MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 7 september 2016

Snigelmejl - viktigt budskap på villovägar

Alla har väl hört talas om snigelpost, som numera i den mån den alls fungerar tillhandahålles av något som numera heter PostNord och som fortfarande har en och annan gul postlåda utstationerad. 
Men nu kan vi också börja tala om snigelmejl. Till skillnad mot snigelposten ska ju mejl kunna gå blixtsnabbt, på bara någon sekund från avsändare till mottagare. Men snigelmejl är en nyhet som i sommar börjat praktiseras i Stadshuset i Borgholm.
Det framkom nämligen under budgetdagen i måndags att fackförbundet Kommunal i början av juli månad hade skickat ett mejl till kommunen, ställt till kommunstyrelse och fullmäktigeledamöter. Detta mejl borde naturligtvis omgående samma dag ha vidarebefordrats från Stadshuset till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges, vilket inte borde vara något problem utan kunna klaras av med några enkla knapptryck på en dator, där färdiga grupper med e-postadresser finns för snabba utskick till såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges ledamöter. Skulle bara ta några sekunder att pytsa iväg. 
Mejlet från Kommunal med dom kommunställdas önskemål inför budgetarbetet gick istället vidare till någon tjänsteman på ekonomiavdelningen, i vars dator det tydligen blivit liggande utan åtgärd. 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter har ännu inte i skrivande stund fått se det, trots att fackombudets avslöjande i måndags om mejlets existens väckte viss uppståndelse i måndags och ledde till löfte från tjänstemannahåll att det snarast skulle vidarebefordras till ledamöterna i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Detta med undantag av mig som fick mejlet redan igår direkt från fackombudet som jag passade på att be om detta i måndags. På så vis kunde det gå snabbare och jag låter det gå direkt vidare till alla mina läsare. Om bland dessa finns en och annan kommunfullmäktige- eller kommunstyrelseledamot så kan vederbörande få det litet snabbare än med kommunens snigelmejl. Så här står det i mejlet som Kommunal mejlade till kommunen den 6 juli:

Kommunal (logo) Borgholm 2016-07-05
Till 
Kommunstyrelsen
Fullmäktigledamöter
Yrkande inför Budget 2017
- Satsning på Kommunals yrkesområden i lönerevisionen 2017.  Pga att arbetsgivaren  måste rekrytera,  bli attraktiva och för att kunna behålla den personal som redan arbetar i Borgholms kommun.
- Öka antalet heltidsanställningar och/eller skapa förutsättningar för önskad syselsättningsgrad. Kommunal ser heltid som en norm!Förbättra arbetsmiljön genom att öka personaltätheten och möjligheten till paus i arbetet. Många av våra medlammar säger att de pga arbetsbelastningen inte orkar arbeta heltid. 
- Minska antalet visstidsanställda genom att anställa fler inom vård och omsorg. 
- Utöka grundbemanningen inom särskilda boenden.Ger bättre arbetsmiljö, delade turer kan tas bort, ökade möjligheter till att samarbeta med andra enheter och mer tid för aktiviteter med de boende. 
- Utöka grundbemanningen inom förskolan.Skapar förutsättningar för bättre arbetsmiljö och mer tid med barnen. 
- Ta bort delade turer.Skapar bättre arbetsmiljö och ökar förutsättningarna att behålla och rekrytera personal. 
- Fria arbetskläder till personalen inom omsorgen om funktionsnedsatta. De flesta har samma behov av arbetskläder som personalen inom äldreomsorgen. 
- Fria arbetskläder till barnskötare i förskolan.Här ställs krav på att personalen ska arbeta i alla väder med barnen detta är en kostsam post för de anställda att själva utrusta sig med lämplig klädsel för alla väder. Vi anser också att personalen dagligen utsätts för dregel, nysningar, matkladd, färg, lim osv varför arbetskläder är väl motiverat. 
Med vänlig hälsning 
Kommunal Öland  
/Cecilia Laneborg Johnsson
Kommunal Sydost  I  sektion Kommunal Öland 
Box 500  I  SE– 387 01 Borgholm  I  Telefon +46 10 442 8380  I oland.sydost@kommunal.sekommunal.se
  
Lite snabbare blev det kanske på detta sätt! 
Meljet med yrkanden från kommunal som under två månader hamnat på villovägar innehöll ett viktigt budskap till kommunens folkvalda beslutsfattare, nämligen att det lönar sig att ge vårdpersonalen bättre arbetsförhållanden om man vill kunna behålla personal och kunna nyanställa när det behövs. 
Samt att fler händer i vården är nödvändigt att tänka på i budgetsammanhang och ska inte bara vara en klyscha att använda sig av i valtider!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar