MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 23 november 2016

Budgeten ett svek mot många kommunmedborgares förhoppningar

Den budget för nästa som beslutades i måndags blev något sätt ett svek mot kommunmedborgarna, i vart fall ett svek mot många medborgares förhoppningar. Med en goda ekonomi som kommunledningen skryter över så borde våra gemensamma pengar kunna komma till bättre nytta.
Själv har ju faktiskt fått vara med i delar av budgetprocessen och kunnat ge goda råd om vad vi borde satsa på och vad vi inte bör lägga pengar på men kan väl bara konstatera att det är inget som kommunledningen har tagit till sig av.   
Den budget som Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M) och Sofie Loirendal (Framtid Öland) gemensamt har lagt fram och som godkänts av kommunstyrelsen och nu även kommunfullmäktige är tyvärr inte bra och därför har jag reserverat mig för att markera min ståndpunkt. Har då skrivit så här:

RESERVATION 
Reserverar mig emot den antagna budgeten för kommunen (inklusive nästa års taxor) eftersom den glömmer bort 
·       att det behövs pengar för att skapa värdigt liv för äldre och sjuka som är beroende av kommunens omsorger 
·       att det behövs pengar för att genomföra mer genomgripande satsningar för att skapa bättre förhållanden för såväl lärare som kommunens omsorgspersonal och 
·       att det behövs pengar för redan beslutade åtgärder för norra Öland. 
Samtidigt som den ger grönt ljus för uppenbara och kostsamma felinvesteringar - och inrättande av onödiga administrativa tjänster - som inte ligger i linje med kommunmedborgarnas intressen.
Per Lublin 

Ilko, Marcel och Sofie L har dessvärre fört både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige in på fel spår. Kommunfullmäktige verkar självmant ha valt att låta sig ledas - och leda kommunen - rätt in i dimman.Vill svära mig fri från ansvar i detta sammanhang.

Borgholm i dimma efter att budgeten för nästa år klubbats
Foto: Per Lublin 
Kommentera gärna! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar