MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 27 maj 2017

En inbillningsnämnd och en inbillningsförvaltning som styrs av en halsstarrig gammal gubbe

Borgholms kommun har antagit som mål att kommunen ska präglas av öppenhet, medborgarinflytande och demokrati. Det har varit en lång resa dit och det har tagit sin lilla tid från beslutet att antaga detta mål till att det nu också börjar bli verklighet, i varje fall öppenheten. Inte bara kommunfullmäktige utan även kommunstyrelse och nämnder har nu öppna sammanträden som är öppna för alla att följa och detta när som helst. Antingen man kan följa dem "lajjv" eller i efterhand via nätet. Även det kommunägda bolaget är påverkat av kommunens mål. Visserligen har BEAB ännu inga öppna och webbsända styrelsesammanträden men bolagets ledning har en öppen attityd, som bara det betyder mycket.     
Ett enda undantag finns dock och det är utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen som huserar i ett mossigt gammalt hus på f d lasarettsområdet som kallas A-huset, passande nog klätt med grönt anlupen kommunalgrå eternit. Det har dröjt länge efter att kommunfullmäktiges beslut om öppna nämndsammanträden drivits igenom innan nämndens möten annonserats ut på ett sådant sätt att allmänheten kunde veta var och när som mötet ska hållas. Det har stått i dom offentliga kallelserna till sammanträdena - som ju som sig bör funnits tillgängliga på kommunens hemsida - att sammanträdet ska hållas "i Borgholm" men inte var någonstans i Borgholm och många gånger har tidsangivelsen när det skulle hållas varit fel. 
När nämnden förra året gjorde "palatsrevolution" och lyckades göra sig av med sin diktatoriske och illa omtyckte förvaltningschef, så fick övrig förvaltningspersonal stanna kvar -  även den avsatte chefens närmaste hantlangare bland tjänstemännen. Därmed sitter den avsatte Lars Bylunds anda kvar väggarna. Den enda som drogs med fallet för Bylund var nämndens ordförande Monica Enberg, som valde att gå innan bubblan sprack helt och hållet. 
Den nye ordföranden Lennart Andersson (S) är en gammal stöt som satt med i nämnden under tidigare mandatperiod - när chefstjänstemannen Lars Bylund styrde helt och hållet - och Lennart Andersson verkar i mångt och mycket vara präglad av denne Bylund. För övrigt har han på kort tid sedan sitt tillträde visat sig vara en riktigt halsstarrig* gammal gubbe! Inte minst inbillar han sig att han är mycket mer än han är. 
Halsstarrig gammal gubbe

Lennart Andersson har även lyckats inbilla hela nämnden att den är mycket mer än den är, så både nämnden och förvaltningen inbillar sig nu att det som gäller för kommunen i övrigt inte skulle gälla för dem. 
Därav benämningarna inbillningsnämnden och inbillningsförvaltningen i rubriken till detta inlägg. 
Efter att ha skämt ut både nämnden och kommunen genom sitt handgripliga försök att hindra filmning vid öppna sammanträden och beslut att stänga öppna sammanträden, så har dock Lennart Andersson för ett par månader sedan tvingats till att hålla nämndens sammanträden i kommunstyrelsens rum i Stadshuset, där det sedan början av året finns en webbsändare installerad som direktsänder alla sammanträden, så att dom verkligen blir öppna på riktigt.
I sin halsstarrighet har Lennart Andersson dock inte givit upp sitt motstånd mot att nämndens sammanträden "filmas", trots att dom "på papperet" får vara öppna. Därför valde han att senaste gång ha sammanträdet någon annanstans än just i Borgholm. Och för säkerhets skull samtidigt med att kommunstyrelsen skulle hålla sitt majsammanträde, så att ks-rummet med webbsändare garanterat skulle vara upptaget. Och då passade det ju utmärkt att för ändamålet hyra möteslokal åt nämnden i Gärdslösa.
För att motivet inte skulle vara alltför genomskinligt bestämdes att nämnden skulle inleda dagen med studiebesök på Gärdslösa skola och sedan skulle själva sammanträdet hållas i närbelägna Störlinge motor- och lantbruksmuseum, som har en stor lokal lämplig för sammanträden på övervåningen, något som saknas i "trångbodda" Gärdslösa skola. Man inbillade sig väl att risken för att t ex undertecknad, skulle komma dit och "filma" det öppna sammanträdet  var liten, eftersom jag i egenskap av kommunstyrelseledamot vid den tidpunkten skulle vara upptagen med kommunstyrelsens samtidiga sammanträde inne i Borgholm. Synnerligen smart idé, tyckte nog den gamla halsstarrige gubben.
Fortfarande halsstarrig
Han hade väl inte förstått att jag prioriterar allmänhetens insyn vid alla nämndsammanträden  framför att själv sitta på ett sammanträde där jag inte har så mycket möjlighet att påverka. Kommunstyrelsens sammanträden webbsänds ju numera och filmas helt utan min medverkan och för övrigt syntes besluten där i tisdags givna på förhand och skulle inte påverkas av om jag var där eller ej. Så det var ju ganska klart att jag skulle åka med mobiltelefonen till Gärdslösa för att allmänheten skulle få ta del av vad som hände vid inbillningsnämndens möte på museet i Störlinge.
Och i vart fall inledningen finns på min film som ni kan se om ni klickar HÄR och som börjar i bilen på väg till Störlinge en kvart innan mötet skulle börja. De första minutrarna syns inget annat frampanelen i bilen, för "filmkameran" ligger nedåtvänd medan jag håller händerna på ratten och kör, samtidigt jag berättar lite om vad som kan vara att vänta. Sedan får man se lite av museet och föremål i museets övervåning och sedan efter viss väntan kör mötet igång med upprop. Ledamöterna ropas upp en efter en. En som saknas runt bordet är ledamoten Sofie Jakobsson (KD) som tydligen har prioriterat kommunstyrelsemötet dit hon samtidigt är kallad att sitta med. Det tror jag inte att Lennart Andersson har något bekymmer med utan snarare ser som ett extra plus, eftersom Sofie J verkar vara den enda i nämnden som numera vågar ha några invändningar. Med finns också ett antal lärare som förmodligen har kallats dit. Jag var den enda representanten från allmänheten.
Och vad tror ni händer sedan. Jo naturligtvis driver den halsstarrige gamle gubben raskt igenom att nämnden, som enligt kallelsen skulle ha öppet sammanträde under dom tio första ärendena nu plötsligt ska ha hela sammanträdet stängt från insyn. Vilket naturligtvis innebär att jag måste lämna rummet.
Filmen slutar med mitt konstaterande att kommunens öppenhet fungerar bra överallt utom i denna nämnd där det sitter en gammal halsstarrig gubbe och styr!
Kanske inte så vänligt sagt av mig. Men dock den verkliga sanningen sådan som den är.
Än mer halsstarrig gammal gubbe 
Tecknad av Per Lublin 
*) Fotnot: Halsstarrig är ett aningen ålderdomligt ord med betydelse som envis, hårdnackad och omedgörlig. 
Kommentarer 

1 kommentar:

  1. Du är en skicklig tecknare, både porträtt och med innehåll.

    SvaraRadera