November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 11 maj 2017

Rimligt att medborgarna får tycka till om vem som ska bli kommunchef

Skämt åsido, tuppar är inte att leka med.     
Men frågan är faktiskt om en liten kommun som vår verkligen behöver en chef som ska styra över allt och alla. Det högsta chefsansvaret borde kanske hellre ligga på den högste politiske befälhavaren - som kan ställas ansvarig inför väljarna. I vart fall inom fyra år.     
En kommunchef kan i normalfallet hålla sig kvar på sin post till uppnådd pensionering oavsett om han eller hon är bra eller ej. En kommunchef kan nämligen inte avsättas av medborgarna vid allmänna val. En kommunchef som inte håller måttet går inte att bli av med mindre än att vederbörande går med på att bli utköpt för ex antal miljoner.     
Med andra ord är det inte någon oviktig sak vem man utser till högsta chef för förvaltningen som ska handskas med alla våra kommunala skattepengar och se till att kommunala beslut blir genomförda. 
Det är således rimligt att se till att kommunens medborgare kan få tycka till. Dels huruvida man ska alls ska ha en kommunchef och dels vem som i så fall ska ha jobbet. Om politikerna nu har bestämt sig för att man ska ha en kommunchef i vår kommun och inte vill tillfråga medborgarna - som får betala lönen - om den saken, så borde medborgarna i vart fall kunna få en syl i vädret om vem av de förhoppningsvis proffsigt framvaskade kandidaterna som bör få jobbet. 
Har tidigare föreslagit att dom kvarvarande finalkandidaterna bjuds in till Folkets hus och gärna även någon lokal på norra Öland och får presentera sig för dom intresserade medborgare som kommer dit och att medborgarna sen får rösta, i vart fall rådgivande. 
Tycker förfarande att det är ett bra förslag och jag tror knappast att medborgarna kan rösta tokigare än vad ledamöterna i kommunstyrelsen kan. 
En variant kan vara att man låter lokalpressen genomföra röstning hos sin läsekrets. 
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar