TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 15 juni 2016

Fördjupning av demokratin i vår kommun: Hur medborgarnas inflytande på de kommunala besluten ska kunna förbättras?

Idag har vi haft ännu en sittning i den tillfälliga beredningsgruppen för fördjupning av demokratin i vår kommun, som har den viktiga uppgiften att sammanställa förslag till kommunfullmäktige på hur medborgarnas inflytande på de kommunala besluten ska kunna förbättras. En synnerligen angelägen uppgift. En representant (med en ersättare) från varje parti ingår i gruppen och jag har fått förmånen att få representera nya Ölandspartiet.
Nu är det dock lyckligtvis ingen partipolitik som ska bedrivas utan det är meningen att man från alla partier gemensamt ska försöka fram den bästa möjliga lösningen och där kommer vi försöka ta medborgarna till hjälp vid ett antal sockenträffar. Vi har nu fått tid på oss fram till nyår att ha ett färdigt förslag grundat på vad vi då har kommit fram till och sockenträffarna kommer att ske under hösten. 
Det känns att vi i beredningsgruppen är tämligen överens om tagen och det känns bra! 
Plats för kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar