TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 11 september 2016

Halvtid - och resultatet hittilldags?


Idag är det halvtid mellan valet i september 2014 då vi valde vårt nuvarande kommunfullmäktige och valet i september 2018 då vi ska välja nästa, så det kan vara på sin plats att ställa sig vissa frågor. 
  • Hur blev det med allt som våra politiker gick ut och pratade vitt och brett om inför förra valet?  
Svar:   
Inte speciellt mycket. Behovet av satsningar på norra Öland som det talades en hel del om - inte minst från ett parti som bildades för att sätta frågan på kartan - ledde visserligen till att en fullmäktigeberedning tillsattes som föreslog ett helt paket med åtgärder som fullmäktige klubbade, men väldigt litet har blivit verkställt. 
Jag är dock glad för den nya fullmäktigeberedningen för fördjupad demokrati - ett ämne som man dock inte pratade så mycket om före valet. 
  • Hur blev det med den utlovade öppenheten och tillgängligheten?
Svar: 
Inte heller här speciellt mycket. Visserligen är kommunstyrelsens sammanträden och de flesta nämndesammanträden numera öppna för allmänheten att komma och lyssna på, eller i vart fall delar av dessa sammanträden - men det bestämdes redan innan valet för två år sedan. Dock skulle inget av dessa sammanträden vara praktiskt tillgängliga för särskilt många om jag inte hade filmat och sänt ut dem. Från kommunens sida har ännu inga sådana åtgärder vidtagits. 
Vi har dock fått ett kommunalråd som är betydligt bättre på att lyssna än det tidigare. 
  • Hur blev det med de fler händer inom den kommunala vården och omsorgen som utlovades? 
Svar: 
Inte heller mycket utan här har  det varit väldigt tyst efter valet. Behovet av fler händer inom vård och omsorg har tycks fortfarande vara helt bortglömt i samband med kommunens budgetar. Där har istället satsningarna varit alltför fokuserade på nya fina administrationslokaler för kommunala tjänstemän.
  • Vilka politiker har försökt göra skillnad och vilka har bara rullat tummarna? 
Svar: 
Kommunalrådet Ilko Corkovic (S) har försökt göra skillnad - men inte så ofta lyckats - medan hans partikamrater mest bara har rullat tummarna. Precis som tidigare - fast nu från detta politiska håll - drivs det igenom en massa ogenomtänkta beslut och tillfälliga brådstörtade "lösningar".
Framtid Öland har gjort skillnad genom att fixa kommunalrådsbytet men har i övrigt inte gjort mycket skillnad annat än att de fem ledamöterna mestadels sitter tysta under kommunfullmäktigedebatterna, så att den totala andelen ledamöter som säger något vid kommunfullmäktiges möten därigenom torde vara ännu mindre än den annars skulle vara. 
Marcel van Luijn (M) har gjort skillnad på så vis att han alltsedan valet blivit mycket gnälligare - medan de flesta av hans partikamrater blivit tystare med undantag för Carl Malgerud som gjort ett mer ansvarstagande intryck. Dock har Marcel arbetat bra i beredningsgruppen för fördjupad demokrati. 
Stig Bertilsson (C) som berövats alla sina tidigare maktpositioner har numera blivit negativ till det mesta (och gör på så sätt för egen del tydlig skillnad mot förr). De flesta av hans partikamrater verkar inte göra någon skillnad alls. 
Sverigedemokraterna gör mig veterligen inte någon skillnad där dom sitter med och yttrar sig sällan. 
Miljöpartiet har vid något tillfälle hittills denna period missat att göra skillnad där man faktiskt hade kunnat göra det. Det gällde framförallt - som jag minns det - investeringar för energibesparing i kommunens fastigheter.
Sofie Jakobsson (KD) har gjort skillnad i utbildningsnämnden med "besvärliga" frågor, men i kommunfullmäktige har KD inte gjort någon skillnad. 
Dom flesta av kommunens politiker har nog bara rullat tummarna efter valet - huvudsakligen genom att sitta av en massa sammanträden med bra arvode. 
Om jag själv har lyckats göra skillnad överlåter jag till andra att bedöma.  
  • Att mycket återstår att göra kan vi nog alla vara överens om, men varför har så litet blivit gjort under de två år som nu har gått?! 
Här har jag faktiskt inget bra svar. Hade för egen del gärna önskat att jag kunnat göra mera än vad jag har gjort.  
Tyvärr gick inte valet för två år sedan så bra för nya Ölandspartiet att vi kunde få representanter i nämnderna och därmed få det genomslag på bred front som hade varit önskvärt. Isåfall hade det nog kunnat bli väldig skillnad! 
Men som det nu blev har det gällt att göra det bästa av situationen och visa att det t o m för ett litet parti går att göra skillnad - om man bara ger sig fasen på det!
Kommentarer
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar