November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 25 september 2016

Skolan "ruttnar från huvudet". Träffande insändare

Så här i den tidiga morgonstunden har jag också saxat in en träffande insändare i bloggen från gårdagens Ölandsbladet:  
 Trygga barn växer här? 
Jag har med förfäran följt Ölandsbladets artiklar angående att Lars Bylund polisanmäler föräldrar som är oroliga för sitt barns välmående. 
På den tiden när jag hade barn i Borgholms skolor hade jag många diskussioner med skolchefen Bylund angående hur mitt barn trivdes i hans skola. Nu när jag läser om aktuella händelser är det som att riva upp gamla sår och jag upplever åter igen känslor som jag inte har lyckats bearbeta. 
Jag fick uppleva ett iskallt bemötande från Lars Bylund som anklagade och skuldbelade mig och mitt barn för att vara problemet i stället för att utreda situationen med andra elever och lärare. Då orkade jag inte processa mot Bylund. Han är ju så vältalig och får mig att känna mig så liten och värdelös. Sedan har han ju sitt gäng närmast anställda som höjer upp honom till skyarna. Skulle någon lyssnat på mig? Tror inte det. 
Om nu politikerna i Borgholm menar allvar med visionen ”Trygga barn växer här” så behöver de någon som kan verkställa det på riktigt. Fisk lär ruttna från huvudet och det kommer skolan i Borgholms kommun också att göra med Bylund som högsta chef. Det blir aldrig bättre än det ledarskap högste tjänsteman bedriver. Har ni i Borgholm verkligen råd att låta Lars Bylund leka skolchef i den viktigaste av era verksamheter? Öppna ögonen och inse att barnens bästa inte är hans intresse. 
Mats Jeansson
Ord och inga visor, men helt rätt! 
Skriv gärna en kommentar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar