SOMMARLOVET HAR FÅTT ETT SORGLIGT SLUT PÅ NORRA ÖLAND och för hela vår kommun!

SOMMARLOVET HAR FÅTT ETT SORGLIGT SLUT PÅ NORRA ÖLAND och för hela vår kommun!


FREDAG den 16 augusti är sista dag för allmänheten att yttra sig i "samrådet" kring Trafikverkets senaste förslag kring väg 136 Rälla - Ekerum samt anslutningar ner till planerad bebyggelse i Rällaskogen samt busspendlingsparkering vid ICA Rälla (innefattande att den stora eken vid ICA offras för en tillfartsväg). Läs senaste handlingar HÄR med kartor på sidorna 15 - 18. Yttrandena kan lämpligen mejlas till investeringsprojekt@trafikverket.se för att säkrast komma fram.

måndag 27 mars 2017

Stadshusteatern ger: HELDAG MED KOMMUNSTYRELSEN


 
I tisdags gavs en föreställning i ks-rummet på Stadshuset - 
HELDAG MED KOMMUNSTYRELSEN 
-  som här går att se i repris. 
I rollerna (medsols sittande runt bordet): 
Ilko Corkovic - överhuvud och kommunalråd (S) - med ryggen mot betraktaren 
Linda Kjellin - tillförordnad ekonomichef 
Lars-Gunnar Fagerberg - tilltufsad tillförordnad kommunchef (sökande sig till grannkommunen) 
Marie-Louise Johansson - allt-i-allo och kommunsekreterare  
Inger Sundbom (S) 
Andreas Persson (S) 
Claes Horn af Rantzien (Mp)   
Lasse Leijon (SD) 
De huvudlösa (olika besökare på kortänden som stående hörs men endast syns från magen och neråt) 
Peder Svensson (C) 
Stig Bertilsson - före detta före detta före detta kommunalråd (C) 
Thomas Johnsson (M) 
Marcel van Luijn (M)  
Annette Hemlin (Framtid Öland) 
Sofie Loirendal (Framtid Öland) - sittande på Överhuvudets högra sida
Några godbitar och mindre goda bitar ur dramat: 

  • En massa  flams kring nedramlad mikrofon, välkomnande inledning och upprop - alla  
  • Budgetuppföljning för februari - Ilko, Linda, Marie-Louise och en inkallad huvudlös "ekonomicontroller" Mattias Sundman samt Peder, Annette, Thomas, Stig och Marcel 
  • Årsredovisning 2016 - Ilko, huvudlöse Mattias, Lars-Gunnar, Marie-Louise samt Stig, Thomas, Lasse, Peder, Inger, Claës, Marcel och Annette 
  • Utökad dispens gällande kravet på återströmningsskydd i anslutningarna till VA-nätet - Ilko samt Thomas, Stig, Sofie, Andreas och Marcel. Stig yrkade avslag till föreliggande förslag om förlängd dispens. Dagens enda votering: Med röstsiffrorna 6 (S+Framtid Öland+Mp - 2 (C) och 3 som avstod (M+SD) beslutade kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige att förlänga dispensen t o m 31/12 2019 
  • Policy för vård av träd på kommunens mark - Ilko samt Thomas och Claës. Förslaget fick bakläggas och återremmitterades 
  • Motion om att höja måltidspengen med 15 - 20 procent - Ilko samt Lasse, Annette och Inger. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen                                       
Idag klockan 9 på förmiddagen ger stadshusteatern en ny föreställning som heter "Socialnänmden flyttar in". Med en annan rollbesättning.
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar