MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 17 maj 2017

Från kommunfullmäktige i måndags

Vi blev totalt tio av 35 ledamöter som deltog i framtidsdiskussionen i måndags och föruton jag själv - som med måttlig framgång försökte föra in de frågor som jag skrev om på bloggen innan mötet - så var det följande som var uppe i någon av talarstolarna:
  • kommunalrådet Ilko Corkovic (S) som slog sig friskt för bröstet som vanligt och hans partikollega Sune Axelsson som manade till eftertänksamhet och pekade på en överhängande framtidsfråga och slog ett slag för att ta vara på vattnet i de öländska markerna 
  • Marcel av Luijn (M) som både gnällde - också det som vanligt - och pekade på sin egen förträfflighet och gamla händelser som han kunde kverulera om och partikollegan Carl Malgerud som var framme och försvarade den kostsamma avsaltningsmetoden för att få fram färskvatten 
  • gamle avdankade kommunalrådet Stig Bertilsson (C) som bl a pratade om mjölkpriset, vänsterpartisten Lars-Erik Larsson, som pratade om bostäder och sextimmarsdag inom vården med bibehållen heltidslön och kristdemokratskan Sofie Jakobsson (som inte längre pratade om kommunala bordeller)
  • samt Sofie Loirendal och Annette Hemlin från den annars så tysta bänken (TB) - som jag inte längre minns vad dom pratade om
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i vår kommun saknar tydligen framtidsvisioner, i vart fall presenterade dom ingenting sådant och begärde inte ens ordet.
Tycker trots allt att det var ett stort steg framåt att det över huvud taget har hållits en framtidsdiskussion i den folkvalda församlingen och kände att jag även ville tacka för initiativet.
                                                     
Här kan du klicka in direkt till några av dom olika saker som hände under kvällen:Tycker det var ett stort steg framåt att det över huvud taget har hållits en framtidsdiskussion i den folkvalda församlingen och kände att jag även ville tacka för initiativet.
Här kan du klicka in direkt på några olika saker som hände under kvällen:
Inledningen där det visat att vissa ledamöter läst väldigt fel i kallelsen och kommit två timmar för tidigt och därför ville ha två timmars extra arvode - vilket det dock blev nobben till - 3 minuter
"Bortglömda interpellationer" som skulle ha besvarats vid detta möte, men där både BEAB.s styrelseordförande Carl Malgerud (M) och kommunalrådet Ilko Corkovic (S) varit lite senfärdiga - bara ett kort inslag på mindre än en minut, som ledde till att interpellationerna om öppenhet vid BEAB:s styrelsemöten och beredskap mot eventuella lastbilsterrorister besvaras vid nästa möte istället
Rapport  från hamnutredning av utredaren Torbjörn Cederholm - totalt 36 minuter
Information om läget för cykelleden Fyr till Fyr - ganska precis 20 minuter
FRAMTIDSDISKUSSIONEN - förutbestämd till en timme men klarades av på 58 minuter och övergick sedan i kaffepaus
Förvärv av mark för oklart ändamål. F d järnhandelstomten på norra industriområdet för drygt 5 miljoner kronor (ett saftigt överpris) från Kapelludden AB - Ärendet avklarat på 13 minuter
Motion om höjd "måltidspeng", d v s att satsa mer kommunala medel på måltiderna vid skolor och äldreboenden. Förslag som röstades ner med siffrorna 2 - 5. Förutom av mig stöddes förslaget av SD:s ledamöter och Ulrika Lind och Emma Jensen (båda C). Förslagsställaren själv var inte närvarande utan hade redan skickat in sin avskedsansökan, men det var ju inte förslagsställaren som skulle bedömas utan förslagets innehåll - Ärendet avklarat på 9 minuter 
"Mina timmar". Återrapportering vad som har hänt med anledning av en för mer än ett år sedan bifallen motion att införa fritt val för dem som får hemtjänst av hur den tilldelade tiden ska användas. Motionen skrevs av Ilko Corkovic i början av valåret 2014 men efter att han blivit kommunalråd och fått bifall till sin motion verkar han inte längre lika angelägen om att förslaget ska genomföras och ville märkligt nog inte alls yttra sig över varför ingenting har hänt - Ärendet undanstökat från kommunfullmäktiges bord på 6 minuter 
Avsägelse av sina uppdrag (ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i kommunstyrelsen) från Lasse Leijon (SD) - Uppläst av ordföranden, godkänt och avklarat på 2 minuter
Vill du se hela mötet från början till slut och inte missa det minsta lilla går det förstås klicka HÄR om du nu har tid och kan stå ut med det i tre timmar och 5 minuter 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar