TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 27 mars 2017

Stadshusteatern ger: HELDAG MED KOMMUNSTYRELSEN


 
I tisdags gavs en föreställning i ks-rummet på Stadshuset - 
HELDAG MED KOMMUNSTYRELSEN 
-  som här går att se i repris. 
I rollerna (medsols sittande runt bordet): 
Ilko Corkovic - överhuvud och kommunalråd (S) - med ryggen mot betraktaren 
Linda Kjellin - tillförordnad ekonomichef 
Lars-Gunnar Fagerberg - tilltufsad tillförordnad kommunchef (sökande sig till grannkommunen) 
Marie-Louise Johansson - allt-i-allo och kommunsekreterare  
Inger Sundbom (S) 
Andreas Persson (S) 
Claes Horn af Rantzien (Mp)   
Lasse Leijon (SD) 
De huvudlösa (olika besökare på kortänden som stående hörs men endast syns från magen och neråt) 
Peder Svensson (C) 
Stig Bertilsson - före detta före detta före detta kommunalråd (C) 
Thomas Johnsson (M) 
Marcel van Luijn (M)  
Annette Hemlin (Framtid Öland) 
Sofie Loirendal (Framtid Öland) - sittande på Överhuvudets högra sida
Några godbitar och mindre goda bitar ur dramat: 

  • En massa  flams kring nedramlad mikrofon, välkomnande inledning och upprop - alla  
  • Budgetuppföljning för februari - Ilko, Linda, Marie-Louise och en inkallad huvudlös "ekonomicontroller" Mattias Sundman samt Peder, Annette, Thomas, Stig och Marcel 
  • Årsredovisning 2016 - Ilko, huvudlöse Mattias, Lars-Gunnar, Marie-Louise samt Stig, Thomas, Lasse, Peder, Inger, Claës, Marcel och Annette 
  • Utökad dispens gällande kravet på återströmningsskydd i anslutningarna till VA-nätet - Ilko samt Thomas, Stig, Sofie, Andreas och Marcel. Stig yrkade avslag till föreliggande förslag om förlängd dispens. Dagens enda votering: Med röstsiffrorna 6 (S+Framtid Öland+Mp - 2 (C) och 3 som avstod (M+SD) beslutade kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige att förlänga dispensen t o m 31/12 2019 
  • Policy för vård av träd på kommunens mark - Ilko samt Thomas och Claës. Förslaget fick bakläggas och återremmitterades 
  • Motion om att höja måltidspengen med 15 - 20 procent - Ilko samt Lasse, Annette och Inger. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen                                       
Idag klockan 9 på förmiddagen ger stadshusteatern en ny föreställning som heter "Socialnänmden flyttar in". Med en annan rollbesättning.
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar