November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 20 november 2016

De stängda dörrarnas politik istället för öppenhet

Det är inte så länge sedan som kommunfullmäktige beslutade att demokrati, medborgarinflytande och öppenhet ska prägla vår kommun. Då känns det väldigt underligt att de två absolut tyngsta nämnderna - de som har hand om kommunens kärnverksamheter - nu mer eller mindre stänger dörrarna för all insyn. 
Socialnämnden - med bl a äldreomsorgen och hemtjänsten på sitt ansvarsområde - höll ett sammanträde helt bakom lyckta dörrar nu i torsdags då dom bl a skulle diskutera framtida behov av boende för personer över 65 år samt måltiderna på särskilda boendena.
På onsdag i nästa vecka ska utbildningsnämnden - med ansvar för bland annat skolan, barnomsorgen och biblioteken - ha ett möte som enligt nyligen utskickad kallelse ska vara stängt för allmänheten, detta trots att den nye ordförande Lennart Andersson (s) strax efter sitt tillträde deklarerade att han vill att mötena ska vara öppna. Tydligen har han sedan fått backa för vissa tjänstemän innan kallelsen skickas ut. Vissa tjänstemän vill inte bli sedda och vissa tjänstemän tycks ha lite för mycket att säga till om. Det räckte tydligen inte med att ge Lars Bylund sparken. 
Fler tjänstemän på utbildningsförvaltningen bör stå tur att få gå om det hela ska kunna fungera bra. Både beträffande öppenheten och besluten kring verksamheten,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar