November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
 • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
 • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
 • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
 • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
 • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 27 mars 2017

Stadhusteatern ger: Socialnämndens miniföreställning

Det var inte mycket som var öppet på socialnämndens öppna sammanträde nu på förmiddagen. Den öppna delen klarades av på tjugo minuter. Trots att den - av misstag - råkade bli avbruten av undertecknad så att det blev ett par minuters ajournering för att kolla om sändningen fungerade. Jag var annars redo att hoppa in som "reservsändare" med min mobil. 
Så - mina damer och herrar - här har vi 
Socialnämndens miniatyrföreställning:
Rollbesättningen (medsols sittande runt bordet, börjandes med henne som sitter med nacken till)
 • Gunilla Johansson (S), ordförande och högsta höns  
 • Therese Åhlund, sekreterare  
 • Sofie Svensson (KD ) 
 • Ulrika Lindh (C) 
 • Magnus Ståhl (S)  
 • Zizzios REizopoulos (Framtid Öland) 
 • Maria Svanborg, tillförordnad socialchef 
 • Hillevi Österbo, verksamhetschef under uppsägning  
 • Jennie Engstrand (S) 
 • Jörgen Jannerstrand (M
 • Mikael Larsson (C)  
 • Mikael Palmqvist (S) 
 • Jan-Olof Forslund (S) 
 • Eddie Forsman (M) 
 • Bengt Jonsson (Framtid Öland), sittande på Högsta hönsets högra sida

Och här var i stort sett hela dramat fram till en första kafferast - varefter mötet var stängt för all insyn: 
 • Upprop - alla (utom - de för övrigt ovanligt få - tjänstemannadamerna som inte ropades upp) - 2 minuter
 • Redovisning av projektet "Nya tider" (steg 1) - Gunilla och Maria samt Eddie (som var den ende av de många politikerna förutom orföranden som yttrade sig under något av ärendena under den öppna delen av mötet) - totalt 3½ minut  
 • Ajournering (p g a att undertecknad förmodligen felaktigt fått för sig att sändningen inte gick ut och nu klivit in och meddelat detta) - 3½ minut 
 • Väntan på Therese - som skulle skriva protokollet men nu befann sig på ett visst annat ställe (varvid Hillevi passade på att viskande instruera ordföranden) - 2½ minut  
 • Organisation av ensamkommande flyktingbarn - Gunilla och Hillevi. Enhälligt beslut om stängningar och öppnande av HVB-hem m m utan några frågor eller synpunkter från någon av dom andra -  3 minuter 
 • Information om användande av statliga pengar mot våld mot närstående - Gunilla - inga frågor eller synpunkter från någon annan - 1 minut
 • Remissyttrande över ett regeringsförslag ("Se Barnet!") - Gunilla - Beslutades enhälligt att tjänstemännen skulle få två månader på sig att komma med förslag till yttrande - ända fram till den dagen som nämnden måste ta ställning till förslaget och skicka in yttrandet till regeringen! Inga frågor eller synpunkter från någon annan av politikerna i rummet. Totalt - 2 minuter
Snipp snapp snut, så var det öppna mötet slut.
Och förmodligen sitter dom där fortfarande bakom stängda dörrar och nedrullade gardiner i KS-rummet ifall dom inte har fikapaus eller har gått hem efter att ha diskuterat ett och annat av allmänt slag som kunde ha intresserat oss medborgare. Se kallelsen! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar