TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 4 mars 2017

Pudlarnas kullerbyttor

"- Vi har fått läsa i media att nämnden inte anser att barnet blivit kränkt och senare att nämnden “pudlar” och ber om ursäkt. I Framtid Öland har vi aldrig haft en annan åsikt än den vi har idag." 
Så skriver Jeanette Thygesen och Maria Steen (både från "Framtid Öland") i en gemensam insändare med rubrik "Ingen pudel i utbildningsnämnden" i Ölandsbladet idag. Av protokollet från utbildningsnämndens decembersammanträde - där Jeanette Thygesen satt med och deltog i samtliga beslut - framgår det att nämnden beslutade ställa sig bakom dom märkliga skrivelser som den numera sparkade utbildningschefen Lars Bylund förra året lät författa och skicka in till BEO, där det förnekades att någon kränkande händelse mot ett barn alls skulle ägt rum mot något barn på den aktuella förskolan. Någon reservation från vare sig Jeanette eller någon annan finns inte noterad i protokollet och således var beslutet enhälligt.
Att nämnden sedan plötsligt - efter ordförande Lennart Anderssons makalösa uttalanden i Ölandsbladet för några veckor sedan och dom reaktioner som dessa har väckt - hastigt och lustigt äntligen gör helt om och plötsligt gör det som borde ha skett för länge, länge sedan - ber föräldrarna i fråga om ursäkt - är inget annat än pudleri och inget som Jeanette Thygesen eller någon annan i nämnden har anledning att yvas över.

Vad jag vet har ännu ingen bett det drabbade barnet om ursäkt. Hade kanske varit på sin plats! 
Illustration: Per Lublin 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar