November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 9 maj 2017

Lennart Sjögren får kommunens kulturpris. Ett stort och varmt grattis!

Så har nu Lennart Sjögren tilldelats kommunens kulturpris för året 2016, vilket i dubbel bemärkelse verkligen kan sägas var på tiden. Motiveringen är som lyder:
Få personer har så många års kulturell gärning som Lennart Sjögren. I sextio år har han verkat som poet och konstnär både nationellt och internationellt. 1957 hade Lennart sin första separatutställning och 1958 kom den första diktsamlingen. Lennart är en av vårt lands främsta poeter. Hans poesi har för det mesta naturen som utgångspunkt. Djur är ofta förekommande, likaså det öländska landskapet. 2017 vid snart 87 års ålder ger han ut sin 35:e diktsamling "De andra trädgårdarna".
Det är ett bra val som kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har gjort. Lennart Sjögren är en värdig efterföljare till Erik Johan Stagnelius som Ölands store poet. Ett stort och varmt grattis till priset!
Per Lublin
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar