TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 21 september 2016

Sockenträffar över gränserna - nu är det beslutsfattarnas tur att lyssna! Ikväll är det i Gärdslösa.

För hundra år sedan och kanske mer därtill - när det fortfarande var osämja mellan socknarna på Öland - så använde sig gärdslösabor och bredsättrabor av öknamnen "bressättragafflar" och "gärdslösaknivar" om varandra.   
På den tiden hade det nog varit otänkbart att barnen från de båda socknarna skulle kunna gå i samma skola - som dom gör nu. Slagsmål mellan socknarna förekom också. Numera är det lyckligtvis annorlunda och ikväll är det meningen att bredsättrabor och gärdslösabor ska samlas till gemensam Sockenträff i IOGT-lokalen vid Gärdslösa kyrka.
Detta under ledning av kommunfullmäktiges - och demokratiberedningens - ordförande Eva-Lena Israelsson som kommer med smörgåstårtor till välfägnad. Och som beställt kaffe till alla på plats. Och där vi i den tillfälliga beredningsgruppen för fördjupad demokrati och medborgarinflytande i Borgholms kommun - som det som fint heter - ska låta alla som kommer till träffen få komma till tals om hur medborgarinflytandet och demokratin mellan valen ska kunna bli bättre.
Tidigare informationsträffar ute i bygderna i kommunens regi har ju gått ut på att beslutsfattarna kommit ut och förklarat för folket på platsen hur saker och ting ligger till och hur det ska vara. Nu är det äntligen omvända roller. Nu är det folket som ska få förklara för oss beslutsfattare hur saker och ting ligger till och hur det ska vara. Nu är det vår tur att lyssna och rätta oss därefter! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar