TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 22 maj 2017

Budgetdag som gick över till att handla om allt annat än budgeten

Idag har jag varit på så kallad varit budgetdag i Stadshuset, där budgetläget inför nästa år presenterades från de olika förvaltningarnas sida.  Här kunde såväl församlade politiker som olika tjänstemän och fackrepresentanter få möjlighet att. ställa frågor och komma med synpunkter. Ett bra sätt att utbyta tankar och idéer utan att det skulle behöva bli prestigefyllt. Det var ju ingenting som det nu skulle fattas beslut om.
På eftermiddagen flöt diskussionen över från budgetfrågorna till ganska ovidkommande saker, som t ex skyltning längs vägarna. En näringsidkande politiker i Löttorp (KD) passade då på att dra igång en diskussion om varför ingenting händer när en konkurrerande pizzeria sätter upp skyltar i samhället om sin verksamhet utan att ha tillstånd till det. Vilket så småningom övergick till att en politiker från Alböke (C) hade bekymmer med att han skulle behöva åka in till Borgholm för att hämta pappershandlingar till sin partigrupp. Och så vidare. Därmed var det läge att avsluta budgetdagen för den här gången..
Nu får partierna en vecka på sig att komma med sina äskanden till budgetberedningen. Sedan blir det en ny budgetdag i september, då vi får se vad budgetberedningen då kan ha kommit fram till. 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar