November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 10 november 2016

Årtusendets skilsmässa!

Skvallertidningen "Hänt i veckan" - 'även kallad "Vänt i häcken" har verkligen lyckats göra ett scoop som - om man tolkar det rätt - innebär att Kristus och Kristi brud kommer att gå skilda vägar. 
Klippt ur senaste numret av "Hänt i veckan"
Anledningen till skilsmässan framgår inte. Även om ålder inte ska ha någon betydelse, så är det ju en anmärkningsvärt stor åldersskillnad mellan Kristus (2017 år kommande juldag) och hans nu f d brud Åsa Waldau (51), som i längden kan ha blivit ohållbar. Dessutom framgår det av skvallerbladet att hon kan ha haft en annan karl.
Om bibeln i nästa upplaga kommer att.ha ett extra litet stycke om Kristi tämligen kortvariga äktenskap långt efter sin uppståndelse och himlafärd återstår att se.
Kommentera gärna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar