November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 20 maj 2017

Urbota dumt på kommunens hemsida. Låt oss slippa nya gifter i maten!

Läst på kommunens hemsida:
Borgholms kommun arbetar tillsammans med Kalmar kommun med ett EU-projekt för att kunna etablera storskaliga musselodlingar i Östersjön för att kunna skapa en lokal näringsloop. Musslor tar upp kväve och fosfor och kan utgöra en riktigt bra proteinråvara som kan användas till djurfoder (t.ex. kyckling och höns) och till viss del ersätta fiskmjöl. Odlingarna skulle kunna innebära en möjlighet till landsbygdsutveckling och nya näringar.
En del i ovanstående stycke är så urbota dumt att jag har markerat med fetstil. 
Funderar nämligen på om jag verkligen vill äta kyckling eller ägg i fortsättningen om kycklingar och värphöns utfordras med musslor från Östersjön. Redan fiskmjöl som djurfoder är väldigt tveksamt om man inte vet var fisken är fiskad. Om fisken kommer från vatten från vilka man avråds från att äta alltför mycket fisk på grund av gifterna där, så bör man nog inte heller äta djurprodukter från djur som är uppfödda på fiskmjöl gjord på sådan fisk.
Eftersom musslor är särskilt duktiga på att ta upp gifter och fungerar som ett slags reningsverk där vattnet inte är rent, så skulle jag definitivt inte vilja äta några musslor från Östersjön. Inte heller vill jag äta kyckling som är uppfödd på djurfoder gjort av östersjömusslor. Lika lite som jag vill ägg där hönsen utfordrats med sådant djurfoder. Och säkert kommer många med mig att resonera på samma sätt om det skulle bli aktuellt.
Musselodlingar i syfte att rena Östersjön och Ölandssund är bra och bör stödjas, men musslorna får inte odlas för att konsumeras vare sig av människor eller djur inom livsmedelsproduktionen. Det vore inte bra för öländsk äggproduktion eller kycklinguppfödning om folk slutade äta ägg och kyckling för att undvika att få i sig gifter från dessa små miniatyrreningsverk.
Inte särskilt smart om Borgholms kommun försöker marknadsföra nya näringar på ett sätt som riskerar att slå ut andra redan etablerade näringar. 
Låt oss slippa nya gifter i maten!
Skärpning! 
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar