MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 14 september 2016

Borde snart bara vara inbillningschef - i vart fall inte utbildningschef!

Apropå utbildningschef Lars Bylund - som snart nog bara är Inbillningschef (i vart fall borde han på sin höjd få vara det) - och som jag skrivit om både i fredags under rubriken MER eller MINDRE Bylund? och i lördags under rubriker som   Dimomhöljt - Skandalös polisanmälan hemlighållen för ansvarig nämnd, Skandal på skandal - hög tid för fungerande rapporteringsplikt på kommunens skolor och förskolor! (där dock inga namn var nämnda) och Bylunds sista potatis, så har jag inte kunnat låta bli att lämna in några interpellationer (frågor som man ställer till ansvarig politiker) till kommunfullmäktigemötet i måndags. 
Närmare bestämt till utbildningsnämdens ordförande Monica Enberg (S) som är närmast ansvarige politiker för utbildningschefens göranden och låtanden.Av någon anledning var hon dock inte på plats vid kommunfullmäktigemötet i måndags (där hon sitter som ledamot för socialdemokraterna), så interpellationerna får hon besvara vid nästa kommunfullmäktigemöte som blir den 22 november. Mina frågor till henne lyder så här:
Till kommunfullmäktige
INTERPELLATION 1 till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg
Förekommer det att det på kommunens förskolor förs samtal med sekretessbelagt innehåll kring barn som är inskrivna på förskolan mellan personal och andra barn eller mellan personal så att andra barn kan höra?
Vad finns det isåfall för rutiner? 
Borgholm i september 2016
Per Lublin

 Till kommunfullmäktige
INTERPELLATION 2 till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg   
Finns det rapportskyldighet för personal vid kommunens skolor och förskolor vid fall av våld, kränkningar och mobbning?
Vad finns det för rutiner i sådana sammanhang?
Borgholm i september 2016
Per Lublin

 Till kommunfullmäktige
INTERPELLATION 3 till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg 
Delar du min uppfattning att hela utbildningsnämnden är ansvarig för verksamheten på kommunens skolor och förskolor?
Kan du isåfall försvara att utbildningschefen undanhåller för nämnden kännedom om händelser som kan påverka det allmänna förtroendet för hur denna verksamheten fungerar?
Kan du försvara att sådana händelser och omständigheter som kan påverka det allmänna förtroendet för hur verksamheten fungerar och som du och nämndens arbetsutskott har fått reda på undanhålls från kännedom för övriga nämnden?
Är det utbildningschefen eller utbildningsnämnden som ska besvara förfrågningar från statliga myndigheter angående avvikelser inom nämndens ansvarsområde?
Har du fortsatt förtroende för utbildningschefen?
Borgholm i september 2016
Per Lublin

Dagen efter var det ord och inga visor på Ölandsbladets insändarsida. Så här skriver signaturen Anki:
"Förtroendet är förbrukat"
Det är med bestörtning jag läser uttalanden från Bylund och ledamöter i utbildningsnämnden.
Inte med ett enda ord visar dom att de ens tänkt tanken på hur detta barn haft det under sin tid på förskolan! Istället uttalar man sig i termer av "dom började med polisanmälan så dom får skylla sig själva" och "Bylund måste skydda sin personal". Vilken förälder hade inte gjort samma sak om vi trodde att vårt barn var utsatt för kränkningar och hot? Vilket stöd har utbildningsnämnden erbjudit barnet och föräldrarna? Eller är det bara den misstänkta pedagogen som fått stöd? 
Ansvaret för att barnen på våra förskolor är trygga åligger utbildningsnämnden och Bylund och med facit i hand hur ni gång på gång hanterar klagomål och kritik så måste nu måttet vara rågat!
Förtroendet är förbrukat! Ge Borgholms barn och föräldrar en utbildningschef och nämnd som klarar att sätta barnens rättigheter och behov i centrum! 
ANKI
Jag kan dessvärre inte annat än hålla med! 
Det borde vara hög tid för politikerna i kommunledningen att inse att det inte längre går an att hålla Bylund om ryggen! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar