November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 20 november 2016

Inte ännu en tjänstemannastyrd nickedocka som ordförande i utbildningsnämnden - nej tack, efter ett ordförandeval som inte har gått rätt till!

Genom att hålla mötet stängt för insyn istället för att stå för sin egen åsikt att mötena ska vara öppna har Lennart Andersson (s) - som för övrigt  fått ordförandeuppdraget i utbildningsnämnden helt på partipolitiska grunder -  redan efter en månad visat sig oförmögen som fungerande ordförande. 
Har ifrågasatt valet av honom och hoppas att få det upphävt, så att den så viktiga utbildningsnämnden kan få en ordförande som är väl lämpad istället för ännu entjänstemannastyrd nickedocka med perfekt partibok.
Valet av Lennart Andersson gick inte juste till och måste för övrigt ha blivit något av en pina för det tysta partiet Framtid Öland, vars representant i utbildningsnämnden Jeanette Thygesen - som är nämndens förste vice ordförande - gärna hade velat ta över ordförandeskapet men förbjöds till detta av sitt eget part,i som dessutom tvingade henne skriva i ett neddelande att hon inte kandiderade till ordförandeposten i nämnden. Snacka om att socialdemokraterna har fått ett underdånigt lydparti som hellre trampar ner sina egna än går emot den socialdemokratiska partipiskan.
*) Fotnot: Lennart Anderssons företräderska Monica Enberg (s) var påtagligt tjänstemannastyrd som ordförande och behöll faktiskt in i det sista sitt fulla förtroende för sin dåvarande chefstjänsteman Lars Bylund, i vart fall tordes hon inte annat säga något annat när hon fick frågan i samband med sin egen avgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar