November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 3 september 2016

Kommunstyrelsesammanträde - med "startskott" i pausen

I tisdags hade kommunstyrelsens sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. var jag i alla fall där - både i egenskap av ledamot och i egenskap av direktsändande filmare. 
Första halvlek bestod mest av en massa information samt diskussion kring synnerligen svårbegripliga framställningar. 
Andra halvlek bestod däremot av beslutsärenden, där Stig Bertilsson efter ett vredesutbrott lyckades få kommunstyrelsens stöd med siffrorna 8 - 3 för en motion som förmodligen om ett par veckor ska avgöras i kommunfullmäktige. Kommunledningen med kommunalrådet i spetsen hade föreslagit avslag. 
Klickar du på blå understrukna ord så kan du själv se och lyssna!
Pausen mellan första och andra halvlek blev osedvanligt lång för ledamöterna skulle inte bara hinna dricka kaffe, utan dom som så ville skulle också få gå över till andra sidan torget och vara med om startskottet för fortsättningen av eländet framför kyrkan. I förunderlig glömska om vad som prompt skulle vara färdigt till jubiléet i söndags. Då i våras var det ju så viktigt att det måste vara klart till jubileumsdagen att man inte ens hann tänka över ordentligt vad det egentligen skulle bli framför kyrkan! 
Det kan ju för övrigt tyckas lite märkligt med "startskott" när man ska slutföra det som påbörjats men inte har blivit klart. 
Tror inte att det var så många borgholmsbor som stod bredvid och hurrade.
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar