November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 4 mars 2017

Pudlarnas kullerbyttor

"- Vi har fått läsa i media att nämnden inte anser att barnet blivit kränkt och senare att nämnden “pudlar” och ber om ursäkt. I Framtid Öland har vi aldrig haft en annan åsikt än den vi har idag." 
Så skriver Jeanette Thygesen och Maria Steen (både från "Framtid Öland") i en gemensam insändare med rubrik "Ingen pudel i utbildningsnämnden" i Ölandsbladet idag. Av protokollet från utbildningsnämndens decembersammanträde - där Jeanette Thygesen satt med och deltog i samtliga beslut - framgår det att nämnden beslutade ställa sig bakom dom märkliga skrivelser som den numera sparkade utbildningschefen Lars Bylund förra året lät författa och skicka in till BEO, där det förnekades att någon kränkande händelse mot ett barn alls skulle ägt rum mot något barn på den aktuella förskolan. Någon reservation från vare sig Jeanette eller någon annan finns inte noterad i protokollet och således var beslutet enhälligt.
Att nämnden sedan plötsligt - efter ordförande Lennart Anderssons makalösa uttalanden i Ölandsbladet för några veckor sedan och dom reaktioner som dessa har väckt - hastigt och lustigt äntligen gör helt om och plötsligt gör det som borde ha skett för länge, länge sedan - ber föräldrarna i fråga om ursäkt - är inget annat än pudleri och inget som Jeanette Thygesen eller någon annan i nämnden har anledning att yvas över.

Vad jag vet har ännu ingen bett det drabbade barnet om ursäkt. Hade kanske varit på sin plats! 
Illustration: Per Lublin 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar