt kunna göra sin entré på köpenskapens gata. Handlarna var tillhållna att hålla extra söndagsöppet och kanske t o m att Nya Conditoriet skulle tillhandahålla nybakat, trots att det var söndag och ännu inte riktig turistsäsong.
Klockan var två och ute i sundet låg det eleganta kryssningsfartyget och på kajen väntade mottagningskommittén nu bara på landsättningen av de tre hundra passagerarna som skulle hälsas "härrtslich villkommen".
Plötsligt kunde ses hur det stora fartyget ute i sundet satte sig i rörelse och rundade Kapelludden i riktning mot Lundegård. Skulle det söka sig in i Köpingsviken och försöka lägga till längst ut på bryggan vid Sinus? Spekulationerna blev många och oron uppenbar hos den självutnämnda mottagningskommittén.
På väg mot Köpingsvik?
Efter en stund återkom fartyget. 
På återväg mot Borgholm?
Det lade sig utanför inloppet till stadens hamn. Pusst! Nu skulle snart landsättningen av passagerarna ske med fartygets därtill avsedda tenderbåtar. Troddes det naturligtvis på kajen. Men inga tenderbåtar sattes i sjön. Snart avseglade "Deutschland" till nästa kryssningsmål. Besöket inne i Borgholm var skippat.
Möjligen hade den mystiska avstickaren till Köpingsviken spräckt tidsschemat. Kanske hade kaptenen någon bekant i Köpingsvik som han ville vinka till från kommandobryggan, vi får kanske aldrig veta vad. Men vi vet ju att värre saker än ett inställt kryssningsbesök har ju tokiga kaptener ställt till med! Ni minns väl kryssningskaptenen där nere i Medelhavet.
Igår blev det ju bara en borgholmsk variant av "Kunglig toalett". 
Idag kom tidningen Östran/Barometern med sin förklaring till det inställda besöket.

Det var ju också en lustig förklaring när det bara blåste cirka 6 till 7 sekundmeter på Vindarnas och Solens ö. Med tio som allra mest i vindbyarna.  I varje fall om man så här i efterhand kan tro på SMHI:s facit.
Foto: Per Lublin
Plats för kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar