November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 15 juni 2016

Fördjupning av demokratin i vår kommun: Hur medborgarnas inflytande på de kommunala besluten ska kunna förbättras?

Idag har vi haft ännu en sittning i den tillfälliga beredningsgruppen för fördjupning av demokratin i vår kommun, som har den viktiga uppgiften att sammanställa förslag till kommunfullmäktige på hur medborgarnas inflytande på de kommunala besluten ska kunna förbättras. En synnerligen angelägen uppgift. En representant (med en ersättare) från varje parti ingår i gruppen och jag har fått förmånen att få representera nya Ölandspartiet.
Nu är det dock lyckligtvis ingen partipolitik som ska bedrivas utan det är meningen att man från alla partier gemensamt ska försöka fram den bästa möjliga lösningen och där kommer vi försöka ta medborgarna till hjälp vid ett antal sockenträffar. Vi har nu fått tid på oss fram till nyår att ha ett färdigt förslag grundat på vad vi då har kommit fram till och sockenträffarna kommer att ske under hösten. 
Det känns att vi i beredningsgruppen är tämligen överens om tagen och det känns bra! 
Plats för kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar