November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 4 mars 2017

Redan känt i hela Sverige: Farligt liv i Borgholm vid "våra" - d v s nämnden(s) möten.

Ni kanske minns från i onsdags lite av motiveringen till att utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson tilldelats Årets Ris, att han "skämt ut inte bara den nämnd som han utvalts att vara ordförande för och sitt parti som utsett honom utan hela Borgholms kommun". 
Och i torsdags kom veckans nummer av den riksomfattande tidningen Dagens Samhälle med en ruta som bekräftade saken: 


Därmed - om inte förr - känt i hela Sverige.   
Lennart Andersson har sannerligen inte bidragit till någon bra reklam vare sig för utbildningsnämnden, (S) eller Borgholms kommun! Som alla nämns i sammanhanget.
Hur kan Lennart Andersson för övrigt ha mage att prata om "våra sammanträden" ungefär som om kommunala beslutsfattande organs möten är en ensak för dem som råkar ingå i nämnden för inbördes beundran. Dessa sammanträden berör alla kommunens medborgare och när det gäller utbildningsnämnden berörs såväl föräldrar, lärare som framför allt barnen. Dessa sammanträden är på inget vis nämndeledamöternas privata ensak.
Då är det ju bra att nämndens sammanträden filmas och kan följas av medborgarna via sändning. Att detta sker i kommunens egen regi är egentligen en självklarhet om kommunen verkligen ska vara en öppen kommun som man vill utge sig för. 
Samt en fördel för mig som därmed skulle kunna slippa besväret med filmande och sändning.
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar