November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 10 september 2016

Skandal på skandal - hög tid för fungerande rapporteringsplikt på kommunens skolor och förskolor!


Skandalerna hopar sig kring utbildningsförvaltningen i Borgholm.
Skandalomsusat
Närbild

Skandalen som avslöjats av Ölandsbladet i veckan kommer nämligen inte ensam. I dagens nummer av kalmartidningarna står att läsa om en ännu en skandal inom samma förvaltnings verksamhetsområde - där utbildningsnämnden ytterst är ansvarig. 
Ännu en skandal - läst i kalmartidningarna idag
En elev på en skola i vår kommun har således under flera års tid blivit slagen, sparkad och till och med pissad på av andra elever. Han har fått rep bundet om sin hals och nu senast en upphettad matkniv upptryckt mot halsen. 
Vårdnadshavaren har haft åtskilliga samtal med skolan om den återkommande mobbningen men tydligen utan annan respons än att rektorn vid något tillfälle sagt att "vi jobbar med detta".  
Till slut har vårdnadshavaren vänt sig till Skolinspektionens barn- och elevombud (Beo) som skyndsamt satt igång en utredning och nu plötsligt arbetar en kurator på skolan med att - som det så fint heter - "stärka det positiva klimatet i gruppen" (den grupp inom vilket mobbningen har pågått). Hur i helsicke kan man kalla det för "positivt klimat" (???) kan man verkligen undra! Ska inte plågoandarna plockas bort och flyttas någon annanstans?Det ska också införas rutiner för personalen för rapportering av kränkningar. 
Med tanke på vad Ölandsbladet har avslöjat om kränkningar på en förskola i vår kommun, så bör rapporteringsplikt finnas både när det gäller barn som blir kränkta av andra barn och när det är barn som kränks av vuxen personal! 
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar