MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 14 september 2016

Brådstörtat, dumt och ren dynga

Kalmarpressen var snabb med reportage från kommunfullmäktigemötet i måndags. Det här fanns med i dess papperstidningar redan igår: 
Klippt från en kalmartidnings ölandssida igår
Tidningens alerta medarbetare Lotta Zaar har dessutom uppfattat det här med dom så kallade "riktlinjerna" alldeles rätt.
I en skriftlig reservation emot den taffliga hanteringen av riktlinjer för kommunens bostadsbyggande - som istället för riktlinjer blev rena dyngan - har jag efter måndagskvällen beslut hyfsat till beskrivningen en aning och skrivit så här:  

RESERVATION

emot kommunfullmäktiges beslut att
inte återremittera ärendet med riktlinjer för bostadsförsörjning för en snabb precisering


I mitt tycke är det ofattbart att en tjänsteman som har fått i uppdrag att skriva förslag till riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning istället har fått sitta och samla tidningsurklipp från intervjuer och liknande och lägga fram en påtagligt svamlig analys på ett trettiotal sidor – utan minsta anvisningar till handlingsplan – som ”förslag till riktlinjer”.  Man kan undra om han alls blev informerad om vad uppdraget gick ut på i samband med att han fick det – eller om detta var lika otydligt som det ”förslag” som han brådstörtat har lämnat ifrån sig.
Man kan också undra om han överhuvudtaget fått någon information om slutdatum.
Från det att kommunsekreteraren den 25/8 skickade iväg ett mejl till tjänstemannen ifråga om att hon ”hörde av Ilko att han vill ha ärendet Riktlinjer för bostadsförsörjningn som extraärende till KS på tisdag” så tog det bara 2 timmar och 20 minuter till att tjänstemannen ifråga mejlat över ”förslaget” färdigt att mejla vidare till kommunstyrelsens ledamöter som extraärende. Detta ger intryck av att materialet – utan att det blivit av att göra någon sammanfattning – blivit liggande halvfärdigt i någon mapp hos tjänstemannen och att han nu bara brådstörtat pytsat iväg alltihop till kommunsekreteraren.
Att kommunstyrelsen vid sitt möte i augusti inte blev tydligt informerad om anledningen till brådskan – att riktlinjerna måste vara klara till månadsskiftet september-oktober för att kunna möjliggöra för kommunen att få stimulansbidrag – utan att detta klarlades först vid kommunfullmäktigemötet den 12 september är ju också synnerligen olyckligt. Man kan verkligen undra hur det kunde bli så. Man kan också undra:
Hur långt i förväg planeras egentligen kommunstyrelsens agenda?
Kommunfullmäktige borde i den uppståndna situationen ha återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för precisering av förslag, tidigarelagt sitt oktobermöte till slutet av september samt uppdragit till kommunstyrelsen att till detta möte ha ett färdigt förslag.
Risken är nu istället att kommunen inte får några stimulansbidrag p g a att ”riktlinjerna” är otillräckliga.
Per Lublin
    

Hoppas att jag har fel! Så att jag slipper komma med det där trista: "-Vad var det jag sa!?
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar