TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 24 september 2016

Sakta i backarna, Ilko!

Läser man i bladet nu så kan man tro att llko redan har en "stark kandidat" till den nu plötsligt lediga ordförandeposten i utbildningsnämnden. En socialdemokrat som redan står och stampar i farstun. 
Men sakta i backarna, Ilko, så bråttom är det faktiskt inte att bestämma. Fyllnadsvalet kan tidigast ske vid nästa kommunfullmäktigemöte som är den 17 oktober - om drygt tre veckor. Och det behöver faktiskt inte prompt vara just en socialdemokrat som får uppdraget. 
Viktigare är att den som får jobbet är en kompetent och öppen person som inte låter sig styras av medelmåttiga tjänstemän. 
Och i det fallet har socialdemokraterna i vår kommun hittills misslyckats kapitalt i sina utnämningar när dom haft möjlighet att besätta ordförandeposter till nämnderna, det är bara att inse! 
Nu vill nog medborgarna i vår kommun att utbildningsnämnden får en ordförande som aldrig låtit sig påverkas av Lars Bylund eller accepterat hans beteende, en som aldrig varit med om att godkänna någon av 2000-talets skolnedläggelser i kommunen eller godkänna flytten av sjätteklassen till Slottsskolan. 
Den som ska vara ordförande i utbildningsnämnden måste förstå vikten av en levande landsbygd i vår kommun och rätt förstå värdet av mindre och medelstora skolor ute i bygderna!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar